keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Taalas kurkisti kolostaan ulos

Taalas - menninkäinen vai tiedemies?
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, Petteri Taalas, kurkisti vaihteeksi kolostaan ulos MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa tiistaina 27.11.2012. Teemana oli tietysti ilmastonmuutos, tai Taalaksen ollessa kyseessä ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen kaikkine kauhistuttavine sivuilmiöineen. Valitettavasti toimittajina oli kaksi maikkarin naivismilinjan törppöä, joilta puuttuivat tyystin journalismiin kuuluva taustoihin perehtyminen ja kriittiset kysymykset. Sivujuonena oli tietysti Dohan ilmastokokous, josta kirjoittelen enemmän myöhemmin.

Olen aiemminkin kirjoittanut Taalaksen löpinöistä täällä. Olkoon tämä tavallaan jatkotarina tuolle ilmiölle, jota pidän suoraan sanottuna kansankusetuksena. Seuraavassa Taalaksen kertoma on kursiivilla.
No meillä ilmasto muuttuu kiihtyvällä tahdilla, ja meillä on parhaillaan IPCC:n raportti tekeillä, ja siinä on havaittu jo tähän mennessä mm., että maailmanlaajuisten tulvien määrät on lisääntynyt, helleaaltojen esiintyvyys on lisääntynyt ja merivesien pinta on noussut 30 cm valtamerillä, ja tää muutos on kiihtyvässä vaiheessa parhaillaan.
Missä se kiihtyvä "tahti on? Maapallon keskilämpötila on edennyt jokseenkin tasaisena jo 15 vuotta, kuten viereisestä kuvasta voi nähdä. Missä ihmeessä ne "maailmanlaajuiset" tulvat viipyvät, kun ainakin eteläinen Suomi, Venäjä ja pääosa muustakin maailmasta ei niitä ole kokenut? Paikallisia ovat tulvat olleet.

Helleaaltoja on ollut siellä täällä, kuten on aina ollut. Mihin Taalas perustaa väitteensä? Edes IPCC:n viimeinen sään ääri-ilmiöistä varoittanut raportti ei todennut sellaista tapahtuneen.

Huvittavin taitaa kuitenkin olla Taalaksen toteamus valtamerien pinnan nousulla 30 senttimetrillä. Mitäköhän aikaväliä Taalas tarkoittaa? Olen kuitenkin Taalaksen kanssa osittain samaa mieltä. Merenpinta on todellakin noussut jopa kymmenillä metreillä sitten viime jääkauden päättymisen. Mutta merenpinnan nousun kiihtymisestä ei kylläkään ole tieteellistä näyttöä.

Toimittajan kysymykseen "Miksi" Taalas jatkoi:
Tää johtuu siitä, että me ollaan muutettu ilmakehän koostumusta, ja yksittäinen suuri syy on hiilidioksidipäästöt, joita syntyy kaikkien fossiilisten polttoaineiden poltossa, ja myöskin meidän metaanipitoisuus on voimakkaassa kasvussa parhaillaan.
Aloitetaanpa Taalaksen ruotiminen metaanipitoisuudesta. Tarkoittaako hän ihmisten vai minkä metaanipitoisuutta. Löysä puhe tieteenharjoittajalta tai sellaista näyttelevältä on vastenmielistä. Siitä saisi enemmänkin juttua, mutta taidan päättää tuon linjan tähän.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kyllä kasvussa, jota voi luonnehtia jopa vähän kiihtyväksi. Mutta kukaan ei ole sitäkään kyennyt vielä panemaan edes pääosin ihmisen syyksi, vaikka ihmiskunnalla osuutensa asiaan varmasti onkin. Vielä vähemmän on kyetty osoittamaan hiilidioksidipitoisuuden kasvun ja ilmastonmuutoksen yhteyttä. Tämä yhteys on edelleenkin todistamaton hypoteesi, vaikka vihreät eri poliittisissa liikkeissä sitä jo luonnonlakina markkinoivatkin.

Taalaksen kuuluttama yhteys perustuu edelleen vain ilmakehää simuloiviin tietokonemallinnuksiin, joita empiiriset mittaustulokset eivät tue. Eikä tuota hypoteesia tue myöskään paleoklimatologian tutkima ilmastohistoria, jonka tutkimustulosten valossa viimeisen sadan vuoden aikana havaitussa muutaman asteen kymmenesosan lämpenemisessä ei ole mitään normaalivaihtelusta poikkeavaa.

Toimittajan kysymykseen jäätiköiden ja jääpeitteiden sulamisesta Taalas vastasi seuraavasti:
No suurin tekijä tässä arktisen alueen sulamisessa on ilmastonmuutos, ja  meillä on esimerkiksi havaittu tän monivuotisen jään kutistuneen alle kolmasosaan siitä, mitä se oli 80-luvun alkupuolella, ja tänä vuonna me saavutettiin minimi tässä arktisen jääpeitteen laajuudessa. Eli siellä oli kaikista vähiten jäätä tän meidän mittaushistorian aikana.

Milloin jää kutistuu normaali-ilmakehän paineessa? En ole ikinä kuullut moisesta ilmiöstä. Mutta tottahan se on, että Jäämeren jääpeite saavutti tänä vuonna satelliittimittausten ajan minimin. Meteorologin olisi kuvitellut kertovan samalla syynkin asiaan. Se syy ei nimittäin ollut ennätyksellinen lämpö vaan mahtava myrsky, joka ahtoi jäät vasten Grönlannin luoteisrannikkoa.

Etelämantereen jääpeite
Jostain syystä Taalas kuitenkin jätti kertomatta, että Etelämantereen ympärillä oleva jääpeite saavutti mittaushistorian laajuusennätyksen tänä vuonna. Miten ihmeessä Etelämantereen jääpeite vain kasvaa vuodesta toiseen? Eikö hiilidioksidi vaikutakaan eteläisellä pallonpuoliskolla? Senkin Taalas jätti kertomatta, että mittaushistoria molempien napojen jääpeitteen osalta on vain noin 33 vuotta. Jopa humanistitiedemiehet tietävät, että maapallon historia ulottuu pikkuisen tuota kauemmas taaksepäin.

Toimittajan kysymykseen Suomen tulvista Taalas myönsi aluksi, että Suomessa ilmasto vaihtelee huomattavan paljon, joten kaikkea ei voi panna ilmastonmuutoksen piikkiin. Mutta...
...tilastollisesti voidaan osoittaa, että meillä tälläset tulvatilanteet on jo tähän mennessä lisääntyneet ja ovat lisääntymässä, ja Suomen ilmasto on muuttumassa lämpimämpään ja märempään suuntaan, ...
 Joo tää alemman ilmakehän kosteussisällön kasvu on havaittu, ja se on esimerkiksi tässä uudessa parhaillaan kirjoitteilla olevassa IPCC:n raportissa yks tulos.... Se periaatteessa tuottaa lisääntyneitä sademääriä tiettyin osiin maailmaa, ja siis Pohjois-Eurooppa on alue, jossa tulee satamaan enemmän, eli tän veden kanssa me joudutaan olemaan tekemisissä. Ja sitten taas myrskyissä ei ole havaittu merkittävää muutosta, eikä myrskyjen osalta ole näköpiirissäkään, että merkittäviä muutoksia olis tapahtumassa....
Taalas varmaankin voisi helposti todistaa väitteensä. Hänen johtamansa Ilmatieteen laitoksen sivut eivät todista väitteiden puolesta. Sadanta Suomessa ei ole lisääntynyt. Taalas siis taitaa valehdella? Vai joudumme Suomessa olemaan tekemisissä vedenkin kanssa? Varsinainen uutinen pääjohtajalta! Mistä näitä hölmöjä tulee?

Toimittajan kysymykseen, millaisia terveisiä pääjohtajalla olisi ilmastonmuutoksen kieltäjille tai epäilijöille, Taalas vastasi:
No no tut-tutkimuspiireissä me ollaan hyvin yksimielisiä, että ilmastonmuutos on on tosiasia, ja se on on merkittävä uhka myös ihmisten hyvinvoinnille, ja sen torjuminen on järkevämpää, kuin sen seurausten kanssa eläminen, että se on tiedeyhteisön selkeä viesti. Ja sitten oikeastaan kun tässä pohditaan ilmaston pitkäaikaista vaihtelevuutta, niin meidän pitäisi parhaillaan olla menossa kohti uutta jääkautta, eli meidän pitäisi havaita ilmaston viilenemistä, ja taas meiän havaintojen mukaan me ollaan havaittu sen ilmaston lämmenneen, ja siit on varsin selkeä osoitus, että ihminen on keskeisin syy tähän lämpenemiseen.
Taidatte olla yksimielisiä Mikko Alestalon kanssa Ilmatieteen laitoksella siitä, miten vedätte paljon verovaroja tutkimustoimintaanne? Mutta tiedeyhteisö - jopa suomalainen sellainen - on kaukana siitä, mitä todistatte. Taas valehtelette! Vai miten voitte selittää esimerkiksi tämän tarinan, jonka takana ovat jokseenkin kaikki ilmastohistoriaa tutkineet tiedemiehet. Ja samanlaisia juttuja on paljon ja niiden takana lukemattomia tutkimuksia.

Voisiko Taalas kertoa lisää lähestyvästä jääkaudesta? Olisiko sellaisen uhatessa itse asiassa järkevää yrittää lämmittää ilmastoa? Toisaalta voisi kysyä vain pari vuorokautta jokseenkin luotettavasti säätä ennustavan viraston pääjohtajalta, millä kompetenssilla hän kykenee ennustamaan kymmenien tai satojen vuosien ilmastoa eteenpäin. Ja miten Taalaksen jääkausiodotukset tai niiden puuttuminen yleensä liittyvät ihmisen osuuteen ilmastoasioissa? Miten Taalas todistaa ihmiskunnan osuuden? Kummallista, että Suomesta ei tunnu löytyvän tätä asiaa perusteellisesti kysyvää toimittajaa tai mediataloa?

Toimittaja Karhuvaaran kauhisteltua tietoa, että arktinen jää on syvyydeltään tai paksuudeltaan pienentynyt kolmasosaan vain 30 vuodessa, hän tiedusteli Taalakselta ilmastoa 40-50 vuoden kuluttua, jos homma jatkuu näin.
Siis siis siis tota Pohjois-Eurooppa on on periaatteessa Pohjois-Euroopassa tapahtuu myönteisiä asioita, eli meillä maa- ja metsätalousolosuhteet muuttuu parempaan suuntaan ja myös arktisten meriväylien avautuminen käyttöön niin on on on myönteinen asia, mutta koko maailman mittakaavassa tää asia on on ilman muuta kielteinen, ja yks keskielteinen asia liittyy kuivuuden kuivuuteen ja maatalousolosuhteiden huononemiseen, ja taas tietyissä osissa maailmaa tullaan kärsimään tulvista enemmän kuin aikasemmin, ja kaikaikenkaikkiaan nää ilmastonmuutoksen kustannukset tulevat tulevat kasvamaan tulevina vuosikymmeninä.
Pitäisiköhän kirjoittaa taalaksenkieltä, että kritiikin kohdekin ymmärtäisi? Siis totatota, voisitko kertoa lisää siis tieteellisistä näytöistä kui siis kuivuuden ja  maatalouden huononemisesta? Kun minun tietolähteeni kertovat maataloustuotannon aika tasaisesta lisääntymisestä paikallisista kadoista huolimatta.

Taalaksen väittämät perustuvat pelkästään huonoihin tietokonemalleihin perustuviin skenaarioihin. Ihmettelen edelleen, että yksikään iso toimitus ei lähde haastamaan Taalasta empiirisillä havainnoilla, vaikka sellaisia on tarjolla runsaasti!

Kyllä hävetti kuunnella pääjohtaja Taalasta. Toisaalta menninkäiset eivät ole parhaimmillaan talven alkaessa. Ilmastokin muuten kylmenee lähipäivinä. Mutta ehkä hän on sixpack-hallituksen toiveiden mukainen pääjohtaja? Kansankusetus vain jatkuu. Yhtä paljon kuitenkin hävetti tuon nallekarhumaisen MTV:n toimittajan puolesta. Nallekarhulta tosin ei voi odottaa suurempaa ilmastotietämystä, mutta ehkä toimittajalta voisi odottaa edes perusfaktojen selvittämistä? Hmm - MTV3 - turha toivo. Tanssiminen tähtien kanssa taitaa siinä firmassa olla todellisuutta tärkeämpää?