perjantai 20. marraskuuta 2015

Ylen säälittävä ilmastonmuutosanimaatio

YK:n vetämän ilmastokokouksen alkuun on alle kaksi viikkoa. Sen on määrä synnyttää uusi, kattava ilmastosopimus. Tällä viikolla Yleisradiomme on päättänyt julkaista animaatioita ilmastonmuutoksen perusasioista. Ensimmäisen tarkoituksena on kertoa epäilevälle kansalle vastaus kysymykseen: Mikä ilmastonmuutos? No katsotaan. Olen kopioinut animaation alle:Ilmastonmuutos on seurausta kasvihuoneilmiöstä


Näinhän se ei ole – ei ainakaan noin kategorisesti. Ilmaston muuttumista voivat aiheuttaa monet tekijät alkaen lähes yksinomaisen lämpölähteemme – auringon – aktiivisuuden muutoksista moniin vaikeasti mitattaviin ja vielä aika epätarkasti tunnettuihin muutoksiin merivirtauksissa, pilvisyydessä, maaperän geologisissa prosesseissa jne. Pitkillä (yli kymmenien tuhansien vuosien) aikaväleillä ilmastollisia muutoksia aiheuttavat lisäksi maapallon kiertoradan ja akselin kallistuskulman vaihtelut huojuntoineen.

Ilmakehän kaasut estävät lämpösäteilyä pääsemästä avaruuteen


Tässä kohtauksessa näytetään auringon lämpösäteilyn saapuminen maan pinnalle ja sitten sen pomppiminen vangittuna maanpinnan ja ilmakehän yläkerrosten välillä. Niin ei tapahdu, sillä ilmakehä on aivan yhtä läpinäkyvä tulevalle auringonsäteilylle kuin samalla taajuudella poistuvalle – siis maan pinnasta tai pilvistä heijastuvalle ja avaruuteen poistuvalle säteilylle.

Kasvihuonekaasut kyllä absorboivat auringon lämmittämältä maapallolta ylöspäin suuntautuvaa pidempiaaltoista infrapunasäteilyä, mutta senkään pääsyä avaruuteen ne eivät estä. Viimeisten 34 vuoden aikana satelliitit ovat itse asiassa mitanneet tuon maapallolta avaruuden syvyyksiin katoavan infrapunasäteilyn määrän hieman kasvaneen, kuten viereisestä graafista ilmenee. Siinä on esitetty keskimääräinen vuosittainen säteily yläilmakehästä ulos avaruuteen (NOAA OLR dataset) kolmelta eri vyöhykkeeltä, päiväntasaajalta (10N – 10S), Arktikalta (70 – 90N) ja Antarktikalta (70 – 90S).

Kaasut toimivat samaan tapaan kuin kasvihuoneen katto


No eivät toimi ollenkaan samalla tavalla. Kasvihuoneen katto ja seinät estävät huoneen sisällä lämmenneen kaasuseoksen kulkeutumisen, mitä kaasut eivät ilmakehässä estä. Päinvastoin niiden liikkeen mukana lämpöä siirtyy paitsi päiväntasaajalta napojen suuntaan myös pinnasta yläilmakehään, josta se sitten pääseekin karkaamaan avaruuteen.

Ilmastonmuutos on kasvihuoneilmiön voimistumista


Voisihan se osin sitäkin olla, mutta moista voimistumista emme ole kyenneet mittaamaan esimerkiksi täältä karkaavasta infrapunasäteilystä. Todellisille menneisyydessä tapahtuneille ilmastonmuutoksille on löydetty aivan muita syitä, joista muutamia jo mainitsinkin bloggauksen alkupuolella, eikä niillä ole juuri mitään yhteyttä sen paremmin ihmiskuntaan kuin hiilidioksidiinkaan. Noista syistä Ylen animaatiossa ei mainita sanallakaan.

Tähän kohtaan animaatiota on lisätty köhimiskohtaus. Nykyisinä tai edes kasvaneina pitoisuuksina ilmakehän kasvihuonekaasut, vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli tai otsoni, eivät aiheuta köhimistä tai muitakaan ikäviä reaktioita.

Jos köhimisellä viitataan sisäilman puhtauteen tai epäpuhtauteen, väittäisin sen ainakin Suomessa parantuneen merkittävästi viimeisten 100 vuoden aikana, kun savupirteistä on päästy eroon. Minä en ymmärrä, miten köhiminen liittyy kasvihuoneilmiöön tai ilmastonmuutokseen.


Lämpötilan kehitys


Viime vuosikymmeninä ilmasto on lämmennyt huonosti
Jääkauden jälkeistä aikaa paleoklimatologisten tutkimustulosten valossa tarkastellessamme huomaamme isovanhempiemme isovanhempien ja heidän edeltäjiensä muutamia sukupolvia taaksepäin eläneen koko 12 000 vuoden jakson kylmimmässä ilmastossa. Jos alailmakehämme on lämmennyt 0,85 °C sitten 1700-luvun, en pidä asiaa kovin dramaattisena. Se ei vielä ole lähelläkään niitä lämpötiloja, joita koettiin 8000 tai 5000 vuotta sitten. Ei siis mitään ennennäkemätöntä edes suomalaiselle luonnolle, vaikka joku ilmastohistoriaan ilmeisen perehtymätön museoihminen Helsingissä niin väittääkin.

Ylen animaatio unohti kertoa, että tarkimmin ja kattavimmin alailmakehämme lämpötilaa mittaavat satelliitit eivät ole havainneet lämpenemistä lähes 19 vuoteen. Se on merkillistä!

Lämpeneminen aiheuttaa myrskyjä, kuivuutta ja tulvia


Hmmm… Teoriassa päiväntasaajan ja napa-alueiden lämpötilaerojen pienenemisen pitäisi vähentää myrskyjä. Mutta pienestä viime vuosikymmenten lämpenemisestä huolimatta noiden ilmiöiden lisääntymisestä ei ole mittauksiin perustuvaa tietoa. Vain ilmastopropagandistien ja – poliitikkojen puheissa nuo ilmiöt yleistyvät.

Merenpinnan nousu


Merenpinta on noussut jo liki 16 000 vuotta, kuten interglasiaalikaudella on aina käynyt. Nykyinen 1-2 millimetrin nousun vuosivauhti on mitätöntä verrattuna aikaan 16 000 – 8 000 vuotta sitten, jolloin nopeus oli kertaluokkaa suurempaa, ja silloinkin ihan luonnollisista syistä. Merenpinta kääntyy aikanaan laskuun, mutta se voi todella nousta vielä kenties 10 000 – 30 000 vuotta. Kukaan ei tiedä kuinka paljon, mutta jos menneestä uskaltaa trendejä laskea, suuruusluokka seuraavan tuhannen vuoden aikana on 0 – 2 mm/vuosi. Sadan vuoden kuluttua pinta olisi siis noin 10 – 20 cm nykyistä korkeammalla siellä, missä maanpinta pysyy paikoillaan.
Tuhannen vuoden kuluttua suhteellisen merenpinnan nousu voi olla jo metriluokassa muualla paitsi pohjoisimmilla alueilla kuten meillä. Mutta sattuneesta syystä asia ei minua ja tuskin lapsenlapsianikaan suuremmin huoleta.

Kaupunkeja jää veden alle 


Harmi, että Yle ei halunnut nimetä yhtään veden alle jäänyttä tai pian jäävää kaupunkia. Olisin ollut kiinnostunut jokaisesta.

Ruokaturva vaarantuu


Ruokaturvamme ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut niin hyvä kuin nyt. FAO:n tilastojen mukaan tärkeimpien viljelykasvien hehtaarisadot ovat lähes kaikkialla kaksin- tai kolminkertaistuneet viimeisen 60 vuoden aikana. Melkoinen osuus tähän satoisuuden kasvuun on ollut tietysti maanviljelystekniikoiden ja kasvinjalostuksen kehittymisellä, mutta myös kasvien ruokana tunnetun ilmakehän hiilidioksidin runsastumisella on oma merkittävä vaikutuksensa.

Suurimmat vaikutukset köyhillä alueilla


Väittäisin, että äärimmäisen köyhyyden väheneminen 1900-luvulla on ilmiö, joka leimaa tuota vuosisataa myöhempien historiantutkijoiden silmissä. Vaurastumisen seurauksena jokseenkin kaikkien yhteiskuntien kyky suojautua sään ääri-ilmiöiltä aiempaa paremmin on dramaattisesti kasvanut. Pitkälti tämä on muuten ollut runsaiden ja tehokkaiden hiilipohjaisten polttoaineiden mahdollistaman energiateknologian ansiota.

Ilmastonmuutos synnyttää ilmastopakolaisia


Niinpä! Tätä tai jotain vastaavaa on ennustettu tapahtuneeksi jo vuosikymmenien ajan. Ilmastopakolaisia vaan ei ole vielä löytynyt, ellei sellaisiksi lasketa niitä satojatuhansia tai kenties miljoonia pohjoisen pallonpuoliskon asukkaita, jotka joka talvi muuttavat muuttolintujen lailla pakkasia pakoon lauhkeampaan ilmanalaan.

Ylen animaatiossa näkyy meren alle katoavia saaria, joiden asukkaat nousevat laivaan kaiketi muuttaakseen muualle. Missähän näitä saaria on? Tuvalu ja Malediivit, josta käsikirjoittaja Kanninen on valheellisesti raportoinut aiemmin, rakentavat lentokenttiä ja turistihotelleja rantaviivalle.

Ilmastonmuutosta pyritään jarruttamaan kansainvälisillä sopimuksilla


Lämpötilan muutos optimistisessa ja pessimistisessä
skenaariossa verrattuna ei-päästövähennyksiä -skenaarioon.
Bjørn Lomborgin tutkimuksen kuva 11
Jarrutus vaikuttaa aika vaatimattomalta. Nimittäin jos uskoisimme julkisuutta hallitsevan ilmastoparadigman mukaiseen lämpenemiseen ja niihin horjuviin sitoumuksiin, joita eri kansakunnat ovat päästövähennyksistä ennen Pariisin ilmastokokousta antaneet, vähentäisimme noilla toimilla lämpenemistä vuoteen 2100 mennessä peräti 0,05 - 0,17 °C (Impact of Current Climate Proposals, Lomborg 2015). Tai toisinpäin tulkittuna hidastaisimme lämpenemistä ensi vuosisadan vaihteeseen mennessä 1 – 5 vuodella. Näin siis, jos uskomme nykyisiä ilmastomallinnuksia, jotka tosin eivät ole onnistuneet vielä ennustamaan ainoankaan vuoden lämpenemistä oikein tai edes lähelle sitä.

Minä en luota pieleen ennustaviin mallinnuksiin. Epäilen, että mahdollinen ilmastonmuutos lämpenemisineen saattaa olla kertaluokkaa pienempää tai kaikkine palautemekanismeineen jopa eri merkkistä verrattuna projektioihin. Siitä olen varma, että nuo kansainväliset sopimukset, jos sellaisia saadaan aikaan, voivat käydä meille valtavan kalliiksi. Kukaan ei vielä tiedä, miten kalliiksi, mutta puhumme helposti pelkästään Suomen kansantaloudelle vuositasolla 2 – 5 miljardin euron välillä vaihtelevasta rasituksesta 2020-luvulta vuosisadan loppuun asti. Niinpä ei ole ihme, että ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksista niin ilmastoon kuin kuluihin ei juuri koskaan mainita mitään. Niin ei nytkään.

Maailman hallitukset ovat jo sopineet, että ilmasto ei saa lämmetä yli kahta astetta


Näinhän on monissa YK:n julistuksissa todettu, joskaan en tiedä sitovaa ja kattavaa sopimusta olevan olemassa. Siinä on jotain yhtä paatoksellista kuin aikanaan noituuden kirousten lopettamisessa ja taivaan tukemisessa, ettei se putoaisi päällemme. Pariisin ilmastokokouksen 30.11. – 11.12.2015 valmistelun tavoitteena kuitenkin on ollut tuollaisen sopimuksen aikaansaaminen.  Onko ”luontoäiti” vihdoin antautumassa maailman hallituksille, vai mistä on kyse, kun jostain ihmeellisestä syystä maapallon keskimääräisen ilmaston lämpötila ei siis ole noussut lähes 19 vuoteen, vaikka ihmiskunnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat olleet kaikkein korkeimmalla tasolla juuri tuon ajan?

Pikainen analyysi ei osoittanut toimittaja Jaana Kannisen ja graafikko Eetu Pietarisen 100 sekunnin animaatiossa olevan mitään uutisen veroista tuosta edellisen kappaleen viimeisestä pitkästä kysymysvirkkeestä huolimatta. Animaatio oli myös jokseenkin vapaa empiirisistä faktoista ja niiden sijaan täynnä erilaisia väärinkäsityksiä. Jään ihmettelemään, miksi Yleisradio on tehnyt ja julkaissut moisen animaation. Minulle ilmastonmuutos tuli selväksi paljon paremmin viereisestä kuvasta.

103 kommenttia:

 1. Pakkoverolla rahoittamamme yle esitti myös eilisillan uutislähetyksessä monen minuutin pituisen ja ilmeisesti suorastaan tieteelliseksi aiotun "skenarion" siitä, mitä luonto, me ja lapsemme saamme ilmastonmuutoksen takia varmasti kokea jo lähitulevaisuudessa sekä seuraavan sadan vuoden kuluessa. Miksi tällaista propagandaa pitää sietää? Eikö kukaan enää aseta kyseenalaiseksi ylen käenpoikamaista asemaa? Paljon paheksuttu reporadiokin alkaa nykyvalossa tarkasteltuna tuntua lähinnä koomiselta episodilta historiassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa minäkin olen usein ihmetellyt! Ylen tehtävä on tuottaa uutisia eikä propagandaa.

   Kiitos taas Mikko että jaksat!

   Antero

   Poista
  2. Jos kaikki eivät nähneet, niin suomen tulevista pyökkimetsistä
   kerrotaan seuraavassa loppupulella n. 20:00 min.

   http://areena.yle.fi/1-2397018#autoplay=true

   Ilkka

   Poista
  3. Raaseporin Bromarvista, Riilahden kartanon mailtahan se pyökki aloittaa Suomen valtauksensa. Varmasti taimikot rehottavat jo parin vuoden päästä eri puolilla etelä-Suomea.

   Satuin näkemään tuon uutislähetyksen ja täytyy myöntää, että nauratti makeasti. Lämpötilahan on nousemassa niin korkealle, että sellaista ei ole koettu miljooniin vuosiin. Hyvä YLE!

   maallikko

   Poista
  4. Kyllä saisikin lämmetä, tammipuu on hyvä materiaali vaikka voiveitseksi. Mutta noista metsässä olevista laihoista risuista ei ole oikein materiaaliksi, tarvittaisiin kai paljon lämpimämpi ilmasto, että tammet kasvaisivat takaisin täyteen mittaansa muuallakin kuin Paraisilla.

   Poista
 2. Viitaten animaatiota seuraavaan kappaleeseen muistuttaisin Mikkoa voimassa olevasta laista 609/2015, sen 5§:n (Määritelmät) kohdasta 2): "ilmastonmuutoksella [tarkoitetaan] sellaista muutosta ilmastossa, joka aiheutuu maapallon ilmakehän koostumusta suoraan tai välillisesti muuttavasta ihmisen toiminnasta ja joka ylittää ilmaston luonnollisen vaihtelun vertailukelpoisten ajanjaksojen kuluessa;" Lainsäädäntö ei valitettavasti määrittele tarkemmin tuon luonnollisen vaihtelun syitä tai sen ylittämisen kriteerejä. Mutta ettei blogistikaan sortuisi puheissaan ihan laittomuuksiin :) Laki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150609

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Laki on puitelaki, se ei ole sitova, eikä siinä ole penaltia toisinajattelusta.

   Esiinnytkö toisen, siis väärällä nimellä julkisesti?

   Ilkka Mononen

   Poista
  2. No onkos tällaista ihmisestä johtuvaa luonnollisen vaihtelun ylittävää ilmastonmuutosta sitten muka tapahtunut? Todisteita kehiin!

   Poista
 3. Kovin tosikkomainen vastaus lähinnä huumoriksi tarkoitettuun kommenttiin (huomaa hymiö). Puitelaki, juu. Eihän määritelmäkään koske kuin kyseistä lakia ("Tässä laissa tarkoitetaan:"). "Penaltia toisinajattelusta", WTF!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niimpa hyvinniin, mutta jospa media on ottanut ilmastolain tosissaan
   ja uutimoi sen mukaisesti, vai mikä selittää median yksipuolisuuden.

   Nythän hesarilla on kuuma peruna kädessään jollei se julkaise
   tiedemiehen vastinetta maallikon tekemään lörsäykseen aiheesta
   josta alkuperäinen kirjoittaja ei tiennyt mittään.

   Vaikuttaisiko ex. Vihreän Langan päätoimittajuus ja tuleva JSN johtajuus peräti aiheeseen siten että tieteellinen näkökulma sensuroidaan?

   Ilkka

   Poista
 4. Juu, vähän Ilkalta lipsahti.

  Hauskaa, että lailla yritetään määritellä uusiksi suomenkielen sanoja. Mitähän mieltä kielitoimisto tästä mahtaisi olla? No, ehkä siinä vain määriteltiin, mitä tässä lakitekstissä termillä tarkoitetaan. Emme ehkä joudu linnaan, jos sanomme, että ilmastonmuutoksia on ollut ennenkin.

  Hienoa, että Mikko on löytänyt noita säteilymittaustuloksia, mitä avaruuteen lähtee ja on lähtenyt. Siinä lienee syy sille, että ei tahdo löytyä spektrimittauksia avaruudesta. Ainoa, mikä löytyy on mittauspari vuodelta 1972! Toinen mittaus on Saharan päältä ja toinen Etelämantereen. Jälkimmäisestä näkyy ainakin syy sille, miksi säteily on siellä kasvanut. Hiilidioksidin taajuudella näkyy terävä piikki, mutta se matalampikin kumpu piikin ympäriltä täytyy olla CO2-peräinen.

  Tässä on käytetty noita kahta vanhaa kuvaa. Muuten en oikein koko juttua käsitä, kun siinä otsikon aihetta vain hiukan raapaistaan.

  http://www.atmos.washington.edu/2007Q1/211/Notes/old_notes/Section4.pdf

  Tapsa

  VastaaPoista
 5. Kyllähän toikin vitsiksi kelpaa.
  "16 §
  Tieteellinen asiantuntijaelin

  Valtioneuvosto asettaa tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi. Asiantuntijaelimen nimi on Suomen ilmastopaneeli".


  Iltapulu kertoo "heinäsirkkäparvien" tuhoavan euroopan metsät.
  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015111920694898_uu.shtml

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No montako huippuilmastotiedemiestä/naista löydätte kuvasta.

   Mie löysin yhden.

   http://www.ilmastopaneeli.fi/fi/ilmastopaneeli/

   Ilkka

   Poista
 6. Avointa ilmaista vertaisarviointia:

  - Tietysti säteily ulospäin on lisääntynyt kun planeetta on lämmennyt. Mikä on muuten korrelaatio keskilämpötilan ja ulosmenevän säteilyn välillä?

  - Väite "Tässä kohtauksessa näytetään auringon lämpösäteilyn saapuminen maan pinnalle ja sitten sen pomppiminen vangittuna maanpinnan ja ilmakehän yläkerrosten välillä. Niin ei tapahdu, sillä ilmakehä on aivan yhtä läpinäkyvä tulevalle auringonsäteilylle kuin samalla taajuudella poistuvalle – siis maan pinnasta tai pilvistä heijastuvalle ja avaruuteen poistuvalle säteilylle". Tämä väite on tosi mutta harhaanjohtava koska suurin osa auringonsäitelyn energiasta on muualla kuin lämpösäteilyn alueella, toisin kuin Maapallon säteilyn. Suosittelen ko. väitteen korjausta vähemmän harhaanjohtavaksi.

  - Väite: "Kasvihuonekaasut kyllä absorboivat auringon lämmittämältä maapallolta ylöspäin suuntautuvaa pidempiaaltoista infrapunasäteilyä, mutta senkään pääsyä avaruuteen ne eivät estä." ..on todistettavasti väärä ja se tulee poistaa. Katso mittaustulokset avaruudesta :
  http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6826/abs/410355a0.html
  ... joita on käsitelty tämän blogikirjoituksen kuvassa 3:
  https://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect-advanced.htm (ei urputusta blogista kiitos, itse tiede löytyy mm. Naturen artikkelista). Kasvihuonekaasulisä on muuttanut Maapallon spektriä mitattavasti avaruudesta käsin, kuten teoriat ennustavat.

  - Merenpinnan väitetty nousuvauhti 1-2mm vuodessa on virheellinen eikä vastaa mittauksia -> väite korjattava tai ainakin mainittava että tide-gaugeja paljon kattavammat altimetrihavainnot näyttävät +2x suurempia lukemia.

  - Korjattu versio pyydetään toiselle kierrokselle, eritoten väite että kasvihuonekaasut eivät estä säteilyn pääsyä maapallolta avaruuteen on todistettavasti vakava virhe joka tulisi korjata, muuten tulee hylky.

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mitähän se L4 nyt sekoilee? On lisääntynytsäteily, mutta olisiko pitänyt, kun on näitä kasvihuonekaasuja? Lieneekö pallomme säteilytasapainossa, kun kerran säteily lisääntyy, kun lämpenee.

   Mikään säteily ei pompi maanpinnan ja ilmakehän yläkerrosten välillä, paitsi HF_alueen radiotaajuudet ionosfäärin ja maanpinnan välillä.

   Kasvihuonekaasut eivät todellakaan voi estää säteilyä avaruuteen ja jopa säteilevät sinne itse.

   Sinulta on edelleen jäänyt näyttämättä mittauspaikka, missä merenpinta on kiihdyttänyt nousuaan 90-luvun alussa, mutta jatkat vaan jankutustasi.

   Tapsa

   Poista
  2. Vielä se, että ei kannata linkkailla maksumuurintakaisiin paperehin.

   Tapsa

   Poista
  3. Tiede ratkaisee, ei maksumuurit. Ilmastoskeptikoissa on jopa yliopistojengiä joten ko. paperin levittäminen tarvitsijoille ei ole vaikeaa.

   -L4

   Poista
  4. Miksi et näytä mistä on kotoisin "- Tietysti säteily ulospäin on lisääntynyt kun planeetta on lämmennyt"

   Näytä data lisääntyneesta ...

   Sinä et ole mikään tieteen sanansaattaja, pikemminkin päinvastoin.

   Ilkka

   Poista
  5. L4, mikset sitten levittänyt? Onko se laillista?

   Tapsa

   Poista
  6. No eihän se laillista ole ainakaan netissä, emailitse normitouhua.

   Pääasia kuitenkin että kasvihuoneilmiön voimistumisen aiheuttama Maapallon spektrimuutos on mitattu avaruudesta käsin ja tulos on tietysti täysin kässärin mukainen.

   -L4

   Poista
  7. Näytä mittaukset.

   Ilkka

   Poista
  8. Tässä on nyt meneillään Mikon postauksen vertaisarviointi ja virheenkorjaus, Viitteet mittauksiin ovat yllä ja sinun on tyydyttävä nyt niihin.

   -L4

   Poista
  9. Napaseuduilla hiilidioksidin lisääntyminen lisää säteilyä, vaikka ei lämpenisikään. Onko se kässärinmukaista? Pitäisi tietysti olla, mutta onko malleihin ympätty, on eri asia.

   Tapsa

   Poista
  10. L4 ei pysty näyttämään "Maapallon spektrimuutos on mitattu avaruudesta käsin" kun sitä ei ole mitattu kuin ehkä satunnaisesti.

   Satelliiteilla on nyt mitattu 30 vuotta kirkkauslämpötilaa ja se onkin ainut joka kertoo globaalista lämpötilanmuutoksesta, eli muuttumattomuudesta.

   Ilkka

   Poista
  11. Näytin jo sen toteen, rah rah.

   -L4

   Poista
  12. Siis ilmastotieteen vaatiman globaalin 30 vuotisen mittaussarjan
   josta voisimme päätellä spektrin muuttuneen?

   Ilkka

   Poista
  13. Planeetta on lämmennyt ja CO2-lisä näkyy spektrissä. Faktat ovat faktoja.

   -L4

   Poista
  14. Korrelaatio ei todista kausaliteettia.

   Poista
  15. Spektri ei kerro energiasiirtymisestä, vain siitä mitä ne absorboivat ja emittoivat noin alle 1 ns sisällä.

   Poista
  16. L4

   ' Tietysti säteily ulospäin on lisääntynyt kun planeetta on lämmennyt. Mikä on muuten korrelaatio keskilämpötilan ja ulosmenevän säteilyn välillä?'

   Jään lähes sanattomaksi. Lämpötilan nousun eli lämpenemisen eli pihvin edellytys on, että Maahan jää energiaa enemmän kuin sitä tulee. Jos ulosmenevä säteily lisääntyy, se tarkoittaa jäähtymisen lisääntymistä tai lämpenemisen vähentymistä.

   Myönnän että tätä on vaikea hahmottaa ja sitten vielä energiatase on aika etäisessä suhteessa itse lämpötilaan. Tästähän on kitistykin, että lämpötilan keskiarvo ei oikeastaan ole mikään suure.

   Poista
 7. Mistä olet päättelyt että on lisääntynyt kun ei ole edes lämmennyt.

  Auringon TSI,stäkään ei ole mittauksia kuin vähän yli 10 vuodelta ja spekulaatiot
  aurikokovakiosta tms. ovat katteettomia sitä edeltävältä ajalta.

  TSI,tä ei voi mitata maan pinnalta, mutta kuitenkin oletuksia siitä on syötetty ilmastomalleihin tulosten ollessa nähtävänä ilmastotieteen rappiona.

  http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/sorce-10yrs.html

  Ilkka

  VastaaPoista
 8. Mikko koita jo vähitellen uskoa, että nykylämpenemistä ei aiheuta aurinko. Auringosta höpöttäminen on tyhmien lukijoiden kusettamista.

  VastaaPoista
 9. Kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikuttaa maapallon säteilytasapainoon. Jos kasvihuonekaasujen määrä lisääntyy on maan lämmettävä saavuttaakseen uuden säteilytasapainon auringon kanssa. Tämä on perusfysiikkaa. Eikä siinä pitäisi olla mitään epäselvää.

  Se mitkä aineet toimivat kasvihuonekaasuina voidaan mitata laboratoriossa ja CO2 kiistatta kasvihuonekaasu on.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No mutta lämpeneminen puuttuu vaikka CO2 pitoisuuden väitetään nousseen.

   Ilkka

   Poista
  2. Palautekytkennät ovat monimutkaisia ja säähän vaikuttaa monet asiat. Kiistatta maapallon lämpöenergia määrä on kuitenkin kasvanut koko ajan. Tämä näkyy merenpinnan nousuna. Auringon vaikutus olisi viimevuosina jäähdyttävä, muuta mitään jäähtymistä ei olla havaittu.

   Poista
  3. Jos mittaat avaruudesta maanpinnan lämpötilaa saat maanpinnan molekyylien värähtelyyn perustuvan lämpötilan maanpinnasta. Tällä ei ole mitään tekemistä siirtyvän energian kanssa. Maanpinnasta energia siirtyy maanpinnan ja ilman lämpötilan perusteella joko ilmaan tai maahan rippuen siitä kumman lämpötila on suurempi. Avaruuteen ei siirry mitään energiaa vaan vain lähellä olevaan ilmaan tai maahan. Molekyylien värähtelyn voimakkuus riippuu niiden lämpötilasta ja se on aineesta riippumaton, vain lämpötila ratkaisee. Tasapainolämpötilassa kummatkin värähtelevät yhtä paljon eikä energiaa siirry kumpaakaan suuntaan, miten edes voisi?

   Satelliitista mitattuna saat Stefan-Bolzmanin lain mukaan kyllä teorettisen maanpinnan sätelyenergiatehon (säteilyn intensiteetin, säteilyvuon tiheyden) jos ympäristö olisi absoluuttisessa nollapisteessä, siis noin ehkäpä 300 W/m2 (20C), mutta jos maanpinta on esim yhden asteen lämpimämpi kuin ilma niin ilmaan ei siirry kuin enintään noin 1 W/m2, josta säteilyenergian osuus on aivan minimaalinen, koska kaasut lämpenevät 99,999% johtumalla kiinteästä aineesta kaasuun. 1/10000 kaasujen välisestä lämmön siirrosta on sätelyenergian siirtoon perustuvaa ilmakehän lämpötiloissa useiden kilometrien matkalla maanpinnasta. Vasta kun ilmakehä harvenee voimakkaasti silloin kaasumolekyylit siirtävät vähemmän energiaa sekoittumalla (törmäämällä toisiinsa), tapahtuu siis enemmän energiasiirtoa sätelyenergiana, koska fotonin emissio (noin 1 ns) ehtii tapahtua ennen atomien/molekyylisen törmäystä (siis sekoittumista). Kolmiatomiset kaasut toimivat jäähdyttäjinä yläilmakehässä, koska pystyvät vähäisessä määrin luovuttamaan lämpöenergiaa avaruuteen.

   Väärin ymmärretyssä säteilytasapainolaskuissa saadaan maanpinnan säteilytehon lukemaksi siis 300 W/m2, joka on energiansiirtymisen (lämmitysvaikutuksen) kannalta täysin väärä. Säteilytasapainolla ei voida laskea eikä mitenkään perustella kasvihuoneilmiötä, sellaista ei ole olemassa vapaasti liikkuvien kaasujen liikkuessa ilmakehässä. Väärää tiedettä ja teoriaa ilmaston lämpemisestä ja vääriä johtopäätöksiä ja vääriä metodeja sen "torjuntaan". Ilmakehä ja meret säätävät itse itseään auringosta tulevan energian perusteella, meret toimivat hyvänä puskurina auringon säteilyenergian vaihtelun myötä. Valitetavasti ei loputtomiin riitä sielläkään energiaa, jos auringon säteilyteho on pitkään alhainen, siksi meillä on mm jääkausia ja kylmempiä jaksoja. Merien pintalämpötila määrää ilmakehän lämpötilan. Noin 10 metriä merivettä kun vastaa lämpökapasiteetiltaan koko ilmakehän lämpökapasiteetia.Onneksi käytännössä tuo ainut energialähde on suht vakaa, josta johtuen lämpötila vähän heitteleekin ihan luonnollisista syistä.

   Henkka

   Poista
 10. Ilmakehän on kyllä lähes täysin läpinäkyvä näkyvälle valolle, mutta valo absoboituessaan maahan aiheuttaa maan lämpenemisen ja lämmennyt maa lähettää takaisin infrapunasäteilyä. Nyt kasvihuone kaasut absorboivat lämpösäteilyä (värähtelymoodeina) ja lähettävät säteilyn takaisin satunnaisiin suuntiin ja tällöin estävät osan lämpsäteilystä karkaamasta. Tästä seuraa kasvihuoneilmiö.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hieno selitys. Vaan mitä tapahtuu juuri lämmenneelle ilmalle? Se nousee vauhdikkaammin ylös ja muodostaa pilviä. Tässä vaiheessa teoria kohtaa huomattavia laskennallisia vaikeuksia, joita ratkomaan tehdyt numeeriset mallit eivät osoita merkkejä hyvästä konsistenssista.

   Teoria nojaa lopulta ilmastomalleihin. Plus tietysti muut vaikeudet, kuten vaikeus arvata mereen imeytyvän hiilidioksidin määrä, Kiinan päästöt, aerosolien vaikutukset ja niin edelleen.

   Tämä on vaikein ongelma ikinä ja sitä on ratkomassa miljoona hyvin rahoitettua ympäristöadvokaattia. Ki-toos!

   Poista
 11. Kiistät siis sen että maapallo ei ole lämmennyt viimeisen ~19v aikana?
  Samaan aikaan co2 määrä on lisääntynyt voimakkaasti mutta ei sitten kuitenkaan ole lämpötilaa pystynyt muuttamaan. Ja joko se CO2 pystyy yksinään lämmittämään ilman aurinkoa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiistän. Maa on lämmennyt kiistatta tuona aikana. Lämpö on mennyt pääasiassa meriin. Tämä vuosi on hyvin todennäköisesti mittaushistorian lämpöisin.

   Auringonsäteilyssä ei olla havaittu mitään muutoksia mikä olisi selittänyt viimevuosikymmenien lämpennemisen.

   Poista
  2. Ihan vaan sun mielipidettä kysyn kun väität että lämpö on mennyt meriin niin mistä se lämpö on peräisin? Varsinkin kun väität että aurinko se lähde ei ole.
   Valaise tyhmää lukijaa.

   Poista
  3. Auringosta. Aurinko lähettää maahan valtavasti energiaa maahan jatkuvasti. Tasapainossa energiavuo maahan on yhtä suuri kuin ulos. Jos taas, ei olla taspainossa, kuten nyt näyttää, vuot ovat eri suuria. Kasvihuoneilmiövoimistumisen takia vuo sisään on suurempi kuin ulos. Tämä johtaa lämpenemiseen. Tällä ei ole mitään tekemistä auringon säteilymuutosten kanssa, jotka ovat olleet mitättömiä ja lähinnä jäähyttävään suuntaan.

   Poista
  4. Eli kun aurinko on mennyt hiljaiseen vaiheeseen, ja maapallo lakkasi lämpenemästä, niin se auringon hiljainen energia onkin menny meriin piiloon... joopajoo...

   Poista
  5. "Tasapainossa energiavuo maahan on yhtä suuri kuin ulos." no ei tietenkään ole sillä jos olis niin ei olis elämääkään.

   Poista
  6. Elämän käyttämä energiamäärä on mitätön kokonaissäteilyyn nähden. Joten käytännössä tasapainossa vuot sisään ja ulos ovat yhtä suuret.

   Poista
  7. En osaa kuvetella elämää siinä tapauksessa että yhtään auringon lämpöä ei jäisi tänne vaan kaiken pitäisi säteillä pois. Olis aika kuumaiset olosuhteet.

   Poista
  8. Ei taivahantakoja sentään! Sinä olet yksi, joka ei ymmärrä säteilytasapainoa. Idealisoitu kappale (ns. musta kappale) lämpötilassa T (absoluuttisella asteikolla) säteilee teholla joka on verrannollinen T^4. Reaalikapaleet noudattavat varsin hyvin tätä Stefan-Boltzmannin lakia. Niinpä säteilytasapainossa maa säteilee yhtä paljon, kun saa säteilyä avaruudesta eikä maan lämpötila ole nolla.

   Poista
  9. Tuosta elämästä vielä. Energia virtaa ekosysteemin lävitse. Ainoastaan fossiloituva turve, kivihiili ja öljy varastoivat energiaa muuten energia palautuu avaruuteen.

   Poista
  10. Mielenkiintoinen pakkaus tämä Tomi. Hän tietää mikä on kiistatonta ja mikä ei. Olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että pallomme olisi elikelvoton, jos täällä ei olisi vettä. Sama pätee hiilidioksidiin.

   Muuten jutut ovat nollankeksimistä, john eräs toinenkin on usein syyllistynyt. Nollaa ei ole analogisessa maailmassa. Onko kasvihuoneilmiötä vai ei, ei ratkaise sitä, ovatko IPCC:n mallit oikeassa. Pitää tarkastella sen voimakkuutta ja ns. ilmastoherkkyyttä. Sitä ei Tomin postauksista löydy.

   Pallomme hukkaa koko ajan hiiltä sedimentteihinsä ja mm. soihin. Ne eivät sieltä takaisin tule, jos ihminen ei tee mitään. Mikään muu eliö ei sitä tee. Jos ihmiskunta lopettaa kasviravinnon kaivamisen ilmakehään, milloin Tomi luulet, että jatkuvasti aleneva hiilidioksidipitoisuus putoaa alle sen rajan, jolloin kasvein yhteyttäminen loppuu?

   Tapsa

   Poista
  11. Tiedätkö, että ihminen on vaikutanut maan CO2 pitoisuuteen ehkä noin 150 vuotta. Sitä ennen luonto pärjäsi varsin hyvin ilman ihmisen CO2 pumppausta.
   Tulivuoret työntävät myös CO2 ulos. Joskus valtacastikin kuten kävi permi-triaskausilla Siperian laakiobasalttipurkauksissa.

   Poista
  12. Lopeta naurettava trollauksesi. Eiköhän täällä kirjoittavat tiedä nämä perusasiat paremmin kuin sinä. Permikauden tilanteeseen emme valitettavasti voi palata. Nykyään tulivuorten päästöt eivät alkuunkaan riitä kompensoimaan menettämäämme hiiltä sedimentteihin.

   Opettele ensin vastaamaan kysymyksiin, ennen kuin alat viisatelemaan asiasta, josta et selvästikään tiedä mitään.

   Tapsa

   Poista
  13. Ette tiedä. Miehtinen ainakin osoitti, ettei tiedä mitään. Muut teistä eivät ole sanonut mitään josta voisi arvioida tietoa.

   Kuitenkin keskimäärin ilmastoskeptikot tuntevat huonosti ilmastotieteen perusteet.

   Poista
  14. Permikauden tilanteesta tiedetään paljonkin. Kannattaisi sinunkin lukea.

   Poista
  15. CO2 pitoisuuden lasku ei ole ollut ongelma luonnolle miljardien vuosien aikana. Ei ole mitään syytä uskoa, että se sitä olisi seuraavien satojen miljoonien vuosien aikana. Evoluutio on tarjoaa kasveille mahdollisuuden selvitä alenevista CO2-pitoisuuksista. Kasvit ovat vain yksinkertaisesti lisänneet ilmarakojen määrää lehdissään. Tämä fossiilisessa florassa hyvin.

   Poista
  16. Useimmat kasvit ovat selviytyneet viime aikojen hiilidioksidiniukkuudesta, mutta kaikki kokeet kuitenkin osoittavat kasvien voivan sitä paremmin, mitä enemmän hiilidioksidia on ilmassa. Jos kasvien kasvu lisääntyy CO2-pitoisuuden lisääntyessä, myös hiilidioksidin sitoutuminen maaperään kiihtyy. Jälleen kerran esimerkki negatiivisesta palautekytkennästä, jotka vallitsevat luonnossa.

   Poista
  17. Ei tietenkään silloin kun pitoisuus oli vielä 8000 - 1000ppm. Luuletko kasvien pystyvän yhteyttämään jos pitoisuus laskee alle 150ppm? Sen luulisi olevan aikamoinen ongelma sitten kun niin käy.

   Kasvit menettävät vettä kun ilmarakoja täytyy pitää apposen auki. Alemmassa pitoisuudessa kasvit ovat haavoittuvaisempia kuivuudelle. Emme voi tietää kykenevätkö kasvit muuntautumaan niin että ne selviävät alle 150ppm:ssä. Ainakin ne silloin muuttuisivat paljon pienemmiksi.

   Poista
  18. Hiilidioksidin putoamiseen riskirajalle, ei kulu läheskään satoja miljoonia vuosia. Ihmiskunnan päästöistä puolet hukkuu luonnon varastoihin ja siellä pysyvät. CO2-pitoisuus nousee silti n. 2 ppm/y. Yksinkertaisella laskutoimtuksella voimme päätellä, että jos lopetamme päästömme kokonaan, sama tahti jatkuu, mutta suunta vaihtuu. Vauhti toki hidastuu, kun pitoisuus laskee ja kasvien kasvu hidastuu. Silti kasvavan populaatiomme ruokkiminen kävisi mahdottomaksi viimeistään sadan vuoden päästä, jolloin CO2-taso ei olisi yli 200 ppm:ää.

   Onneksi tämä skenaario ei toteudu. CO2-pitoisuus tulee väistämättä nousemaan ainakin 500 ppm:ään, mikä on erinomainen asia.

   Jos ilmaston lämpenemisestä ei ole tietoakaan vielä seuraavallakaan vuosikymmenellä, ehkä ruvetaan ajattelemaan asioita vähän laajemmin. Nyt näyttää siltä, että mitä pitempään lämpenemättömyys jatkuu sitä kovemmaksi huuto nousee GAGW-porukan taholta.

   Tapsa

   Poista
  19. Anteeksi, lipsahti. Piti sanoa 300 ppm:ää.

   Tapsa

   Poista
 12. Käytännössä maapallon lämpötilaan vaikuttaa vain kolme seikkaa. Auringosta tuleva säteily ja sen jakautuminen, maan albedo ja kasvihuonekaasujen määrä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mikä on "maapallon lämpötila"? Onko se joku konkreettinen lämpötila?

   Maapallolla voi yhdessä paikassa olla -80°C ja toisessa paikassa +50°C, eli planeetan lämpötilahaitari on suunnilleen 130°C.

   Unohdit että valtameret peittävät 71% planeetan pinnasta. Suurin osa auringonsäteilystä menee meriin. Meret ovat Maan termostaatti. Esimerkiksi ilman Golfvirtaa Pohjois-Eurooppa olisi huimasti kylmempi paikka. Ilmanpaine sekä ilmankosteus vaikuttavat myös merkittävästi lämpötiloihin.

   Hmm, kuinka suuri osa valtamerten jäähtymisestä tapahtuu säteilemällä, ja kuinka suuri osa siitä on 15µm säteilyä jota CO2 absorboi? Yksi juttu näin maallikkona muuten mietityttää tuossa, kun käsittääkseni 15µm säteilyä lähtee kohteesta jonka lämpötila on -80°C, niin miten esim. valtameristä voi lähteä tuollaista säteilyä? Ja miksi kaasujen määrällä on merkitystä kun kaikki absorboivat kaasut kyllästyvät tietyssä pisteessä?

   Poista
  2. Maapallon keskilämpötila voidaan laskea. Integroimalla lämpötila yli koko maan ja jakamalla se pinta-alalla. En unohtanut mitään. Veden albeido on pieni siksi päiväntasaajalla olevat vedet lämmittävät maapalloa.

   Kaasut kyllästyvät? Mitä tarkoitat. Kaasun määrällä on merkitystä. Mitä enemmän kaasua sitä enemmän se kykenee absorboimaan säteilyä. Säteily absorboituu yksittäisen kaasumolekyylin värähtely- ja rotaatiomoodeihin.

   Poista
  3. Jos kaasujen määrä, minkä tahansa, kasvaa nousee ilmanpaine ja sitä myöten lapse rate pv=nRT mukaan. Jos Venuksen CO2 olisi happea olisi sen lämpötila noin 20 C korkeampi pinnalla johtuen siitä että O2 ominaislämpökapasiteetti on hieman suurempi kuin CO2:n. Kaasut ilmakehässä eivät ole energialähteitä eikä eristeitä vaan jäähdyttäjiä.

   Poista
  4. Niin, maapallon keskilämpötila on laskettu luku. Se ei ole lämpötila. Siksi sen käytännön merkitys maapallon toiminnan kannalta on olematon. Usein kuulee sanottavan kuinka "maapallon keskilämpötilan nousu" *aiheuttaa* jotakin, esim. jonkun jäätikön vetäytymistä. Ei muutos jossain lukuarvossa voi sitä aiheuttaa, vai voiko?

   Puhuin saturaatiosta/logaritmisesta pakotteesta.

   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JD022466/full

   Poista
  5. Kuis hyvin se sun keskimääräinen T huomaa mereen mennen lämmön?

   Kahden metrin korkeudelta keskiarvona laskettu mallinnettu lämpötila kuvaa kovin hintsusti mitään olennaista. Sen käyttökelpoisuus liittyy lähinnä siihen, että se heiluu vähän ja kun sitä tasoittaa filtterillä ja laittaa trendiviivan, niin voi esittää lämpötilan muuttuneen.

   Muutoksesta taas ekstrapoloidaan ja karjutaan katastrofia, lehtileikkeiden perusteella tätä on tehty todella kauan.

   Mun on vaikea huomata kun eilen oli -1 ja tänään -2, mutta mun pitäisi olla kauhean huolestunut kun vastaava muutos tapahtuu 50 vuodessa, vaikka kokemuksen perusteella tästä ei seuraa, kirosana, yhtikäs mitään, ja jos oikein tarkasti havainnoi, niin ainakaan mitään niin haitallista etteivät edut olisi jopa isompia.

   Mutta panikoidaan nyt sitten. Ensi yönä voi olla jopa 5C kylmempää!

   Poista
 13. Kasvihuonekaasuista vielä, jos ilmakehä koostuisi pelkästään hapesta ja typestä (myös vesi pois). Maa olisi elinkelvoton planeetta tämä kuvaa kasvihuoneilmiön merkitystä.

  VastaaPoista
 14. Kasvihuoneilmiön voimistumisesta. Troposfäärin lämpeneminen, mutta stratosfäärin kylmeneminen on selvä indikaattori kasvihuoneilmiön voimistumisessa. Auringon säteilystä johtuva lämpeneminen lämmittäisi kaikkia ilmakehän kerroksia.

  Käsittääksen havainnot indikoivat stratosfäärin viilenemistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Troposfäärin lämpeneminen? Missäs tällaista on havaittu muualla kuin agw-fanaatikkojen tietokonemalleissa?

   Poista
  2. Nyt tulossa lämpimin vuosi tuhanteen vuoteen ja viime vuodet ovat tilastollisesti olleet erittäin lämpimiä.

   -L4

   Poista
  3. Lämpimin vuosi NCDC:n miljoonaan kertaan 'adjustoitujen' tilastojen mukaan?

   UAH ja RSS kertoo kyllä jotain ihan muuta.

   Poista
 15. Nähtävästi monikaan tämän blogin lukija ei ymmärrä säteilytasapainon käsitettä.
  Mikon olisi syytä tehdä postaus, jossa säteilytasapainon käsiteselitetään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi hellan lettas sentään, ittesi olisi syytä siirtyä alakoulun kakkosluokalle,
   eikä alkaa opettamaan muita.

   Ilkka

   Poista
  2. No selitäppä säteilytasapaino ja sen muutos.

   Poista
  3. Selitä itse miksi trollaat, tämä on keskustelupaikka eikä varattu monologillesi?

   Ilkka

   Poista
 16. Minä lopetan kun xyz sivupersoonineen on vallannut palstan,

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En tiedä kuka on xyz. Joten en ole hänen sivupersoonansakkaan.

   Poista
 17. Vielä säteilytasapainosta ja kasvihuonekaasuista. Kun kasvihuonekaasut lisääntyvät ne blokkaavat suuremman osan maasta tulevasta infrapunasäteilystä. Tällöin maa saa enemmän säteilyä kuin itse säteilee, tästä seuraa väistämättä maan lämpeneminen kunnes uusi säteilytasapaino saavutetaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lopehan Tomi jo tämä lapsellinen oppitunti säteilytasapainosta. Oletko sen itse juuri jostain oppinut, kun tätä itsestään selvää asiaa noin hehkutat?

   Tapsa

   Poista
  2. Mikko puhuu höpöjä itse säteilytasapainosta. Samoin Ilkka ei tiennyt siitä mitään. Miehtinen ei ainakaan ymmärtänyt sitä lainkaan. Tänne usein kommentoinut Kumitonttu ei sitä aiemmin ainakaan ymmärtänyt.

   Minusta tuntuu, että suurin osa teistä ei ymmärrä säteilytasapainoa eikä kasvihuoneilmiötä. Ilmeisesti et sinäkään.

   Poista
  3. Tomille säteilytaspainosta:

   Tehon siirtyminen säteilemällä
   – Lämpöteho on verrannollinen absoluuttisten lämpötilojen [K]
   neljänsien potenssien erotukseen
   Φ ∼ T1^4 − T2^4
   Jos maanpinta on 20C tehoa siirtyy maanpinnasta pintaa lähellä olevaan ilmaan jos sen lämpötila on pienempi kuin kuin tämä 20C. Jos kaasun(ilman)lämpötila on alhaisempi niin ilmasta ei siirry yhtään mitään tehoa, eikä näin ollen enegiaa lämmittämään maata. Kasvihuoenkaasut ovat ilmakehässä, jossa vallitsee käytännössä alhaisempi lämpötila kuin maanpinnan lämpötila. Sieltä ei siirry energiaa takaisinsäteilyn muodossa yhtään Wattia nostamaan lämpötilaa. Miten siis kasvihuonekaasut voisivat lisätä, siirtää energiaa, toimia energialähteinä maanpinnalle? Kasvihuoneteoria on vastoin kaikkia tunnettuja fysiikan lakeja? Se että spektrissä näkyy kuoppa ei kerro mitään energiasiirtymisistä tai lämpöenergian blokkauksesta.

   http://automation.tkk.fi/attach/AS-84-3134/termodynamiikka.pdf linkissä ihan noita perusteita asiasta, kannattaa lukaista.

   Poista
  4. Kaikki kappaleet säteilevät lämpöä (jos eivät absoluuttisessa nollapisteessä). Jos meillä on kaksi kappaletta joiden lämpötilat T_1>T_2 niin kappale 1 lämmittää kappaletta 2 teholla aT_1^4 ja kappale 2 kappaletta 1 teholla aT_2^2 eli nettovaikutus on kuten kirjoitit. Kasvihuoneilmiön pointti ei ole tuo. Ilman kasvihuonekaasuja maan säteilemä infrapunasäteily pääsisi suoraan avaruuteen, mutta kasvihuonekaasujen vaikutuksesta osa säteilystä palaa maan pinnalle. Siispä maan kokonaissäteilyvuo laskee siispä maan on lämmettävä, jotta säteilyvuo ulospäin olisi sama kuin säteilyvuo sisään.

   Poista
  5. Tietenkin toisen kappaleen säteilemä tehon on aT_2^4 (typo oli aT_2^2), a on verrannollisuuskerroin (riippuu kappaleesta).

   Poista
  6. Jos ei nyt mentäisi Tomi näihin perusteisiin. Niistä ei saada mitään tietoa esim. ns. ilmastoherkkyydestä ja jos ei saada, ei saada mitään olellista tietoakaan.

   Noissa alun kaavoissasi oli se vika, että kerroin a ei välttämättä ole sama molemmissa. Tämä aT_2^2 taisi olla pelkkä lipsahdus.

   Tapsa

   Poista
  7. Taasko se loputon inttäminen alkaa.

   Ano 22 selitti sen kaavallaan, eikä siihen tarvitse lisätä mitään nollasummapeliä.

   Professorikin tarkasteli Marsin kavihuoneilmiötä ja tuli siihen tulokseen että se on puhdas pyöreä nolla.

   Kasvihuoneilmiötä ei ole ollemassa, edes Venuksessa, itseasiassa sen "löytyminen" Venuksesta oli Hansenin ensimmäinen (tietämämme) harha, muttei viimeinen kuten olemme ikäväksemme havainneet.

   http://theendofthemystery.blogspot.fi/2010/11/venus-no-greenhouse-effect.html

   Ilkka

   Poista
  8. Ilmakehän kasvihuonekaasut ovat paljon lämpimämpiä kuin syvän avaruuden 3K taustasäteily. Ns. torpan mummokin ymmärtää että 3K taustasäteilyllä on pienempi lämmittävä säteilyvaikutus kun vaikkapa 200K kasvihuonekaasukerroksella.

   -L4

   Poista
 18. Tomi se vaan kirjoittaa täydellisen tietämättömyyden tuomalla itsevarmuudella ollen ns. klassinen tapaus.

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No mikä on kirjoituksissani tietämättömyyttä? Entä omat tietosi?

   Poista
 19. Nyt on keskustelu mennyt jankkaamisen puolelle. Se tarkoittaa sitä, että Mikko-setä ottaa kommenttiseulan käyttöön.

  VastaaPoista
 20. "Maapallon keskilämpötila voidaan laskea. Integroimalla lämpötila yli koko maan ja jakamalla se pinta-alalla."

  Kiinnostaa kuulla miten etelämantereen pinta-ala ja sen lämpötilat on laskettu mukaan.

  VastaaPoista
 21. Tämä todistusaineisto pitäisi toimittaa uudelleen luettavaksi Pariisiin: Climate Change: Incorrect information on pre-industrial CO2

  Statement written for the US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation
  March 2004
  http://john-daly.com/zjiceco2.htm

  Henkka

  VastaaPoista
 22. Nyt yritetään jo klikkiotsikoilla saada ihmiset lukeman noita Ylen agw "uutisia". Ei vissiin kansa muuten niitä lue.

  http://yle.fi/uutiset/kuningas_kaarle_kustaa_kieltaisi_kaikki_kylpyammeet/8473031

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Onkin ollut hiljaisempaa tuolla rintamalla pari päivää, kerännevätkö voimia Pariisia alustavaan loppurutistukseen jää nähtäväksi.

   Vain lumettomat talvikisat tulevaisuudessa ja CAGW,n aiheuttaman maan suolaantumisen(?) kestävä perunalajike.

   Liekö lajike "ilmastonmuutosperuna" tiiä hänt¨.

   Ilkka

   Poista
  2. Lajike jäi.

   http://yle.fi/uutiset/ilmastoniksi_ei_lannistuta_otetaan_perunat_avuksi/8461620

   Ilkka

   Poista
  3. Kunkulta jäi uudelleen määrittelemät tuon valtava-sanan merkitys. Tässä tapauksessa se lienee mittareiden erottelukyvyn saavuttamattomissa.

   Mistäköhän hän on löytänyt kylpyammeen, jonka päällä ei ole suihkua? Tiedä vaikka ammeella säästettäisiin vettä, jos siihen istahtaa ja suihkuttaa itseään, kuten itse tein joskus, kun asuin kämpässä, missä amme oli. Samalla pitää tietysti kieltää vauva-ammeetkin.

   Tapsa

   Poista
  4. Kunkku ei itse näy ymmärtävän että hänellä itsellä on valtava hiilijalanjälki ja niin monta kylpyammetta ettei edes kuninkaallinen kirjanpitäjä ole selvillä siintä.

   Ilkka

   Poista
  5. ...ja kaiken huipuksi: koko hiilijalanjälkien laskemisella ei edes ole merkitystä ilmastonvaihteluissa. Ns. hiilijalanjäljellä ei todellisuudessa ole mitään merkitystä, pelkkä lööpin tähden keksitty numero.

   Poista
 23. Mielestäni wikipediassa on selitetty säteily tasapaino asiallisesti ja korrektisti. Voisiko joku kertoa miten ihmeessä se voisi mennä jollain muulla tavalla.
  Tässä blogissa on asiallisia kirjoituksia mutta kun kirjoitukset menevät säteily fysiikkaan niin mennään metsään.
  Ville

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En olematonta linkkiäsi avannut, mutta pallomme säteilyyn avaruuteen vaikuttavat muutkin asiat kuin pelkät kasvihuonekaasut, jos tuleva enrgia pysyy samana.

   Merivirrat ja varsinkin pilvisyyden vaikutus on ilmastotieteellä täysin levällään.

   Myöskin lisääntynyt vesihöyry vaimentaa maanpinnalle pääsevää säteilyä, vaikka ei pilviä muodostaisikaan.

   Tapsa

   Poista
  2. Villelle: Kaikki lämpeneminen tarvitsee energiaa, energialähteitä voi olla ulkopuolelta tuotu energia (esim sähkölämmitin, aurinko tms) tai jokin kuumempi kuin alkuperäinen lähde, jolloin kuumempi jäähtyy (luovuttaa energiaa) ja kylmempi lämpenee vastaanottaa energiaa. Tämä pätee kaikissa energiasiirtymismuodoissa: konvektio (siirtyminen), johtuminen, ja säteilyenergia. Kaikki perustuu molekyylien/atomien värähtelyyn (siis kappaleen sisäenergiaan), niiden liikemäärään. Tästä muodostuu kappaleen lämpötila. Painavampi kappale sisältää enemmän varastoitunutta energiaa, koska siinä on suurempi määrä värähteleviä molekyylejä. Mitä suurempi liike-energia kappaleen atomeilla/molekyyleillä on sitä suurempi on niiden lämpötila. Energian kulkusuunta on aina kuumasta kylmään ei kokskaan toisinpäin, siis kylmä ei voi lisätä kuumemman kappaleen molekyylien värähtelyä, koska jo lähtökohtaisesti kuuman kappaleen molekyylien liike-energia ( värähtelytaso on korkeampi). Kuumempi kappale ei siis ota energiaa kylmemmästä kappaleesta (tai kaasusta). Kuuma kappale ainoastaan luovuttaa enemmän tai vähemmän "sisäenergiaa" itsestään tasapainolämpötilaan saakka riippuen lämpötilaerosta (nettoenergia=lämpötilaero). Sinänsä kylmä vaikuttaa siihen kuinka paljon kuumempi on luovuttanut energiaa, mutta ei sen kautta että se kylmempi esim säteilisi energiaa kuumempaan, vaan vain sen takia kuinka paljon se kuumempi voi yleensä luovuttaa energiaa.

   Kasvihuonekaasuteoria perustuu siihen, että jos nämä kaasut lisääntyvät ne säteilevät enemmän energiaa kuumaan, joka nostaa lämpötilaa vaikka ovat kylmempiä, siis ns takaisinsäteily. Energiaa poukkoillee edestakasin kuumasta kylmään ja päinvastoin. Tämähän energiasiirtymisiä ymmärtävälle tarkoittaisi, että maapallo olisi hetkessä kuumapätsi, jos siis kylmästä siirtyisi energiaa kuumaan, kierre olis valmis. Kuumempi siis kuumenisi jatkuvasti kylmästä tulevan energiavaikutuksen takia. Nämä kylmemmät kaasut takaisinsäteilyllään nostavat maapallon keskilämpötilaa, säteilytasapainolaskujen mukaan noin -15C--> 15C siis 30C astetta. Maapallon korkeampi lämpötila johtuu yksinkertaisesti siitä, että maanvetovoima puristaa kaasukehää pintaa kohden, ns lapse rate, joka riippuen kosteudesta on noin 6,5-9 C/km. Tämä siis johtuu maanvetovoimasta (sen massasta) ja kaasujen määrästä ilmakehässä. Venuksessa kaasukehä on huomattavasti tiheämpi, jolloin paine on noin 90 baria, tästä johtuu Venuksen korkea lämpötila, ei karanneesta kasvihuoneilmiöstä, vaikka CO2:ta on noin 98%. Se on ihan sama mitä kaasu on, jos paine on tuota luokkaa lämpötila on likimain sama riippuen kaasun ominaislämpökapasiteetista.

   Ihminen kyllä vaikuttaa ilamkehän lämpötilaan hyvin vähäisessä määrin. Se johtuu siitä että käytämme ulkopuolista energiaa (hiili, maakaasu, ydinvoima, tuuli aurinko) tämä tuotettu energia muuttuu lämmöksi esim televisiota katsellessa tai lammpua käyttessäsi. Tämä lämmittää ilmakehää. suhteessa auringosta tulevaan energiaan tämän lämmitysvaikutus keskimäärin ilmakehään on noin 0,005 astetta, erittäin tiheästi asutuissa kaupungeissa sen vaikutus voi olla jopa 0,5 astetta keskimäärin, riippuen onko tyyni ilma vai tuuleeko, jolloin ilmamassojen liike siirtää tämän pois ja sitä ei havaita niin voimakkaana (ns lämpösaarekeilmiö).

   Poista
 24. Ei Isokalliokaan hirveästi kehu YLE:n journalismia.

  http://blogit.iltalehti.fi/kalle-isokallio/2015/11/23/ylen-opetusvideot/

  Tapsa

  VastaaPoista
 25. Päivän pläjäys oli nyt Suomen ilmaston karmea lämpeneminen, jota ei Pariisin ilmastokokouskaan pysty pysäyttämään. Se on kuulemma noussut jo yli kaksi astetta.

  Tuo kyllä pitänee paikkansa, mutta lämpeneminen on tapahtunut jo ennen 1930-lukua eikä korreloi alkuunkaan hiilidioksidipitoisuuden nousun kanssa. Ilmastommehan lähti viilenemään, kun hiilidioksidi länti reippaaaseen kasvuun. Pompsahti kylläkin takaisin 90-luvun alussa.

  Vähän ovat onnettomia nuo ITL:n käppyrät.

  http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot

  Tapsa

  VastaaPoista
 26. L4 väittää tämän ketjun suljetuksi. Hyväksyntävaatimushan täällä on, mutta kyllä äsken ainakin postaus onnistui.

  Sitten L4 väittää edelleen Mikon väitteitä vääriksi tässä bloggauksessa. Totuus on ,että hänen "korjauksensa" menivät metsään kaikilta osin, kuten jo kirjoitin.

  Tapsa

  VastaaPoista
 27. Tämä se vasta säälittävä onkin.
  http://yle.fi/uutiset/tuho_vai_tayskaannos__matkaa_vuoteen_2100_ja_katso_mita_ilmastonmuutos_tekee_sinun_ja_lastesi_elamalle/8477206
  On noilla saatana pokkaa.

  VastaaPoista
 28. Heh sellaista se on kun "epäillään" itse :D onneksi oikeissa tutkimuksissa ei epäillä mitään. Mukaviahan nämä tällaiset mielipideblogit on mutta kaukana realismista. Samaan kategoriaan menee kuin tuulivoimahörhötkin.... Ei tarvitse julkaista mutta kiitos kun luit mielipiteeni ;)

  VastaaPoista