keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan suuri kansankusetus

Taalas - suuri koijari.
Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, Petteri Taalas, kirjoitti lähes kolme vuotta sitten Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun Vieraskynä-osiossa otsikolla "Ilmaston lämpeneminen voi uhata ihmisen olemassaoloa". Tarkastellaanpa, miten Taalaksen kirjoitus on kestänyt aikaa. Seuraavassa Taalaksen kirjoituksen lainatut osat ovat kursiivilla ja sisennettynä. Kommenttini ovat normaalitekstillä, ja niissä on tarvittavat linkit. Pahoittelen tämän kirjoituksen pituutta, mutta toivon kärsivällisen lukijan saavan silti tyydytyksen ajan käytölleen.
Taalas: Tuoreimmat tutkimukset osoittavat, että hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet viimeisten kahdeksan vuoden aikana rajummin kuin ennen osattiin ennustaa.
Vuoden 2007 IPCC-raportin pahin ilmastoskenaario perustui olettamukseen, että päästöt kasvaisivat  2,4 prosenttia vuodessa. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana päästöjen on kuitenkin todettu kasvaneen 3,3 prosenttia vuodessa eli 40 prosenttia enemmän kuin aiemmassa pahimmassa skenaariossa oletettiin.    
Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden
kehitys ei ole yllättävää.
Taalas siis tunnustaa, että ilmastotutkijat eivät ole osanneet ennustaa edes ihmisen hiilidioksidipäästöjen kasvua. Mutta nämä kappaleet ovat kirjoituksen harvinaista osuutta siinä mielessä, että ne ovat lähellä totuutta. Aika erikoista on, että iso joukko ilmastotutkijoita ei kykene ennustamaan jokseenkin tasaisesti nousevaa hiilidioksidipitoisuutta. Tosin ihmisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat vain muutaman prosentin luokkaa luonnollisista päästöistä, joten Taalas jättää kertomatta näiden antropogeenisten päästöjen mitättömästä osuudesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvussa. Taalaksen ilmastousko poistaa tieteeseen normaalisti kuuluvan epäilyn?
Tilanteen pahentuminen johtuu hiilivoiman käytön lisääntymisestä erityisesti Aasian suurissa talousmahdeissa. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, ilmastonmuutos etenee entistä nopeammin. Vuosisadan loppuun mennessä ilmaston tila voi olla jopa ihmiskunnan elinmahdollisuuksien kannalta kriittinen.
Tässä kappaleessa ensimmäinen virke, jossa viitataan erityisesti Kiinan ja Intian hiilidioksidipäästöjen kasvuun, on totta. Mutta sitten Taalas hurahtaa ilmastouskon puolelle, jonka opinkappaleita hän yrittää todistaa kirjoituksensa loppuosassa. Tuon alarmismin uskonkappaleista mikään ei ole kestänyt edes kirjoituksen jälkeisiä kolmea vuotta, kuten näet seuraavassa.
Jäätiköiden ja merijään sulamisvauhti on kiihtynyt. Grönlannin jäätikkö sulaa entistä nopeammin, ja Etelämantereen länsiosasta lohkeaa jäätä mereen aiempaa enemmän. 
Etelämantereen merijää ei ole huomannut ihmisen
"aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä". 
Etelämantereen jäätiköt eivät ole lohkeamassa yhtään aiempaa enemmän. Antarktiksen jäämassassa ei  ole havaittu oleellisia muutoksia. Myöskään Grönlannin jäämassassa ei ole raportoitu empiirisiä muutoksia. Eikä Etelämantereen merijään laajuudessa ei ole havaittu oleellista hupenemista - päinvastoin - kuten viereisestä kuvasta voit nähdä.
Arktisen merialueen jääpeite on ollut ennätyksellisen pieni kahtena viime vuonna, ja monivuotisen merijään määrä on kutistunut nopeammin kuin koskaan.     
Pohjoisen merjään laajuus on supistunut, mutta
supistuminen pysähtyi jo 2007.
Arktisen alueen jääpeite on kyllä pohjoisen kesinä ollut vähäisempää verrattuna 1980-lukuun, mutta se ei ole kutistunut enää vuoden 2007 kesästä alkaen, kuten voit nähdä viereisestä kuvasta. Myöskään monivuotisen merijään määrä ei ole kutistunut vaan melkoisesti kasvanut sitten vuoden 2007. Monet historialliset dokumentit todistavat arktisen jääpeitteen laajuuden olleen 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella nykyistä pienempi. Aloitimmeko sen mittaamisen satelliitein juuri nykyisessä maksimissaan vuonna 1979?
Monivuotisen jään määrä Jäämerellä on
lisääntymässä 2007 alkaen. Lähde NSIDC.
Vuoristojäätiköt sulavat yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä uhkaa tulevaisuudessa maataloustuotantoa, teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä ihmisten makean veden saantia useiden isojen jokien vaikutuspiirissä kaikilla mantereilla. Jäätiköiden kutistuttua makeaa vettä ei sula entisiä määriä jokiin. 
Jokseenkin kaikki uudet vuoristojäätikkötutkimukset osoittavat, että jäätiköt ovat viimeisten satojen tai tuhansien vuosien aikana sykleittäin vetäytyneet ja kasvaneet. Monet uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että jäätiköiden sulaminen on liki pysähtynyt. Mm. Himalajan laaja jäätikköalue, jonka IPCC ennusti sulavan kokonaan seuraavan 30 vuoden aikana ei ole menettänyt jäämassastaan mitään viimeisen 10 vuoden aikana. Vuosittainen sadanta on siis pitänyt jäätiköt ennallaan, ja vettä on riittänyt hyvin kaikkiin alueelta alkunsa saaviin Kaakkois-Aasian jokiin.
Eurooppalaisen Envisat-satelliitin mukaan
merenpinta on viime vuosina laskenut. 
Viime vuosikymmeninä valtamerien pinta on kohonnut keskimäärin 1,8 millimetriä vuodessa. Vuosina 1993-2008 kohoamisnopeus on ollut 3,2 millimetriä vuodessa.
Uusimpien tutkimustulosten pohjalta meriveden pinnan kohoamisarviot joudutaan päivittämään ylöspäin.

Viime vuosien aikana meriveden pinta on laskenut. Meriveden pinnan kohoamisarviot ehkä joudutaan päivittämään alaspäin. Mahtaako Taalas lukea alan julkaisuja ja tietokantoja lainkaan?
Arvovaltaisissa tiedelehdissä julkaistujen tutkimustulosten mukaan on mahdollista, että meriveden pinta nousisi vuoteen 2100 mennessä 75-190 senttimetriä; vuoteen 2200 mennessä nousu olisi 150-350 ja vuoteen 2300 mennessä 250-510 senttimetriä.    
Taalaksella on huonot lähteet, vaikka hän niitä arvovaltaisina ehkä pitääkin. Nuo arviot perustuvat yksinomaan tietokonemalleihin, joiden lähtöarvoiksi on syötetty Grönlannin ja Etelänapamantereen jäätiköiden nopea sulaminen. Kun tätä ei ole tapahtumassa, ei merenpintakaan tule nousemaan. Taalaksen havainto edustaa 7-päivää -lehden tasoista tieteellistä journalismia. Siis "shit in -shit out"..
Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteen laajuus vuodesta
1967 Rutgersin yliopiston mukaan.
Esimerkiksi Euroopan viime vuosien poikkeuksellisen leudot talvet ovat pääosin johtuneet matalapaineiden reittien muutoksista. Tällaiset muutokset on syytä huomioida esimerkiksi arvioitaessa yksittäisen maan ilmastonmuutosta.
Esimerkiksi Euroopassa on Taalaksen kirjoituksen jälkeen koettu kolme täysin normaalia talvea, joista viimeistä ainakin keskieurooppalaiset taitavat pitää poikkeuksellisen kylmänä. Leudot ja kylmät talvet kuuluvat Euroopassa normaaliin vaihtelun piiriin ilman mitään kummallista ilmastonmuutosta. Mitä pitäisi ajatella Taalaksen vuoden 2005 lausunnosta lumisten talvien harvinaistumisesta Suomessa, jossa on koettu viimeksi kolme täysin lumista talvea? Pitäisikö Ilmatieteen laitoksessa tarkistaa mielenterveyslääkitys johtajan tai tutkijoiden osalta?
Uusimpien tutkimustulosten mukaan Amazonin alueen ilmaston on laskettu muuttuvan nykyisen ekosysteemin kannalta epäsuotuisaksi. Amazonin nykyisistä sademetsistä menetetään 70 prosenttia vuoteen 2080 mennessä. 
Amazonin alueellakaan ei ole tapahtunut ilmaston osalta mitään merkillistä. Alueen "tuleva" kuivuminen perustuu jälleen tietokonemallinnuksiin, joita mitkään empiiriset mittaustulokset mm. lämpötilan tai sadannan osalta eivät tue. Amazonasia voi kyllä kohdata ihmisperäinen ja maankäyttöön liittyvä vaara - sademetsäalueen raivaaminen laitumeksi, viljelysmaaksi, kaivoksiksi ja hakkuuaukeiksi - mutta ilmastollista uhkaa se ei ole empiiristen mittausten mukaan kokemassa.
Maapallon pinnan läheisen ilmakehän lämpötilapoikkeama
ns. 1900-luvun normaalista ei osoita lämpenemistä.
Datan lähde Hadley CRU.
Tiedeyhteisön uudet arviot koskevat tilannetta, jossa kasvihuonepäästöjä ei kyetä rajoittamaan ja vielä hyödyntämättömät fossiiliset polttoaineet käytetään. Jo viiden asteen lämpenemisvauhti tällä vuosisadalla johtaisi eräiden arvioiden mukaan siihen, että maapallolla voisi tulevilla vuosisadoilla elää vain miljardi ihmistä. Maapallon väkimäärän on ennakoitu nousevan yhdeksään miljardiin vuonna 2050.
Maapallon keskilämpötila ei ole muuten noussut (IPCC:n käyttämän lämpöaikasarjan mukaan) viimeisen 14 vuoden aikana yhtään siitä huolimatta, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut tänä ajanjaksona lähes kuusi prosenttia - siis 365 miljoonasosasta 390 miljoonasosaan. Tarkimmat satelliitteista tehdyt lämpötilamittaukset  näyttävät tälle ajalle suurempaa viilenemistä kaikissa troposfäärin kerroksissa verrattuna yllä olevaan IPCC:n lämpöaikasarjaan.

Väestön nopea kasvu erityisesti maapallon lämpimillä alueilla on epäilemättä yksi suurimmista nykyisistä ja tulevaisuuden ongelmista. Mutta sekään ei taida johtua ilmastosta tai sen muutoksesta.
Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen jatkuessa nykyisellään maapallon nykyiset tiheimmin asutut alueet uhkaavat muuttua asumiskelvottomiksi. Jos ilmasto lämpenee kymmenellä asteella, ihmiselämä olisi mahdollista vain korkeilla leveysasteilla ja vuoristoissa. Seurauksena olisi nälkää, kansainvaelluksia ja sotia - puhumattakaan siitä, mitä nykyiselle talousjärjestykselle tapahtuisi.
Tämä Taalaksen kappale kuuluu sarjaan "jos lehmällä olisi siivet" tai "jos tädillä olisi munat". Taalaksella ei ole ainuttakaan pitävää todistetta siitä, että ilmasto olisi ilmakehän kasvihuonekaasujen - esim. hiilidioksidin - vuoksi karkaamassa ennennäkemättömään lämpenemiseen. Todellisuudessa pääosa ilmastohistoriaa kartoittaneista tutkimuksista todistaa päinvastaista. Ilmastomme on ollut ihmiskunnan historian aikana usein nykyistä hieman lämpimämpi, eikä viimeisen vuosisadan aikana tapahtunut alle asteen lämpeneminen ole mitenkään merkittävää varsinkaan, kun muistamme, että keskilämpötilan mittausvirhekin taitaa olla ainakin yhden asteen luokkaa. Jos ilmasto olisi epävakaa - siis lähtisi kiihtyvästi vaikkapa lämpenemään jonkin miljoonasosissa laskettavan kaasupitoisuuden mukaan - kai se olisi sen jo tehnyt menneen 4 600 000 000 vuoden aikana. Mutta mikään ei viittaa näin tapahtuneen. Ilmastomme pikemminkin vaikuttaa vakaalta siten, että se palautuu tasapainoon pienten vaihtelujen jälkeen.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa on edettävä huolimatta heikoista talousnäkymistä. Vähemmän fossiilisia polttoaineita kuluttavan teknologian kehittäminen ja käyttöönotto antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi Suomelle.  
Minkä ihmeen ilmastonmuutoksen torjunnassa? Ilmasto vaihtelee, kuten se on tehnyt jatkuvasti viime jääkauden jälkeisinä aikoina  ja ennen sitä. Mikään viimeisen 150 vuoden aikana mittaamamme sääilmiö ei todennäköisesti edusta äärimmäisyyttä siinä todellisuudessa, jonka ihmiskunta tulee kokemaan seuraavien vuosituhansien aikana. Mutta ainutkaan empiirisesti mittaamamme seikka ei viittaa mihinkään ennennäkemättömään tai äkilliseen muutokseen ilmastossamme. Vain IPCC:n ja Taalaksen tietokonemallehin perustuvat tarinat osoittavat sellaisiin.

Vähäpäästöisiin teknologioihin toki kannattaa aina pyrkiä. Se on osa taloudellisuutta ja kilpailuetua. Mutta mikään ns. vihreän energian toimiala ei ole osoittautunut erityiseksi mahdollisuudeksi. Energiaverojen kiristykset ovat vieneet Suomestaa Aasiaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Miten on mahdollista, että me veronmaksajat maksamme Petteri Taalakselle pääjohtajaluokan palkkaa (siis yli 10 000 euroa kuukaudessa), ja jokseenkin kaikki hänen ennusteensa ovat täysin pielessä? Ikävintä tässä asiassa tietysti on se, että Taalaksen toimialueen ensisijainen tehtävä olisi ennustaa tulevaisuutta. Vastaus em. kysymykseen on tietysti politiikassa, joka on palkinnut Taalaksen alarmismin lisäämällä Ilmatieteen laitoksen vastuualuetta ja antamalla sille kymmeniä miljoonia tutkimusrahaa.

Vuoden 2012 kehysriiheen valmistautuvalle hallitukselle suosittelisin rajuja leikkauksia pääjohtaja Taalaksen johtamalle laitokselle. Taalas on suorastaan valehdellut tai jättänyt kertomatta oleellisista tieteellisistä tuloksista Suomen kansalle HS:n pääkirjoituksessaan  ja myöhemminkinkin. Ymmärrän hyvin, että Ilmatieteen laitos ei halua julkaista yli viiden vuorokauden sääennustetta tässä alati vaihtelevassa ilmastossa.  Pitkien sääennusteiden luotettavuus on supertietokoneiden käyttöönotoista huolimatta edelleen erittäin heikkoa. Mutta en ymmärrä, miten Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja yrittää ennustaa seuraavaa sataa vuotta valtakunnan isoimman sanomalehden pääkirjoitussivulla osuen melkein joka kohdassa 180 astetta väärin. Se osoittaa täydellistä typeryyttä.

Taalaksen kirjoituksessa ja sen perusteella harjoitetussa ilmastopolitiikassa on kyse todella isosta huijauksesta, jonka perusteella mm. sinun energiamaksujasi on nostettu ja yleistä hintatasoa korottettu. Osa perinteisistä energialähteistämme on julistettu lähes pannaan. Samoilla perusteilla on verovaroin tuettu mm. energiaa jokseenkin tuottamattoman tuulivoiman rakentamista. Tälle ilmaston ja energiatuotannon faktoihin perustumattomalle politiikalle osasyyllisiksi voidaan tietysti nimetä monet edelliset ja nykyiset hallituspuolueet (SDP, Kesk, Kok, Vihr, Rkp) ja näiden ympäristöministerit, jotka ovat ottaneet neuvoja Taalakselta.

Jos olet jaksanut lukea näin pitkälle, suosittelen lähettämään tämän blogikirjoituksen sähköpostina omalle kansanedustajallesi. Ja tietysti voit lähettää sen kannustimena myös vaikka Facebook-kaverillesi. Taalaksen punavihreä huijaus nimittäin maksaa sinulle väärin perustein määrättyinä veroina satoja euroja vuodessa. Jos muilla pääjohtajatasoilla erehdyttäisiin yhtä paljon reaalimaailman todellisuudesta, puolustautuisimme lähinnä Ruotsia vastaan, rokottaisimme kansaa täysillä mustan surman varalta ja verottaisimme kansaa auringon aktiivisuuden heikkenemisestä.

Kaiken kaikkiaan väitän, että Taalaksen kirjoittama pääkirjoitussivun juttu vuonna 2009 on osoittautunut suureksi kansankusetukseksi. Se on suuri häpeä Petteri Taalakselle ja myös Helsingin Sanomille. Enkä menisi kyllä kehumaan Lipposen, Vanhasen, Kiviniemen tai Kataisen hallitusten viisautta tässä asiassa. Ne ovat uskoneet Taalakseen ja hänen koijarikavereihinsa. Ilmastouskovaisia hallituksia ovat olleet.

31 kommenttia:

 1. @ Se tapahtui silloin kun nämä Taalakset ja muut, joiden nippuväikkäreitäkään ei kenenkään tarvinnut hyväksyä, "tiedekunta vain jotenkin sai ne läpi", kuten eräs vanha proffa kertoi,valtasivat "kestävää kehitystä" huudellen ilmatieteen laitoksen ja siitä tuli ilmateologian laitos.

  VastaaPoista
 2. Kiitokset Sinulle, Mikko Mäkinen, kirjoitukstasi. Se kun vastaa erittäin hyvin kaikkien omilla aivoillaan ajattelemaan kykenevien kansalaisten käsityksiä ilmasto-kusetuksesta.

  "Kaiken kaikkiaan väitän, että Taalaksen kirjoittama pääkirjoitussivun juttu vuonna 2009 on osoittautunut suureksi kansankusetukseksi. Se on suuri häpeä Petteri Taalakselle ja myös Helsingin Sanomille. Enkä menisi kyllä kehumaan Lipposen, Vanhasen, Kiviniemen tai Kataisen hallitusten viisautta tässä asiassa. Ne ovat uskoneet Taalakseen ja hänen koijarikavereihinsa. "

  KOmppaan asiaa täysillä. Kerrankin löytää jotain objektiivista tieteellistä ymmärrystä tähänkin alarmistien potaskaan. On masentavan turhauttavaa kokea ihmisen addiktoitumisen pysyvyys myös typerien ja loogisesti kestämättömien 'faktojensa' suhteen. Vaikka ihmisellä taustalla olisikin asianmukaisen substanssinsa ns. pätevyys ja oppiarvot, se ei ole mikään tae siitä, että hän olisi sisäistänyt tieteenalansa käytännössä.

  Mikä tahansa tarpeeksi räyhäkäs ja härski liike vetää näitä opetettuja onnettomia puoleensa kuin kärpäspaperi kärpäsiä. Kun kiinni sitten siihen liisteriin jämähtää, kärpänen kuolee oikeasti. Kuvainnollisen mielleyhtymän mukaan ihmiselle käy henkisesti samalla tavoi. Kärpäspaperina toimii silloin mm. ilmastonmuutos-, rasvahysteria-, suvaitsevaisuus/rasismi-hurmosliikkeet etc, loputtomiin.

  Avasin monia vuosia sitten ajatuksiani Bloggerin, nyt hiipuneessa blogissani, pahimmillaan olevasta ilmastohysteria-rummutuksesta kirjoituksella: Satu ilmaston muutoksesta. Sen jälkeen olen päivittänyt tarinaa vuosittain ilmastokokouksesta toiseen, ja 'julkaissut sitä siellä täällä, mm. ilmastofoorumilla. Sieltä se aina silloin tällöin siivotaan pois pahennusta herättämästä. Mm. arvostamani Boris Winterhalter innostui todella vahvasti ajatuksistani. Viimeisin versioni löytyy tällä hetkellä US blogistani:
  http://koskela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23892-satuilua-ilmaston-muutoksesta
  Tsemppiä vaan jatkossakin ajatuksillesi, Mikko!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos pitkästä kommentista!

   Ennemmin tai myöhemmin reaalimaailma tuhoaa tämän AGW-teorian ytimen. Se tapahtuu nopeammin, kun kasvava joukko järkeviä ihmisiä kyseenalaistaa näiden taalasten onton sanoman. Ei siis kannata luovuttaa. Mutta taidat olla oikeassa siinä, että meillä on taipumus uskoa erilaisiin maailmanpelastusliikkeisiin kovin naiivisti. Kun tästä AGW:sta aikanaan päästään, kulman takana varmaan odottaa jo seuraava liike. Olisiko pian jääkausihälytyksen vuoro?

   Poista
 3. Olen itse kirjoittanut näistä asioista Taalakselle suoraan hänen sähköpostiinsa jo vuosia sitten, joten hän ei voi väittää, että häneltä olisi pimitetty faktoja. Sanomattakin on selvää, että mitään kiitosta ym. ei ole kuulunut takaisin.

  Jos niin tulee joskus käymään, kuten esim Lubos Motl ennustaa, että vastaavat taalakset asetetaan syytteeseen rikoksista ihmiskuntaa kohtaan, ei meidän petterillämmekään enää kovin hyvin mene.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllähän nämä Taalakset, Ville Niinistöt, Satu Hassit ja vastaavat ovat puolensa valinneet, eikä mikään saa heitä enää vaihtamaan kantaa. Nopein tapa päästä näistä eroon on saada kansa nauramaan näille maailmanlopun profeetoille ja toimimaan vaaleissa heitä vastaan.

   Poista
 4. Hyvin jaksoi lukea jutun loppuun ja olisin lukenut enemmänkin - kiitos Mikko.
  Toivoittavasti meille ei käy kun Kummelissa konsanaan, että "me kyllä hävittään tää" - vaikkakin mm. nämä energiaverot ja autojen päästöihin (ja painoon) perustuvat maksut ovat kyllä sieltä minne aurinko harvemmin paistaa.
  Yllä olevalle anonyymille nostan hattua kun ole kirjoittanut suoraan Taalakselle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mukavaa, että jaksoit lukea. Mutta juttu kyllä levähti liian pitkäksi. En vain enää kerinnyt tiivistää ja pelkistää - se on usein vaikeinta kirjoittamisessa.

   Poista
 5. Vihreitä lukuunottamatta, kaikissa poliittisissa puolueissa on kanssasi samaa mieltä olevia, valitettavasti asia ei vain ole päälimmäisenä. Mihin hallituksen pitäisi oikeasti puuttua? Ilmastonmuutoksen torjuntaan budjetoituihin varoihin. 550 miljoonaa euroa on miltei 20% vajeesta! 550mil - kankkulan kaivoon! Kun homma vuosien päästä huomataan kusetukseksi, niin Oras-Tynkkynen ja Taalas tuskin kykenevät hankkimaan miljardeja takaisin. Pitäisi masinoida näille ilmastohörhöille vastamielenosoitus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos mielenkiintoisesta kommentista!

   Mainitset ilmastonmuutoksen torjunnan (vuosittaiseksi?)laskuksi 550 miljoonaa euroa. Tiedän itse, että ilmastonmuutoksen torjunnan lasku Suomen kansantaloudelle lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa vuosittain. Mutta onko Sinulla hallussasi/tiedossasi asiasta tehtyjä laskelmia? Olen kiinnostunut asiasta, sillä se olisi ehkä useammankin blogikirjoituksen arvoinen .

   Poista
  2. Kysy Helsingin Energialta mitä uusi biopolttoainelaitos Vuosaareen maksaa. Ei taida miljardi ihan riittää. Kyseessä on siis yhden hiilivoimalitoksen lakkauttaminen ja vähintään 80% bioa polttava laitos.

   Poista
 6. Saakoon Taalas kirjoitella mielipiteitään siinä missä muutkin, mutta kun hallitus tekee niiden pohjalta päätöksiä on joku todella pahasti vialla. En käsitä miten valtakunnan päättäjiksi on voitu valita lähinnä peruskoulun opettajiksi kouluttautuneita todellisuudesta vieraantuneita idiootteja. Yksi tapa selittää se on olisi olettaa heidän päässeen valituiksi juuri ilmastoliikkeen tukien - niin rahallisten kuin aattelisten - kautta valtaan. Jolloin ilmastoliike olisi itseäänruokkiva valtion avulla aikaan saatu valtiota hallitseva kehäpäätelmä. Aivan kuten uskonnot yleensä: Jumala on olemassa, koska Jumala on niin sanonut.

  Hieno kirjoitus ja kiitokset siitä. Näin ilmastoagnostikon silmin on mukavaa katsella miten ilmastouskovaiset ja ilmastoateistit taistelevat keskenään. Minä myönnän etten tiedä miten asianlaita on.

  VastaaPoista
 7. Kun otit puheeksi kansanedustajien lähestymisen puheeksi niin vihreänlangan listaamat skeptikot ovat seuraavat:

  Keskusta:

  * Lasse Hautala
  * Jari Leppä
  * Arto Pirttilahti
  * Markku Rossi
  * Mikko Savola

  Perussuomalaiset:

  * Juho Eerola
  * Lauri Heikkilä
  * Reijo Hongisto
  * Olli Immonen
  * Anssi Joutsenlahti
  * Ari Jalonen
  * Pentti Kettunen
  * Maria Lohela
  * Pirkko Mattila
  * Hanna Mäntylä
  * Jussi Niinistö
  * Vesa-Matti Saarakkala
  * Timo Soini
  * Juha Väätäinen

  VastaaPoista
 8. Tuolla alussa oli jonkinlainen vihjaus Taalaksen väitöskirjaan. Vihjauksesta ei varsinaisesti paljon kostu. Esitän, että joku ottaisi selvää Taalaksen väitöskirjan arvosanasta ja hankkisi kopiot sekä asiantuntijoiden että vastaväittäjän lausunnoista. Ymmärtääkseni ne ovat julkista materiaalia. Saattaa hyvinkin olla, että yliopisto pyristelee vastaan, jos joku tällaista materiaaalia käyttöönsä vaatii, mutta riitävän sinnikäs yrittäjä siinä varmasti onnistuu.

  VastaaPoista
 9. Hyvä kirjoitus.

  Olen itse saanut sähköpostia Taalakselta ilmatieteenlaitokselle antamani palautteen takia. Hän tiedostaa selkeät ristiriidat mutta uskoo että tauko lämpenemisessä on väliaikaista. Luulen että hän uskoo vakaasti siihen mitä sanoo. Toisaalta hän ei voi perääntyä ilman että näyttää täysin epäpätevältä.

  Tekniikan tohtorina ja suhteellisen asiallisen kritiikin esittäjänä uskon että vaikuttaa ilmastokeskusteluun asiantuntijapiireistä. Paras taktiikka on kirkastaa sanomaa, että jos mallit eivät vastaa todellisuutta niin ne ovat väärässä.

  Nyt keskustellaan vääristä asioista, CO2 lämmittää ilmastoa mutta ei mitenkään merkittävästi. Koko uhka perustuu todentamattomiin takaisinkytkentöihin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ilmastomallien ja reaalimaailman kasvaviin eroihin tulen kiinnittämään enemmän yhä huomiota. Mutta maapallon keskimääräinen lämpötila - jos sellaista nyt edes on riittävällä tarkkuudella mahdollista esittää - on vain yksi mittari tässä asiassa. Koetan tuoda esiin myös muita asioita, joiden pitäisi joko osoittaa reaalista ja pysyvää muutosta ilmastossa mallien mukaisesti, tai jotka osoittavat muutoksille jonkin muun syyn. Ilmastohan on joka tapauksessa jatkuvassa muutoksessa.

   Kiitos kommentista.

   Poista
 10. Niin Taalashan on muuten WWF:n hallituksen jäsen ja puhuu selvästi WWF: suulla. Jotenkin nyt ymmärtää paremmin alituisen paskanpuhumisen. Mutta herää kysymys voiko ympäristöliikkeeseen vahvasti kuuluva kaveri toimia hommassa jossa tärkeintä on tiede ekä ympäristöpolitiikka?.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Käsitykseni mukaan Taalas ei ole WWF:n hallituksen jäsen. Mutta anonyymin esittämä kysymys on hyvä, kun katsoo WWF:n hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanoa: http://wwf.fi/jarjesto/tietoja/suomi/hallitus-ja-hallintoneuvosto/

   Poista
 11. Jollette ole nähneet, niin media ja päättäjät perustavat aika
  paljon tähän "tutkimukseen".
  Vääikkäriä ei kukaan ole nähnyt, kuulin että se katteli TKK,lla ilmavalokuvia.

  http://www.poliisi.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf/files/Ilmasto%20turvallisuus%20Taalas/$file/Ilmasto%20turvallisuus%20Taalas.pdf

  Sähköteurastaja

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vilkaisin tuon linkin. Sehän ei todellakaan ole tutkimus vaan kokoelma eri lähteistä kerättyjä kuvia. Monet kuvista olivat tuttuja IPCC:n raporteista. Ja monet ovat juuri niitä kaikkein kiistanalaisimpia kuvia.

   Kaksi asiaa pisti silmään Taalaksen kuvissa. Niissä ei esitetty ainoatakaan paleoklimatologian keinoin esitettyä ilmaston rekonstruktiota, koska mikä tahansa satoja tai tuhansia vuosia pitkä ilmastosarja osoittaisi viime aikoina havaitun pienen lämpenemisen normaalin vaihteluvälin sisälle.

   Toinen oli tietysti se tosiasia, että kaikki tulevaisuusennustukset perustuvat tietokonemalleihin, joiden tulokset eivät ole kyenneet viimeisen 15 vuoden aikana ennustamaan toteutunutta ilmastoa oikeastaan miltään osin.

   Poista
  2. Kannattaisikohan hra Taalaksen keskittyä ennustelemaan tulevan viikon säätä. Voisi osua lähemmäksi.

   Poista
  3. Pahoittelen vanhaan blogiin kommentointia, mutta olisiko jossain tekstiä siitä, miten nuo 15 vuotta sitten annetut ennustukset ovat toteutuneet? Nythän niintä voi empiirisesti todentaa.

   Poista
 12. Ilmatieteen laitos kirjoitetaan erikseen.

  VastaaPoista
 13. Tämä vanha Taalasteksti muuttuu entistä paremmaksi ajan kuluessa kuin hyvä brandy konsanaan.

  Olisiko blogin pitäjällä mahdollisesti muista ilmastosaarnaajista talletettuja mielipidekirjoituksia joiden uhkakuvia voisi tarkastella näin vuosien jälkeen?

  Mieleeni muistuu joltain valtakunnalliselta kanavalta vähälumisena (06-07 tai 07-08) talvena tullut panelikeskustelu missä veljet paasasivat posket hölskyen kuinka naurettavaa on edes epäillä ilmastonlämpenemistä näiden todisteiden valossa. Tämä uskomaton kiihko herätti entisestään omaa mielenkiintoani asiaan.

  Olisi erittäin mielenkiintoinen yhteenveto, jos löytyisi ihmisiä joilla olisi tallennettuna yhteiskunnallisesti arvostettujen henkilöiden mielipiteitä asiaan liittyen ja koota ne yhteen tekstiin ja tarkastella mitä vuosien saatossa on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta.

  -Byllis

  VastaaPoista
 14. On tietenkin myönnettävä, että poliitikot ovat pahassa välikädessä, kun heidän on uskottava kahta auktoriteettiä (ehkä jopa haluavat), kansainvälistä IPCC:tä ja korimaista FMI:tä. Kaiken huippuna on sitten vielä Sternin raportti.

  Voivatko he oikeasti käyttää muita tietolähteitä?

  Ilmastopolitiikka on sitten toinen juttu. Monet tajuavat sen menneen persiilleen, mutta silti pitää noudattaa EU:n päätöksiä. Surullista.

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitäsikö sitten poliitikkojen ja muiden ilmastoasioiden vastaavien päättäjien kuunnella ja ottaa vaarin Mikko Mäkisen ja muiden blogien sanomia?

   Poista
  2. Sekin olisi parempi kuin nykyinen tila, jossa tutkimustulokset määritellään etukäteen tai ainakin suodatetaan parin organisaation kautta ja tulokset ovat mitä lie. Esimerkkinä Taalaksen et al kiihtynyt merenpinnan nousu, josta rannikoilla ei ole merkkiäkään. Tätä, jos joku yrittää päättäjien tietoon, avustaja heittää kommentin roskikseen.

   Tapsa

   Poista
  3. Olisi suotavaa edes tietää kenen sanomia ne ottavat vastaan kun IPCC,n samomakaan ei näy kelpaavan.

   Sternin raportti I ja 2 eivät perustu vertaisarvioutuihin tutkimuksiin,
   ja FMI ei ole IPCC linjalla vaan ihan omallaan sitten on WMO linja
   joka suoltaa pöyristyttäviä alaarmeja jotka eivät ole peräisin edes IPCC raportista.

   Mitä tulee peresidentin puheeseen, olisi kiva tietää mistä sen väittämät ovat kotoisin, ja onko niille tieteellistä todistuspohjaa.

   "On selvää, että tilanne on vakava. Vain ryhtymällä kiireellisiin toimenpiteisiin voimme varmistaa sen, että pystymme hallitsemaan ilmastonmuutoksen uhkia.

   Meidän on tehtävä kaikki voitavamme, jotta emme jättäisi tätä suunnatonta uhkaa perinnöksi lapsillemme. Kiitos.
   "

   Presidentti jätti sanomatta mikä tämä suunnaton uhka on, tarkoittiko hän kenties ilmaston lämpenemistä jota ei ole havaittu kohta 20 vuoteen.

   Meidän on nimittäin toimittava. Jos emme tee mitään, ilmastonmuutos etenee vääjäämättä ja ryöstäytyy hallinnasta.".

   Nooh oli miten oli, suomen linjaa ei siis löytynyt, mutta paljastui ettei se ainakaan perustu IPCC raportteihin, kun ainakaan tuosta viimeisestä
   AR5 raportista ei löydä presidenttimme näkemiä suunnattomia uhkia
   tai ehkä linja on WMO,n alaarmilinja jota edustaa suomesta Petteri Taalas WMO,ssa.

   Ilkka

   Poista
 15. Taalaksen seuraaja?

  Enpä saanut selvää, kuka tämän Taalasta mollaavan blogin on aikoinaan kirjoittanut, enkä ole tällä sivustolla tätä päivää aiemmin käynyt - ja tuskin tulen uudelleen. Jos tuo kirjoittaja olisi oikeassa niin kuin hän vahvasti uskoo, ja Taalas olisi noin pahasti väärässä, niin tämähän on selvä peli! Taalas on löytänyt parempansa, hänen pitää erota, ja tämän bloggarin pitää ottaa Ilmatieteen pääjohtajan tehtävä hoitoonsa. Sikäli se on kova homma, että siellä on 150 muuta tiedemiestä ja -naista, jotka ovat Taalaksen kanssa samaa mieltä ja tämän bloggarin kanssa eri mieltä. Mutta kyllähän todellinen asiantuntemus lopulta käännyttää vääräuskoiset!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Et sitten kuitenkaan halunnut puolustaa Taalasta datalla tms. vakuuttavalla tiedolla?

   Olen samaa mieltä siitä, että Taalaksen pitäisi erota. Mutta meidän poliittisen järjestelmämme mukaan hänen eroaan pitäisi vaatia vastuuministerin. Blogistilla ei siihen ole poliittista mandaattia. Katsotaanpa, mitä ensi vaalien jälkeen käy.

   Poista