maanantai 11. elokuuta 2014

Ilmatieteen laitoksen tutkijan harhalaukaus

Jostain syystä Yleisradion uutisten nettisivun oikeassa yläkulmassa olevalle luetuimmat-palstalle on noussut lähes kaksi vuotta vanha juttu otsikolla "Ilmastotutkija: Jos metaani vapautuu ilmakehään, niin peli on pelattu". Kyseessä on siis Aamu-tv:n lähes 11-minuutin klipistä tehdystä uutisesta 2.10.2012. Klipissä haastateltiin Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jari Haapalaa, joka antoi rauhalliseen tyyliin melko räväköitä lausuntoja. Kun asia on nyt noussut uudelleen esiin ja saavuttanut jonkin verran tuoretta huomiota keskustelupalstoillakin, katsotaanpa Haapalan lausuntojen kestävyyttä näin kahden vuoden historian valossa. Sisennettynä ja kursivoituna ovat uutisen lainaukset ja normaalitekstillä kommenttini.
Jari Haapala
Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jari Haapalan mukaan ilmastonmuutos on tapahtunut nopeammin kuin kukaan on osannut edes kuvitella. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
Hmmm... Tuon jälkimmmäisen virkkeen kanssa voin olla samaa mieltä. Mutta viimeaikaisten muutosten osalta kannattaisi tutkia historiaa ja paleoklimatologiaa, jotka eivät selvästi ole Haapalan vahvuusalueita. Nimittäin arktisen jään laajuus on vaihdellut paljon Veiksel-jääkauden jälkeen (=Holoseenin aikana) ja jopa viimeisen 100 vuoden aikana. Viimeisten 20 vuoden aikana on julkaistu lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan "normaalisti" ympärivuotisen merijään peittämät alueet ovat olleet useita kertoja menneisyydessä jäättömiä. On jopa viitteitä, että koko Arktika on ollut (lähes) vailla merijäätä holoseenin lämpimimpinä jaksoina 10000 - 8000 vuotta sitten.

Jääpeitteen pinta-alan poikkeamat 1973-1995 (IPCC FAR)
Lämpenevästä ja vähäjäisestä Arktikasta on kirjoitettu kirjakin 1930-luvulla. Ehkä Haapala ei ole lukenut yhden varhaisen arktisen alueen tutkijalegendan, Nikolai Zubovin, kirjaan "Arktinen Jää"? Zuboville - jos hän vielä eläisi - ei viime vuosien jäämuutoksissa tai lämpötiloissa olisi mitään uutta.

Jäätä on 1920 - 1940 lukujen lisäksi ollut vähän myös 1970-luvulla, kuten varhaisimmat satelliittimittaukset (viereinen kuva) osoittavat. Siksi yleensä vuoden 1979 alusta - jolloin koettiin Arktikan viimeaikojen jääaksimi - alkavat graafit (pun. rengas kuvassa) antavat vinoutuneen käsityksen jään hupenemisesta.

Ylen uutisjutussa näytettiin alla oleva kuva pohjoisen jääalueen minimistä sulamiskauden 2012 lopusta. Tuona hetkenähän merijään pinta-ala oli pienimmillään sitten satelliittimittausten alkamisen. Ylen kuvatekstissä asiaa selitetetään seuraavasti:
Ylen klipin kuva jääminimistä 2012
Pohjoinen jäätikköalue sulaa kiihtyvällä vauhdilla. Aiempien laskelmien mukaan alueelle povattiin jäätöntä kesää vuosisadan kuluttua, nyt jo 20-30 vuoden kuluttua. Rohkeimpien arvioiden mukaa jäätön kesä voisi olla jo kolmen vuoden päästä. 
Rohkeimmat arviot ovat tosiasiassa ennustaneet jäätöntä Jäämerta jo vuosikymmeniä sitten - siis jo silloin, kun Zubov teki viime vuosisadan alkupuolella havaintojaan. Uskaliaimmat modernit jäätutkijat ovat ennustaneet jäättömyyttä lähes joka vuodelle 2007 alkaen. Ne asiat, jotka noita ennusteita yhdistävät, ovat täydellinen toteutumattomuus ja tutkijoiden kyvyttömyys ennustaa edes muutamia vuosia eteenpäin. Hmmm... Kuuluuko Haapala tuohon ennustajaukkojen konsensukseen?

Haapala sanoo, että suurimmat muutokset ilmastossa ovat tapahtuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ilmastossa on aina ollut suurta vaihtelevuutta. Välillä on ollut kylmiä vuosia, välillä lämpimiä. Viimeisen vuosikymmenen aikana on nähty selvä pohjoisten alueiden jään sulamisen trendi.
Kyllä, muutama virke onnistuu Haapalalta niin, että realistikin on samaa mieltä. Muistetaan, että Haapala puhui nuo asiat lokakuun alussa 2012.  Tämän vuoden jääminimiä emme vielä tiedä, mutta katsotaanpa viereisellä kuvalla, miltä "hupeneva" jääpeite näytti vuoden kuluttua Haapalan esiintymisestä. Minusta jääpeite on kasvanut vuodessa  (syysk. 2012 -> syysk. 2013) hurjasti.
- Olemme hyvin vahvasti sitä mieltä, että olemme ylittäneet luonnollisen vaihtelun rajat. Näitä asioita ei voi enää millään muulla selittää kuin ilmaston lämpenemisellä, Haapala sanoo.
Majesteetillisellä monikon persoonamuodolla Haapala viitannee ilmastotutkijoiden ns. konsensukseen, joka tosin on kahden viime vuoden aikana  näyttäytynyt rapistuessaan yhä koomisemmalta. En kiistä, etteikö Arktinen alue olisi lämmennyt jonkin verran 1993-2012, mutta että se olisi "ylittänyt luonnollisen vaihtelun rajat" - huh. Nuo neljä lihavoitua sanaa ilmaisevat asiaa, joista lyhyestä mittaushistoriasta johtuen geofysiikka tietää vielä kovin vähän. Ne kuullessasi voit huoletta poistaa varmistimen, sillä silloin Sinulle puhuu hyvin suurella todennäköisyydellä aktivisti tai propagandisti. Haapalalla tai kenelläkään muullakaan ei ole tieteellisesti vakuuttavia todisteita asiasta, kuten jo pelkästään Zubovin havainnot osoittavat.
Pohjoisen jääpeitteestä on tullut jo niin ohutta, että jää ei enää selviä sen kesän sulamiskauden yli.  Monivuotista napajäätä ei enää muodostu. Tutkijan mukaan jo parin vuosikymmenen kuluttua on todennäköistä, että kesät ovat kokonaan jäättömiä.
Haapala siis toteaa, että monivuotista merijäätä, joka kestää useampien sulamiskausien yli, ei enää muodostu, ja siksi yksivuotinen jää melko pian sulaa kesäisin kokonaan pois. Katsotaanpa, mitä monivuotiselle pohjoiselle merijäälle on tapahtunut sulamiskausilla 2013 ja 2014. Olen alla olevaan kuvaan sijoittanut Coloradon yliopiston jäätutkimusyksikön arviot monivuotisen merijään määrästä vuosien 2012 - 2014 elokuun ensimmäisellä viikolla, jolloin sulamiskautta on jäljellä vielä noin kuukausi.


Kaikkein selvimmin vuosikuvista näkyy punaisella merkityn 5-vuotiaan tai sitä vanhemman merijään määrän kasvu kahden viime vuoden aikana. Monivuotisen merijään kasvu on useita kymmeniä prosentteja sekä ajalla 2012-2013 että 2013-2014. Siinä on Haapalalle oppia luonnollisesta vaihtelusta! Ja tämän piti olla hänen ekspertiisinsä ydintä - huoh!

Seuraavaksi Yle väliotsikoi sensaatiohakuisesti "Suurin maailmanmullistus siten jääkauden".
Jäämeri on mitä todennäköisimmin ollut täysin jäätön 120 000 vuotta sitten. Nyt menossa on Haapalan mukaan suurin muutos, mitä maapallolla on viimeisen jääkauden jälkeen tapahtunut.
Kova väite Haapalalta, joka ei näytä tuntevan edes Arktikan luonnonhistoriaa viimeisen 100 vuoden ajalta. Hän koettaa sitä seuraavassa perustella. Valitettavasti perustelut menevät yhä pehmoisempaan suuntaan, kun keskustelu siirtyy pois Haapalan ekspertiisialueelta, joka sivumennen sanoen on merijään mallintaminen tietokoneavusteisesti. Suomeksihan tuo tarkoittaa tietokonepelaamista sisätiloissa välittämättä siitä, mitä reaalimaailmassa tapahtuu.
Haapalan suurimpana huolena ja todennäköisimpänä uhkakuvana on ikiroudassa sitoutuneena olevan metaanin vapautuminen ilmakehään
- Metaani on kasvihuonekaasu ihan niin kuin hiilidioksidi, mutta on noin 50 kertaa voimakkaampi. Jos se vapautuu ilmakehään, niin silloin niin sanotusti, peli on pelattu, Jari Haapala toteaa.
No niin, tuostahan Yle kehitti uutisjuttuunsa sensaatiohakuisen otsikon, joka näyttää vielä kahden vuoden kuluttua nostavan jutun viiden luetuimman listalle. Jos Yle joskus vielä haluaisi yrittää vakavaa ja asiapohjaista journalismia, hain avuksi IPCC:n tuoreimmmasta raportista (IPCC AR5 WG1) kuvan ilmakehän metaanipitoisuuden muutoksista. Sen mukaan metaanipitoisuus, joka muuten mitataan ilmakehän miljardisosina (ppb), on hieman noussut, mutta kasvu on hidastunut sitten 1980-luvun ja 1990-luvun alun. Näin on käynyt siitä huolimatta, että ilmasto Arktikalla on kiistämättä lämmennyt muutamalla asteen kymmmenesosalla sitten noiden aikojen.

Olen samaa mieltä Haapalan kanssa, että peli on nyt pelattu. Nimittäin edes IPCC ei enää tuoreimmassa arviointiraportissaan säikyttele ihmisiä metaanipommeilla. Haapalan peli on kirjaimellista. Annan allegorian: Hunssi ja Votti pelaavat keskenään Ages of Empires -tietokonepeliä. Sen tulosten perusteella pojat tulisivat neuvomaan päämministeri Stubbia siitä, miten valtakuntaa kannattaa johtaa. Huh - pelottava ajatus. Vai voisiko niin tapahtua twiittien selfieiden välissä? No, tietokonemallintaja Haapalan ennusteet ovat aivan yhtä hataralla pohjalla.
Erikoistutkijan mielestä olosuhteet muuttuvat ilmaston voimakkaan lämpenemisen mukana elinkelvottomiksi tällä vauhdilla jo 2100-luvulla. Merijää reagoi ensimmäisenä, sen jälkeen ikirouta ja lopulta Grönlannin jäätikkö.
Haapala on huolissaan niin pienestä lämpenemisestä, että se tuskin edes näkyy vieressä olevassa mummon vanhassa elohopeamittarissa.

Onko Haapala katsonut koskaan etelään päin? Arktikaan verrattuna siellä on kymmeniä asteita lämpimämpää. Mitä lähemmäksi tropiikkia mennään, sitä runsaampaa ja monimuotoisempaa on elämä, vaikka maaperä metaania sielläkin pössäyttelee vuodenkierron mukaisesti ja ihan luonnollisesti. Arktikaan verrattuna jo Ilmatieteen laitosta ympäröivä Kumpulan alue kuhisee elämää. Nyt katsomaan ulos sieltä tietokonepelien maailmasta, Haapala!

Grönlannin jäätikkö muuten selvisi mainiosti ja lähes nykyisen kokoisena edellisestä Eem-interglasiaalikaudesta, joka oli jääkairaustutkimusten perusteella huippuarvoiltaan holoseeniä selvästi (2-4 °C) lämpimämpi.
- Tämä ei ole mielipide, vaan tämä perustuu minun työhöni. Tutkijat tekevät tutkimusta ja sillä pyritään saaman objektiivinen tutkimustulos. Sitten on ihmisiä, jotka laukovat mielipiteitä, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jari Haapala sanoo.
Vetää sanattomaksi! Hunssi ja Votti kuitenkin tukevat Haapalaa.
Haapala antaa kuitenkin toivoa, että mikäli ilmaston lämpenemistä pystytään jollakin keinolla hillitsemään, niin pohjoisen jäämeren tila palautuu ainakin tämänhetkiselle tasolle.
Hiilidioksidipäästöt ovat koko ajan hurjista verotuksellisista torjuntakeinoista, Kioton sopimuksesta ja ilmastolain valmistelusta huolimatta kasvaneet. Lämpötila ei siihen ole juurikaan reagoinut globaalisti yli 17 vuoteen eikä Arktikallakaan enää noin 7 vuoteen. Merijään laajuuden hupeneminenkin on käytännössä pysähtynyt, ellei peräti kääntynyt kasvun suuntaan. Siihen on syitä, joita Haaapalan mallit eivät ole osanneet kertoa. Palaan niihin syyskuun aikana ilmestyvissä jutuissa, kun analysoimme lukijoiden kanssa yhdessä tämän sulamiskauden loppusaldon.

Hyvä, että joku nosti Aamu-tv:n klipin uudelleen huomion kohteeksi. Minä en olisi muistanut Haapalan esiintymistä muuten, ja silloin olisi tämä välitodistus hänen onnistumisestaan ennustajana jäänyt kirjoittamatta. Arvosana on viereisessä kuvassa.

PS. Vielä perjantaihin 15.8. asti ehdit ottaa osaa leikkimieliseen ennustekisaan arktisen merijään tämän vuoden minimilaajuudesta täällä.


58 kommenttia:

 1. Jos syksyn 2014 jäätilanne on parantunut siitä mitä se oli syksyllä 2012 ja jos erikoistutkija Haapalan synkät ennusteet eivät näyttäisi toteutuvan, toivon, että sekä Yle että Haapala uutisoisivat nämä meitä kaikkia ilahduttavat seikat suurieleisesti kaikissa medioissa. Antero

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yle ei siihen taida pystyä, sillä lähetysaika menisi seuraavien kuukausien aikana pääosin toimittaja Kannisen juttujen oikomiseen:
   http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2014/03/palkittu-toimittaja-jaana-kanninen.html

   Poista
  2. Elä unta nää, kun YLE pläjäytti äsken tiskiin suomen virallisen linjan jäiden sulamisesta, ja eiköhän se ällistytä itsekutakin kun FMI,n erikoisjäätutkija ei näy tuntevan jäätilannetta.

   Aihe tulee esille haastattelun loppupuolella kun toimittajatytteli alkaa vedättämään Niskalaa ilmastolämpenemisnarulla saaden irki virallisen ilmastoliturgian.

   http://areena.yle.fi/tv/2353644

   Ilkka

   Poista
  3. No onhan se jäätilanne parantunut mutta mistään toipumisesta ei voida vielä todellakaan puhua.

   Poista
  4. Niskalan haastattelussa sanotaan, että Alppien jäätiköt ovat sulaneet. Onko näin? Ainakin talvet ovat tulleet kylmemmiksi viimeisen 26 vuoden aikana (katso http://www.zukunft-skisport.at/these-2-die-winter-werden-seit-26-jahren-kaelter). Antero

   Poista
  5. Kyllä, Alppien jäätiköt ovat vetäytyneet aika voimakkaasti ja vetäytyminen jatkuu yhä vaikka lämmöt lukittuisivat tälle tasolle. Syynä taitaa olla ainakin kesäsulamisen lisääntyminen, mahdollisesti myös lumipeitteen oheneminen talvisin.

   Poista
 2. Kyllä tuo jäätikköjen sulaminen näyttää yhä enemmin myytiltä eli mielikuvalta
  jota on istutettu mieliimme vuosikymmeniä.

  Siintä näkyy olevan vaikea luopua kuten muistakin uskonasioista.

  Minä laitoin tämän fiktiivisen kiihtyvän sulamisen valheellisten ilmastoidikaattorien seuraan jo aikaa sitten, ja eipä noita "todistettuja" ilmastoindikaattoreita olekkaan enään jäljellä kuin yksi, eli väitetty 1000 vuotta kestänyt äkillisesti kiihtynyt CO2 pitoisuuden ennennäkemätön kasvu, joka sekin on kiistetty jo aikaa sitten, mutta sekin näyttää olevan vaikea mieltää eri tahoille.

  http://www.ihatethemedia.com/12-more-glaciers-that-havent-heard-the-news-about-global-warming

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näyttää myytiltä? Anna kun arvaan, et tiedä vuoristojäätiköiden tilasta itse asiassa yhtikäs mitään. Jäätiköiden seuraaminen avaruudesta on varsin yksinkertaista mutta työlästä (vaatii paljon käsityötä) - tämän ponnistuksen ansioista jäätiköiden tiedetään nykyisin paljon ja vetäytyminen on erittäin laajallelevinnyttä. Muistaakseni vain Karakoramilla ja Uudessa Seelannissa on alueita joilla jäätiköt kasvavat, muualla kehitys on negatiivista.

   Poista
 3. Miten voi parantua tai toipua jos ei ole edes sairas, jos kysyy että mihin tilavuuteen sekin pitäisi vakioida ja miksi niin vastausta ei kuulu?
  Taitaa toi ilmateologianlaitos jääneen samanlaiseen loukkuun kuin yks ukko päiväni murmelina leffassa ja se päivä taitaa olla jossain menneisyydessä. Tai sitten niillä on sytkä myöhäisellä eli retard ;) .

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos kesäjäät poistuvat Euroopan säätilat muuttuvat taatusti, ja eritoten Suomessa joka on lähes navalla. Oletko siinä uskossa että Suomen ilmasto voi vain parantua?

   Poista
 4. No nämä ilmastomedisiinarit keksivät olemattomia sairauksia parantaakseen
  niitä hyvinkin kallieilla patenttilääkkeilla.

  Voisihan sitä kutsua ilmastomedikalisaatioksi.

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ovatko jäätikkötutkijatkin mukana "ilmastomedisiinareiden" globaalissa salaliitossa? No vakavammin, jäätiköiden tiedetään vetäytyvän, on sitten eri asia kannattaako tästä kehittää itselleen ongelmaa vaiko ei.

   Poista
  2. No mutta missä ovat jäätiköt vetäytymässä, saanen kysyä tälläisen olennaisen kysymyksen.

   Pelkkä muodostamasi mielikuva ei riitä.

   Ilkka

   Poista
  3. Linkki erääseen raporttiin tänne jo toimittettiinkin joten siitä vain lukemaan, käyrät näyttävät kumulatiivista kehitystä. Näitä on sitten muitakin joten salaliittoteoriat saa jättää kotiin.

   http://www.wgms.ch/mbb/mbb12/wgms_2013_gmbb12.pdf

   Poista
  4. Itse kehitit salaliittoteorasi ja UNEP on juuri se elin joka ajaa YK,n
   agenda21 eteenpäinviemistä manipuloimalla dataa, mm. IPCC,n ja WMO,n kautta.

   Lähde ei ole luotettava, koska se on poliittinen.

   Ilkka

   Poista
  5. No ei, kyseessä on World Glacier Monitoring Servicen (WGMS) tieteellinen raportti, ko. pulju on riippumaton ja sitä rahoitetaan useasta lähteestä, UNEP on vain pieni osa koko rahoituksesta kuten täältä näkyy

   http://www.wgms.ch/funding.html

   Raportti on siis täyttä asiaa, jäätioköt vetäytyvät useimmilla alueilla maailmassa.

   Poista
  6. Peer-review julkaisuja jäätiköistä on paljon, tässä pientä listaa:

   http://www.glims.org/Publications/
   http://www.wgms.ch/literature.html

   Missä Ilkan viitteet jäätiköiden kokoon viipyvät?

   Poista
  7. Tässä lisää viitteitä tutkimuksiin:

   http://www.gtn-g.org/data_order.html

   Tietoa on, omaksukaa!

   Poista
 5. Täältä löytyy aika uutta tietooa jäätiköiden muutoksista:

  http://www.wgms.ch/mbb/mbb12/wgms_2013_gmbb12.pdf

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tietoa?, tuohan on UNEP kamaa, ihanko vakavissasi?

   Ilkka

   Poista
  2. Onko sinulla siis salaliittovihjailujen lisäksi esittää mitään tutkimustietoa jäätiköistä?

   Poista
  3. No eipä aloituksen Haapalalla ollut näyttää mitään tutkimustietoa
   höpötyksensä tueksi, mutta jos kohdennat kysymystäsi mitä jäätikköä tarkoitat, minulta saattaa löytyä.

   Tulihan sohaistua ampiaispesään, joka tarkoittaa että aloitus ja osa kommenteista taisi osua kipupisteeseen.

   Ilkka

   Poista
 6. Kaikki on tietysti suhteellista. En tiedä oliko Hannibal huolissaan jäätiköiden sulamisesta, kun hänen onnistui ylittää sotanorsuillaan silloin lähes jäättömät Alpit. Samaan aikaan Skandien vuoristossa ei ollut lainkaan jäätiköitä. Viime vuosikymmeninä tapahtunut Skandien jäätiköiden lievä vetäytyminen, josta kertovat mm. jään alta paljastuneet asuinrakennukset, on aiheuttanut huolta. Kuinka ihmiset pysyivät hengissä jään alla? Antero

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jään alla näkyy myös kasvaneen metsää 4000 vuotta sitten.

   http://www.newsmax.com/LarryBell/warming-global-climate/2014/06/17/id/577481/#ixzz355f6L5y2

   Ilkka

   Poista
 7. UNEP kuitenkin hälyyttää jäätiköiden sulavan luultuakin nopeammin luomansa
  WGMS hälytysjärjestelmän kautta, ja koska ei ole todisteita, kyseessä on ns. false alarm.

  Katsonko vielä onko kyseessä mallinnus vai mittaus, ja ketä on alaarmien takana.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080317154235.htm

  Ilkka

  VastaaPoista
 8. Niin olikos sinulla sitä mittausdataa? Aika tylsiä nämä väittelyt joissa sinulla ei ole esittää mitään kouriintuntuvaa vain pelkkiä salaliittovihjailuja.

  Tilanne 6-0 nyt.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No mutta ylhäällähän oli mittausdataa, eli oli mitattu muutamasta jäätiköstä vuoden välein, ja tultu johtopäätökseen että maailman jäätiköt sulavat kiihtyvästi eli enemmin kuin aiemmin oli kuviteltukkaan.

   Kehoitan edelleenkin jonkuin kääntämään ja selittämään sinulle viljelemiesi linkkien sisällön jollain havainnollisella tavalla, onko
   suomenkieli hallussa, siitä olisi hyvä aloittaa.

   Ilkka

   Poista
  2. Höpö höpö, "The World Glacier Inventory (WGI) contains information for over 130,000 glaciers" eli sopii näyttää dara 130 000 jäätikkön käyttäytymisestä mieluusti yli vaaditun 30 vuoden ajalta jotta voisimme etsiä niistä trendiä.

   Sopii myös selittää jäätikköjen aiempiin sulamisiin liittyvät syyt kautta Hannibalin.

   Mitä mahtaa jäätiköiden sulamisen paljastaneet "reliktit" tuhansien vuosien takaa kertoa vänkärille.

   Minulle ne kertovat aiemmin olleen lämpimämpää.

   Nämä jäätikköjen sulamisalaarmit rulkitsen IPCC,n Himalajan sulamisalaarmin vuoteen 2035 aiheuttaman vahingon korjaussarjaksi,
   eli ilmestyi hurjia sulamisalaarmeja mitä kirjavammilta tahoilta ja lähempi tarkastelu osoitti ne muutamasta näytteestä tehdyksi mallinnuksiksi, joiden tuotokset oli eekstrapoloitu globaaleiksi ja höystetty uuriskuntoon Guardianissa levitettäväksi Reutersin kautta lopputuloksien ollessa myös Hesarissa ja YLE.ssä maailman johtavimman ilmastotieteen todistuksena.

   Nämä jäätikön sulamisalaarmit käsiteltiin jo silloin ja keveiksi havaittiin,
   miksi pitäisi tehdä toinen kierros.

   http://au.ibtimes.com/articles/508102/20130923/alaska-glacier-ancient-forest-iron-age-horse.htm

   Ilkka

   Poista
  3. Miksi jäätiköt sitten vetäytyvät lähes kaikkialla maailmassa? Pitäisikö tämä tosiasia painaa villasella että joidenkin ilmazxtoharrastelijoiden mieli ei pahoittuisi? Kehoitan lukemaan jäätikköhavainnoista IPCC AR5 WG1-raportista mitä jäätikköjen käyttäytymisestä tiedetään.

   Poista
  4. Tässä lista jäätikköjen laajuudesta tehdyistä tutkimuksista:

   http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Ch04SM_FINAL.pdf

   Tuossa on ollut hommaa, kymmeniä miestyövuosia tai enemmänkin viime vuosisadalta lähtien!

   Poista
  5. Noin yleisesti voisi sanoa, että vuoristojäätiköt kasvavat jääkausien aikana ja sulavat niiden välisinä lämpiminä interglasiaalikausina. Sellainen tämä nykyinen holoseenimmekin on. Ja tuo on aivan luonnollinen ilmiö.

   Tiedämme myös, että holoseenin aikanakin vuoristojäätiköt voivat kasvaa. Näin tapahtui useimpien jäätiköiden kohdalla noin vuosina 1400 - 1750, jolloin lämpötila tipahti alimmalle tasolleen koko holoseenin aikana - ja tuokin taisi olla aivan luonnollista. Iso osa jäätiköistä eteni myös noin vuosina 1800-luvun lopulla ja 1950 - 1980, jotka ajat olivat globaalisti modernin mittaushistorian kylmimpiä.

   Jäätiköiden viime vuosien keskimääräisessä sulamisvauhdissa ei ole mitään ihmeellistä tai ennennäkemätöntä. Monet nykyiset pienet jäätiköt ovat sulaneet kokonaan ja uudelleen kasvaneet kentien 2-3 kertaa viimeisen 10 000 vuoden aikana. Niiden altahan paljastuu jatkuvasti mm. muutamia tuhansia vuosia vanhan metsän jäänteitä.

   Mutta siis vastaus tuohon yllä olevaan Anonyymin kysymykseen oli jo tämän kommentin ensimmäisessä kappaleessa.

   Poista
  6. On totta että jäätiköiden koon muuttuminen on normaalia. Ilmeisesti nykyinen vetäytyminen on seurausta maapallon keskilämpötilan pienestä noususta.

   Poista
  7. Ihmisen päästämät kasvihuonekaasut CO2 ja CH4 lämmittävät ilmakehää ja sulattavat jäätiköitä.

   Paljonkohan muuten 1 kilo hiiltä on sulattanut palaessaan ? Siitä voisi laskea paljonko kukin kaasujalan polkaisu sulattaa..

   Poista
  8. Eihän CO2 ja CH4 pala ilmakehässä, eivät tuota lisäenergiaa. Ovat sitä vastoin oikein hyviä lämmönsiirtäjiä. Teoriassa ihmisen tuottaman kaiken energian lämmitysvaikutus on jotain 0,05K (aurinko 0K-->286K) jos kaikki siirtyisi ilmakehään, aika suuri osa meee myös liike-energiaksi, outoja jos jostain ei energialähteestä saadaan kovempia lukemia AGW:tä tukemaan.

   Poista
  9. Palaankin vielä jäätiköihin kun sattumoisin aiheesta tuli uusi tutkimus mikä kiistää jäätikköjen ylenpalttisen sulamisen vieläpä IPCC,n jäätikkökruununjalokiven eli Himalajan osalta, jättäen kuitenkin IPCC,n väärennöksen Himalajan jäätiköiden sulamisesta vuoteen 2035 mennessä tällä kertaa huomioitta.

   Alaarmi 90% jäätikköjen sulamisesta näyttää olevan peräisin SkS,ltä,
   eli ei liene peräisin edes YK,lta.

   Ja kun tivattiin lukuja, ne on tutkimuksessa, senverran kuitenkin että
   siinä seisoo että

   "What was learned
   The all-India team of eleven researchers found that 1752 glaciers (86.8%) were observed having stable fronts (no change in the snout position and area of ablation zone), 248 (12.3%) exhibited retreat and 18 (0.9%) of them exhibited advancement of snout," such that "the net loss in 10,250.68 sq. km area of the 2018 glaciers put together was found to be 20.94 sq. km or 0.2% (±2.5% of 20.94 sq. km)."

   http://theclimatescepticsparty.blogspot.fi/2014/08/himalayan-glaciers-truth.html

   Ilkka

   Poista
  10. A:"Eihän CO2 ja CH4 pala ilmakehässä, eivät tuota lisäenergiaa. Ovat sitä vastoin oikein hyviä lämmönsiirtäjiä."

   Mut kun koululais-pöytäkokeissa CO2 pullossa lämmittää kuulemma lampun alla vertailupulloa kuumemmaksi just kun se on huono eikä hyvä lämmönsiirtäjä..

   Poista
  11. Nuo koulukokeet on kumottu jo moneen otteeseen. Al Goren poikien propagandaksi osoittautuivat. Tuolla lisää asiasta ja hyviä linkkejä jopa asiaa koskevaan tutkimukseen:

   http://hockeyschtick.blogspot.fi/2014/08/paper-proves-bill-nyes-faked-greenhouse.html

   Poista
  12. Väitättekö että CO2 ei olekaan kasvihuonekaasu? Onko CO2 absorptiospektri salaliiton sepitettä?

   Poista
  13. CO2 on hyvä kasvihuonekaasu. Puutarhurit lisäävät sitä kasvihuoneisiin, sillä se on kasvien ruokaa.
   http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2013/07/hiilidioksidiko-saaste.html

   Yllä olevan jutun kommenteissa voi jatkaa keskustelua CO2:sta. Ja siitä löytyy blogista muitakin kirjoituksia.

   Poista
  14. Kovin vaivainen kasihuonekaasu näkyy olevan kunnei ole lämmittänyt kohta 20 vuoteen.

   http://wattsupwiththat.com/2014/08/10/the-diminishing-influence-of-increasing-carbon-dioxide-on-temperature/#more-114325

   Ilkka

   Poista
  15. ...paitsi meriä, arktikaa ja jäätikköjä...

   Poista
  16. Noista mistään ei ole todisteita.

   Ne ovat vain ilmastomantroja eli keksittyjä ilmastoindikaattoreita, siis ilmastomallinnusten tuotoksia, jotka perustuvat käytännössä vain
   väitetyn CO2 lisääntymisestmallinnettuun ilmaston lämpenemiseen, mitä ei ole näkynyt lähes 20 vuoteen.

   http://wattsupwiththat.com/2014/08/11/snap-data-says-global-cooling-physical-model-says-it-has-to-be-warming/

   Ilkka

   Poista
  17. Roskaa, tieto mainittujen kohteiden lämpenemisestä/sulamisesta perustuu havaintoihin.

   Poista
  18. Juurihan esitin Himalajan luvut, eli mittauset.

   Himalajahan on johtavimman ilmastotieteen ns kanarianlintu
   hiilikaivoksessa, vai onko maalitolppia taas siirretty Himalajankin osalta.

   Vai etkö osannut tai välittänyt lukea kommenttia L4?

   http://theclimatescepticsparty.blogspot.fi/2014/08/himalayan-glaciers-truth.html

   Ilkka

   Poista
  19. Vetäytyviä jäätiköitä on näköjään lähes 14 kertaa enemmän kuin kasvavia jäätiiköitä.

   Poista
  20. Ja stabiileina pidettyjä 87%, kontra johtavimman ilmastotieteen eli SkS,n todistus että 90% maailman jäätiköistä olisi häviämässä,
   ja IPCC,n todistus että Himalajan jäät sulaisivat vuoteen 2035 mennessä.

   Ilkka

   Poista
  21. Selkeästi 2000-luvun alku on ollut Himalajalla varsin stabiili. Jäätikkötutkijat eivät ole koskaan uskoneet että Himalajan jäätiköt katoaisivat nopeasti, IPCC teki tuossa pahan raportointivirheen, onneksi ei kuitenkaan tieteellisemmässä WG1-osiossa.

   Himalajalla jäätiköt siis pienenevät malitillisesti - hyvä.

   Poista
  22. Vielä kun lukisit lopusta että ko. jäätiköt olivat tutkimusjakson aikana pienentyneet 0,2% ja ymmärtäisit ettei se sisällä mitään lupauksia tulevasta, koska jäätiköt ovat pienentyneet ja laajentuneet todistetusti
   ihan historiallisestikkin.

   Ilkka

   Poista
  23. Mikko:"Nuo koulukokeet on kumottu jo moneen otteeseen."

   Et Mikko lukenut tarkasti, anon. kanssa kysehän oli lämmönSIIRTÄMISESTÄ esim. konvektiolla. Kukaanhan ei ole kumonnut sitä että CO2 lisääminen koepulloon ilman tilalle saa koepullon lämpimämmäksi. Jos se olisi hyvä lämmönsiirtäjä (vrt. helium) niin se jäisi kylmemmäksi kuin vertailu-pullo.

   ( Ja jos CO2 korvaisi huomattavan osan ilmasta maapallolla, niin ilmasto lämpenisi jo yksin senkin takia että se hidastaa konvektioita ja lämmönsiirtoa.. ).

   Poista
  24. Nyt on Mr katin fysiikan lait päälaellaan. Jos meillä ei olisi hiilidioksidin lisääntymistä auringon aktiivissuuden kasvaessa olisi meillä paljon lämpimämpää, koska vähemmän säteilisi lämpöenrgiaa avaruuteen. Ainut energiansiirtomuoto avaruuteen erittäin harvassa yläilmakehässä on nimenomaan kolmiatomiset kaasut. Lämpösäteilyn osuus alailmakehän (tiheämpää) lämmönsiirrossa on 1/10000 osa siitä mitä tapahtuu kaaumolekyylien kesken törmäämällä.

   Poista
  25. Tuskin Mr. kat piittaa meidän hyväksyvistämme fysiikan laista mittää, askarrellessaan kaupallista versiota ecat laitteesta, siis laitteesta joka tuottaa ilmaista enegiaa kylmäfuusiolla, jota pidetään varteenotettavana tulevaisuuden energialähteenä laajoissa enviromentalistipiireissä, vaikkei se vielä toimikkaan.

   http://ecat.com/ecat-products/ecat-1-mw

   Siitä vaan, tilaus sissään, joko sitran sosiologit lienee tilannut
   montakin parantamaan suomen energiatasetta?

   Ilkka


   Poista
 9. Toimittaja ei huomannut kysyä jäätutkijalta mitään eteläisen merijään pidempään jatkuneesta kasvutrendistä. Oliko tuo unohdus vahinko vai tarkoituksellista ja sanomaan liittyvää, jää arvailujen varaan. Haapalan olisi kuitenkin asiantuntijana pitänyt muistaa asia mainita. Miksi ei maininnut, on hyvä kysymys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nimittäin juuri haastattelun aikoihin eteläinen merijää teki satelliittimittausajan laajuusennätyksen.

   Poista
 10. Kiitos Mikko! Tämä postaus oli täyttä rautaa(vai jäätä) ja selvensi asioita.

  Kiinnostunut

  VastaaPoista
 11. Tässä on paljon uudempi ja kattavampi graafi pohjoisen jään pinta-alasta:

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.arctic.png

  Kuten nähdään lasku alkoi toden teolla vasta vuoden 1995 jälkeen, eli aloitusvuodella ei ole kovin suureta merkitystä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vai ei ole aloitusvuodella väliä, tämän jutun toisen kuvan mukaan 1973 jäätä oli saman verran kuin nyt . Onko sattumaa että 1973 oli myös hellepäiviä eniten.

   Poista
  2. Itseasiassa ei, koska pitempää aikasarjaa on mitattu vuosien 1979-2008 keskiarvoon joka on alempi kuin toisessa kuvassa käytetty keskiarvo. Silmämääräisesti keskiarvossa tapahui step-change noin vuonna 1995 ja sitten noin vuonna 2002 trendi alkoi kääntyä vahvemmni alas.

   Poista
 12. Haapalalta on myös unohtunut vilkaista pallomme säteilyspektriä. On ihan sama, vaikka metaani absorboisikin energiaa 1/50-kertaisella pitoisuudella saman verran kuin hiilidioksidi, kun sitä absorboitavaa ei ole kuin kolmasosa metaanin absorptiokaistalla.

  Todellisuudessa 400 pmm:ää hiilidioksidia lämmittää hiukan enemmän kuin 400 pmm metaania. Se siitä 50-kertaisuudesta.

  Tapsa

  VastaaPoista