tiistai 11. elokuuta 2015

Teologien ja ilmastoprofeettojen tärkeä kannanotto kaikelle kansalle opiskeltavaksi

Luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmä julkaisi tänään 11.8.2015 kannanoton otsikolla ”Ilmastonmuutos haastaa maailmankatsomuksemme”. Kannanoton tukevaa tieteellis-uskonnollista perustaa vahvistettiin raamatun jakeella: ”Kuinka kauan täytyy maan riutua, laidunten ruohon kuivettua? Villieläimet ja linnutkin katoavat ihmisten pahuuden tähden. Mutta he sanovat: ”Kuka sen voi tietää, miten meille käy!” (Jeremia 12.4)

Itkevä Jeremia. Rembrandtin maalaus vuodelta 1630
En voinut ohittaa tätä mm. Kokoomuksen Verkkouutisissa ja Vihreiden Vihreässä Langassa uutisoitua äärimmäisen tärkeää kannanottoa ilman kommentointia. Perinteiseen tyyliin kannanoton lainaukset ovat sisennettynä/kursivoituna ja kommentointi normaalitekstillä.

Tämä Vanhan testamentin teksti runsaan kahden tuhannen vuoden takaa sopii hämmästyttävän hyvin keskusteluun ilmastonmuutoksesta. Tilanteen uskonnollinen tulkinta on sama: ekosysteemien toiminta on vaurioitunut ihmisten väärien tekojen ja syntisyyden vuoksi. Lisäksi ihmisten tapa reagoida ongelmiin on samankaltainen. Ihmiset haluaisivat paeta vaikeita ongelmia. Myös katteetonta optimismia esiintyy: ”Kuka sen voi tietää, miten meille käy!”

Ei ole ihme, että kannanottoon on valittu lainaus itkeväksi profeetaksi kutsutulta Jeremiaalta. Hän syytti israelilaisia uskonsa kadottamisesta ja selitti kaikki vastoinkäymiset, joihin kuuluivat mm Jerusalemin hävitys, temppelin tuhoaminen ja Juudean väestön pakkosiirto Babyloniin, sen seuraukseksi. Samaisessa luvussa Jeremia toivoo Jahvea erottelemaan nuo uskottomat ”kuin teuraslampaat ja määräämään heidät tuhon päivää varten”. Jeremia oli siis katkera, ettei häntä uskottu. Tämä voi olla katkeruuden aihe myös nykypapistolle niin jäsenistöään kadottavassa kirkossamme kuin ilmastoteologisen uskonnon puolella.

Me seitsemäntoista luonnontieteilijää ja teologia olemme kokoontuneet yhteisiin keskusteluihin kahden vuoden ajan. Olemme käsitelleet erilaisia tieteenalojamme yhdistäviä aiheita, kuten luonnontieteen ja uskontojen suhdetta, ihmiskäsitystä ja tieteellistä kieltä. Koemme vahvasti, että tällaisia monitieteellisiä keskusteluja tarvitaan sekä akateemisen tutkimuksen että käytännön sovellutusten kannalta.

En toki vähättele teologien ja luonnontieteilijöiden välistä keskustelua tai sellaisen tarvetta. Muistelen historiasta noita keskusteluja, jotka eivät aina sujuneet kovinkaan sopuisasti. Tarkoitan nyt mm. Nikolaus Kopernikusta, Galileo Galileita tai Charles Darwinia. Kyse ei ole koskaan ollut kahden tieteenalan välisestä keskustelusta, vaan uskomusmaailman hyvin hitaasta kyvystä omaksua ympäristömme realiteetteja. No, on toki myönnettävä, että keskustelut ovat lopulta johtaneet jonkinlaiseen sopuun tai konsensukseen. Ovathan kirkot pyytäneet anteeksi em. tiedemiehiltä, joskin yleensä muutaman vuosisadan viipeellä. Englannin anglikaaninen kirkko teki henkisen sovinnon Darwinin kanssa vasta vuonna 2008.

Todettakoon kuitenkin, että modernin tieteen kehityksessä ei ole juuri nojattu teologiaan, jota monet eivät edes pidä tieteenalana. Pikemminkin on ollut niin, että teologiset maailmanselitykset on toinen toisensa perään heitetty sivuun, jotta edistystä tieteissä on voinut tapahtua. Siitä ei nyt tässä konklaavissa näytä olevan kyse, jolloin joudun pohtimaan ns. tiedemiesten motiiveja ja tieteenfilosofiaa. Ehkä siinä on yhdistäviä teologisia piirteitä? Toisaalta pari vuotta sitten hämmästyin, kun luin arkkipiispa Kari Mäkisen korottaneen ilmastotutkijat uusiksi profeetoiksi seuraavalla lausunnolla: ”Kirkkojen profeetallinen viesti maailman elämän puolesta ei ole eri kuin IPCC:n tutkijoiden. Päinvastoin, kirkkojen on toimittava kaikupohjana tämän päivän profeettojen huudolle, ettei se huku maailman tapahtumien ja ongelmien loputtomaan virtaan.” Se "oikea" profeetta Jeremia muuten varoitti aivan erityisesti vääristä profeetoista!

Ryhmäämme eniten puhututtanut eettinen kysymys on ollut ilmastonmuutos. Se on vaikea aihe, jonka hahmottamiseen tarvitaan nimenomaan monitieteellistä keskustelua. Ilmastonmuutoksen vakavuus on luonnontieteilijöiden osaamisaluetta.

Hyväksyn monitieteellisyyden vaatimuksen ja aiheen vaikeuden. Mutta mikä on teologien panos niiden suhteen? Vedenpaisumustarinako vai luomiskertomus? Tjaah… ajattelinpa yksinkertaisesti tieteen kannalta! Tässähän saamapuolella ovatkin ilmastonmuutosuskovaiset, joille teologit taitavat opettaa ainoaa osaamisaluettaan - uskon lujuuden ylläpitämistä virtuaalimaailman selittämättömiin asioihin.

Tutkimustulokset tuovat esiin tarpeen yhteiskunnalliselle murrokselle, joka on niin suuri, että sitä voisi kuvailla maailmankatsomukselliseksi muutokseksi. Ongelmien juuret ovat elämäntavassa, joka perustuu siihen, että jatkuvasti halutaan lisää aineellista hyötyä. Tarvitaan todellisuuskäsityksen muutosta, jossa elämän mielekkyys syntyy pikemminkin merkityksellisistä suhteista toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen. Määräävänä arvona tulee olla kestävä kehitys, ei taloudellinen kasvu.

Tarvitaan siis todellisuuskäsityksen muutos sellaiseksi, että hyvinvointi, taloudellinen kasvu, niihin tähtäävä vapaa ajattelu ja yrittäminen voidaan julistaa synneiksi. Tuollaisessa todellisuuskäsityksessä oikeaoppiset auktoriteetit voivat asettaa kestävän kehityksen nimissä rajat, joiden sisälle vapaat ihmiset tuskin taipuisivat.

Olemme vakuuttuneita siitä, että ilmastonmuutoksen haaste on otettava vakavasti tieteessä, taloudessa, politiikassa sekä eri uskontojen ja maailmankatsomusten piirissä. On aika etsiä yhteisiä ratkaisuja rohkeasti, sitkeästi ja luovasti. Tässä työssä tarvitaan monialaista, perinteiset rajat ylittävää yhteistyötä.

Riutuva maapallo. Vihreän Langan kuvitusta.
On siis purettava se teollisen vallankumouksen synnyttämä länsimainen maailmanjärjestys, jossa uskonto ja jossain määrin myös talous sekä politiikka eivät pääse määrittämään toisiaan ja varsinkaan tiedettä. Tuossa yrityksessä on haastetta, sillä en usko sen paremmin ns. tieteentekijöiden kuin yhä vähemmän uskonnollisten kansalaistenkaan enemmistön enää taipuvan sellaiseen köyhyyden, kurjuuden ja loppumattoman työnteon taakkaan, jota kansan työllä lihoneet papit keskiajalla ylistivät maallisen kristillisen elämän taakkana. Sehän takasi avaimen pelastukseen ja tuonpuoleisen elämän onneen.

Me, luonnontieteilijöiden ja teologien ryhmä, emme väitä tietävämme ratkaisukeinoja kaikkiin ongelmiin. Silti olemme vakuuttuneita siitä, mikä on oikea suunta. Nostamme esiin erityisesti seuraavat seikat:

Nyt tuli toinen virke josta olen samaa mieltä. Te ette takuulla tiedä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, mutta kaikella kunnioituksella en ole vakuuttunut myöskään suuntavaistostanne. Siitä huolimatta epäilen, että kannanottonne loppuosassa aiotte esittää ratkaisuja asioihin, joista ette edes kollegiona tiedä oikeastaan mitään.

Luonnontieteellisiin tutkimustuloksiin perustuvat ilmastonmuutoksen riskit tulee ottaa vakavasti eettisessä ja poliittisessa pohdinnassa, ja on etsittävä toimenpiteitä elämän suojelemiseksi.

Ilmastonmuutosta viimeisen 11 tuhannen vuoden aikana
Miten meidän pitäisi suhtautua siihen, että ikuisesti muutoksen tilassa ollut ilmastomme ei ole näyttänyt mitään sellaista, mikä olisi ennenkuulumatonta jääkausien väliselle ajalle? Jaa, viimeinen vuosituhat tosin oli proxytulosten mukaan ilmeisesti koko holoseenin (=viimeisten 11 000 vuoden) kylmin! Onko se tarkoittamanne riski? Onko sademetsien raju hakkaaminen biopolttoaineviljelmiksi kenties ilmastonmuutokseen tai sen torjuntaan liittyvä riski? Vai tarkoitatteko uskomusriskejä, joita aiheuttavat ilmastomallinnusten kyvyttömyys ennustaa ilmastoa tai tarkimpien satelliittimittausten osoittama parinkymmenen vuoden lämpenemättömyys? Ne kieltämättä syövät kovasti kannanottonne uskottavuutta.

Tämä merkitsee, että energiapolitiikkaa on uudistettava sekä Suomessa että globaalisti. Suomessa on lisättävä kestävää uudistuvan energian tuotantoa ja parannettava energiatehokkuutta. Energian kulutusta on vähennettävä. Se on mahdollista, jos tahtoa löytyy.
                                                                                                                                                               
Olen yllättäen lähes samaa mieltä koko yllä olevasta kappaleesta, jos siihen liitettäisiin mukaan sana ”markkinaehtoisesti”. Globaalisti suurin minun havaitsemani ongelma on köyhyys erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Se johtaa muihin suuriin ongelmiin, joista vähäisin ei ole hurja väestönkasvu. Ainoat keinot köyhyyden taklaamiseksi on koulutuksen lisääminen ja energiansaannin turvaaminen. Noilla keinoilla äärimmäinen köyhyys ja kurjuus on käytännössä poistettu länsimaista. Kyllä olisi viisasta tunnustaa se, että maailman köyhimmillä kansoilla ei ole investointirahoja poistaa energiaköyhyyttään sellaisilla keinoilla, joihin edes rikkailla länsimailla ei ole varaa. Hmm… muistin juuri, että ettehän te savimajoissaan huonon sisäilman vuoksi keuhkoahtaumasta kärsivistä kehitysmaiden köyhistä ole kiinnostuneita. Te haluatte palauttaa suomalaiset takaisin energiaköyhyyteen, jotta papin sanaa kärsimyksen välttämättömyydestä taas kuunneltaisiin, kun muutakaan ei voi.

Oli miten vaan, kyllä Suomenkin energiapolitiikkaa on käännettävä parempaan suuntaan, ja onneksi työtä tehdään. Pyhäjoelle pukkaa ensi vuosikymmenellä uutta ydinvoimalaa ja sen jälkeen toivottavasti Loviisaan vanhimpien voimaloidemme korvaaja. Kannatan maalämmön hyödyntämistä enkä vastusta avoimesti markkinaehtoista aurinkovoimaa, joskin jälkimmäinen sopii vain laskutaidottomille.

Kansa muuten alkaa kyllästyä tuulivoimaan ja sen älyttömiin tukiaisiin, joita kirkollisissa piireissä ehkä kolehdiksi kutsuttaisiin. Erona on nyt se, että syöttötariffit kerätään köyhiltä ja jaetaan rikkaille ulkomaisille sijoitusyhtiöille, kun kolehdit oli tapana kerätä varakkailta ja jakaa köyhille. Niitä voi yrittää toki puolustaa vaikka saarnastuolista tai paimenkirjeillä, mutta varoittaisin anekaupan vaarallisuudesta. 

Jos politiikkaan lähtee noilla eväillä mukaan, tulee kohdelluksi poliitikkona, jolle papin tai tiedemiehen kaapu ei tarjoa julkisessa debatissa suojaa.

Kirkko on pitkään kampanjoinut kohtuullisen elämäntavan puolesta, esimerkiksi Ilmasto-ohjelmassaan (2008) ja Ekopaasto-kampanjalla. Perinteinen suomalainen kohtuullisuuden hyve on nostettava taas kunniaan ja elettävä todeksi sekä seurakunnissa että koko yhteiskunnassa.

Niin on kampanjoinut, ja mielestäni se on tehnyt sitä melkoisen tekopyhästi ja vääriin uusiin profeettoihin luottaen. Olen kirjoittanut aiemmin arkkipiispa Kari Mäkisen kannanotosta ja Ekopaasto-asiasta, enkä argumenttejani lähde tässä enää toistamaan.

Ilmastonmuutos on myös taloudellinen mahdollisuus, jos Suomesta löytyy rohkeutta panostaa ympäristötieteisiin ja -teknologiaan. On kyettävä luomaan taloudellinen malli, jossa kasvu ei ole ristiriidassa ympäristön hyvinvoinnin kanssa.

Ymmärrän hyvin, että ilmastonmuutos on merkittävä taloudellinen mahdollisuus ilmastonmuutostutkijoille. Siitä on jo muodostunut merkittävä tutkimusteollisuuden ala, joskaan en ole vielä nähnyt niitä hyötyjä, joita ko. ala toisi koko kansantaloudelle. Toistaiseksi olen nähnyt enemmän ilmastonmuutoksen torjunnan pahoinvointia niin kanssaihmisissä kuin ympäristössä.

Lamaannuksen valtaan ei pidä jäädä. Toivoa on, jos ryhdymme toimimaan. Haastamme juuri Sinut mukaan tähän muutokseen ja työhön.

Minä en lamaantunut ja ratkaisin taloudelliset mahdollisuuteni jo pari vuotta sitten hyvin yksinkertaisesti. Kun en voinut välttää noita vihreitä aneita, joita kirkonkin kehotuksesta minulta väkisin erilaisten energiaverojen ja -maksujen korotusten muodossa kasvavasti kerätään, päätin tasapainottaa menoja vähentämällä niitä muualta. Kävin tällä sivustolla, ja – hups vain – säästin lähes korotukset korvaavasti. Minäkin tykkään haastaa ihmisiä, ettei lamaannus iske. Mikset kävisi tuon viimeisen linkin sivustolla vielä vaikka tänään!

32 kommenttia:

 1. Kiitos korotusten kompensaatiovihjeestä. Olen jo jonkin aikaa seurannut kirkon roolia näissä maallisissa kysymyksissä, enkä ole ollut kovin tyytyväinen heidän kannanottoihinsa. Siispä käytin säästöoption.
  -PX

  VastaaPoista
 2. Tiivistettynä nuo haluavat kurjistaa ihmisten elämää, ja nimenomaan suomalaisten. Jos nuo misantroopit saisivat tahtonsa läpi, kuolisi Suomessa kylmään tuhansittain ihmisiä joka talvi.

  VastaaPoista
 3. Pieni kevennys.
  Pitäisiköhän kirkolle ehdottaa virren 462 sanoituksen muuttamista seuraavaksi:

  Me säät ja ilmat säädämme
  ja aallot tainnutamme
  ja hyisen hallan häädämme
  ja viljan vartutamme.

  -PX

  VastaaPoista
 4. Ihmeellistä, että he nyt (vasta) ymmärtävät tämän ilmaston lämpenemisen uskonnollisen ulottuvuuden. Blogeissahan tätä on käsitelty kymmenisen vuotta. Ilmastoaneet - siis päästökauppa - on kaikkien muistissa samoin kuin Leo Straniuksen äsken antamassaan haastattelussa käyttämä toteamus: "Lapsen teko on suurin ilmastosyntini".

  Hyvä että tämä asia nousee esiin, vaikka pakkohan se on ihmetellä ihmisen tyhmyyttä ja sokeita pisteitä.

  VastaaPoista
 5. Silläkin uhalla että jankutan: turkulaisen ekofasistin Tuukka Simosen helsinkiläistynyt kommarisisko Riina totesi omassa blogissaan, että "aina kun katson luonnossa villieläintä silmiin, näen siellä jumalan".

  VastaaPoista
 6. Keitäköhän olivat nuo lunnontieteilijät noista 17,sta ilmastoneitsyistä
  nimeltään joilla oli lampuissaan bioöljyä.

  Vetureimiehiä ja elokuvamaistereita epäilen mukana
  tietysti yksi sosiologi.

  Haiskahtaa vapautuksen teologialta.

  "Meidän on mahdotonta elää uskomme mukaisesti pysymällä erossa politiikasta."

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vapautuksen_teologia

  Ilkka

  VastaaPoista
 7. Voi hyvä jumala mihin hölmöyteen nämä yliopistokollegani ovat langenneet!

  Antero

  VastaaPoista
 8. Maailma tosiaan kärsii köyhyydestä ja kurjuudesta, eikä sähköenergiaa ole kuin murto-osalla ihmisistä. Luonnonilmiöt aiheuttavat enenevässä määrin tuhoa siksi, että maapallon väkiluku paisuu ja näin ollen osuu useammin ihmiseen kuin ennen, kun salamallakin on 7, 3 miljardia maalia yhden 1900-luvun alussa olleen miljardin sijaan. Sade- ja muita metsiä hakataan ja luontoa tuhotaan surutta, kun kaiken voi pistää ilmastonmuutoksen piikkiin. Ja nämä perkeleet jeesustelevat tällä tavalla. Istuvat varmaan hasaa polttavien hippien tavoin ringissä surkuttelemassa "ilmastotiedemiesten" keksimää ja miljoonien rahasta sitä "tutkivien" luomaa ilmastokuvitelmaa, eli ennusta. Se huvä puoli tässä kirkon mukaan tulosta oli, että minun silmäni avautuivat sen liikkeen suhteen ja erosin kirkosta, vaikka sitkeitä toki ovat, kun ovat jaksaneet odotella Jeesustakin sen pari tuhatta vuotta. Nyt seuraava pari tuhatta vuotta odotellaan josko se lämpenemiskäyrä siitä alun 18 vuoden jälkeen kääntyisi nousuun, kuten on ennustettu ja ihan nykyajan välineillä, eli tietokoneella, jollaisen soisi laitettavan jokaiselle alttarille ja saarnaspönttöön.

  Kaikki korkeat kulttuurit ovat ajastaan romahtaneet ja näiden luonnontieteilijöiden ja uskon miesten johdattamina nykyinen sivistynyt maailma on menossa kohti perikatoa monellakin tavalla, eikä tässä omia aivojaan käyttävä voi olla kuin kauhuissaan ja katsoa tuota hulluutta vierestä.

  VastaaPoista
 9. No keitä ne on nää ilmastoteologit jotka saarnaavat ilmastosanaa
  ja keräävät kolehtinsa.

  Tuollahan nuo.

  http://www.ilmastokannanotto.fi/keita-olemme/

  Ilkka

  VastaaPoista
 10. Käytin kirjoittajan vinkkaamaa sivustoa jo pari vuotta sitten...

  VastaaPoista
 11. Ilmastoteologia on vielä latenkengissään. Odotellaanpa ilmastoinkvisition voimistumista ja valtaanpääsyä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aika hyvin tuo ilmastoteologia on nk. skeptikoilla hallussa - heillä ei ole juurikaan malleja tai dataa mutta silti usko siihen että kyse on "auringosta" tai "sykleistä" on pitkälti vankkumaton.

   -L4

   Poista
  2. Ilmastoekumeenisiin virsiin vastaamme ilmastoekumeenisella jenkalla.

   Odotelkaamme rauhassa Pariisin ilmastojamboreen jälkeistä kaaosta, vaikkapa jenkaten.

   https://www.youtube.com/watch?v=RQglaHs0ymo

   Ilkka

   Poista
  3. L4: "-heillä ei ole juurikaan malleja tai dataa ... "
   Eiköhän se päinvastoin ole niin, että alarmisteillä on malleja ja meillä muilla on empiiristä dataa, joka osoittaa ettei alrmistien malleista ole mihinkään.
   -PX

   Poista
  4. Miljardien budjeteilla tehdyt mallit on nähty. Menneisyyden ennustaminenkin menee persiilleen. Minä voin tehdä huomattavasti paremman mallin kuin ilmastoteologit ja ihan ilmaiseksi. Käytän mallinnusvälineenä vatupassia.

   Tapsa

   Poista
  5. Olen kyllä pitkälti samaa mieltä PX:n kanssa siitä, että pieleen ennustavista malleista ei ole kuin varoitukseksi selitykseen pyrkiville tutkijoille. Muistutanpa kuitenkin, että mm. professori Jyrki Kauppinen on pystynyt selittämään melkoisen hyvin viimeaikaiset lämpötilavaihtelut ilman kosteuden ja alapilvien vaihtelulla:

   http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2014/04/vedenkierron-vaihtelu-ilmaston.html

   Poista
 12. No tiedämmehän ainakin nyt mikä taho toimii hallituksen ja eduskunnan
  johtavimpana ilmastoasiantuntijana ja onhan selvästi noi taivaalliset asiat hyvin hyppysissä eli kovasti on kirkonmiejiä ilmastoasiantuntijoina.

  Ilkka

  VastaaPoista
 13. Hyvä juttu. On huomattu että maailmanloppuun voi vaikuttaa muutenkin kuin vain kädet ristissä.

  VastaaPoista
 14. Jos oikein katsoin, siellä oli kolme kovien tieteiden edustajaa, joista niistäkin yksi näköjään kirkon ansioitunut maallikkoedustaja, loput olivat kokonaan henkimaailman porukkaa ja muutama ympäristöväkeä.

  Eli ei kovin tiedepainottunutta tuo porukka.

  VastaaPoista
 15. YLE:n teologit lisäävät vettä myllyyn Pariisin lähestyessä:

  "Venäläistutkijat varoittavat: Siperian suot vettyvät vauhdilla metaanijärviksi"

  http://yle.fi/uutiset/venalaistutkijat_varoittavat_siperian_suot_vettyvat_vauhdilla_metaanijarviksi/8218657

  "Länsi-Siperian suot ovat toimineet maapallon hiilinieluna tuhansien vuosien ajan. Niissä on varastoituna arviolta jopa 70 miljardia tonnia hiiltä, neljännes koko maailman maaperän hiilestä."

  Huppista! Ikijäässä oleet suot ovat toimineet hiilinieluina. Jopas nyt jotakin. Minä hiukan epäilen, että jäätynyt turve ei kasva ollenkaan. Nyt on kuulemma kesä kuukaudenmittainen, silloinhan turve voi kasvaa ja jos pitenee, vielä paremmin toimivat hiilinieluina.

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Yle trollaa tuota uutisissa. Kirkosta voi erota, mutta ei Ylestä.

   Poista
  2. Heh, "metaanijärviksi". Eikös Titanilla ole niitä metaanijärviä, mutta siellähän on tosin semmoiset 180 astetta pakkasta ;P

   -Kimmo

   Poista
  3. Ei Maikkari ollut Pekkaa pahempi. Siellä Ylä- Anttilalla sulivat jäätiköt ihan kuten harva se ilta siellä sulavat. Joku karvaturpa heiluu kepin kanssa jäätiköllä ja todistaa joka kesäistä tapahtumaa samaan tapaan kuin Siperia suolla. Voi hyvä Jumala kun on uskottavaa, vaikka agw pääkirkonkin mukaan lämpeneminen on paussilla, kun se työntyy jonnekin meren syövereihin. Logiikka tuosta uutisoinnista puuttuu, minkä vuoksi sekin vähä uskottavuus, joka noilla uutisilla on, on romahtanut, kun vasta ennustetta todistellaan jon nyt tapahtuneeksi illasta toiseen.

   Olen lisäksi sitä mieltä, että agw- hysteriaa luovat luonnontieteilijät, teologit sekä meteorologit ovat maapallon turhinta porukkaa, joiden "työ" ei hyödytä muita, kuin luoduilla uhilla loisivia tuuli- tms. paroneita.

   Pave

   Poista
  4. Tuossa tajunnan räjäyttävässä Maikkarin "uutisessa" Sykken tyypilliseltä tutkijalta näyttänyt ja kuulostanut tutkija kertoi mitä kauheuksia siitä tulle, jos Grönlanti parin seuraavan sadan vuoden aikana sulaa ja sitten muuttuu grön landiksi. Tulee kuulemma kuivuutta ja tulvia ja sateita. Sitä jäin miettimään, että samanlainen kauheus tapahtui Finlandiassa joskus muinoin ja totta tosiaan, onhan tämä ihan hirveä paikka asua, kun on kylmää, sateista, helteistä ja tuulista. Parempi paikka olisi, jos jääkarhut tepastelisivat onnellisina Finlandian jäätiköillä ja muurama finski niitä elääkseen pyytäisi, eikä olisi niitä kamalia punkkejakaan, jotka Lappia myöten kylvää kalmaa ja ihmisiä kaatuu kuin heinää niiden levittämien tautien vuoksi.

   Poista
 16. Pyhä lehmä sentään, paavi on julistanut syyskuun ensimmäisen globaaliksi
  ilmastonlämpenemisrukouspäiväksi.

  "Holy CO2! Pope declares Sept. 1 to be annual global warming prayer day –"

  Alaarrmmmmm, nehän on tosissaan!!

  Milloin alkaa sanelemaan ilmastokirkonkiroksia sun muita ilmastopannabullia?

  Kuka ne laittaa suomessa toimeen, Soiniko?

  http://www.climatedepot.com/2015/08/12/holy-co2-pope-declares-sept-1-to-be-annual-global-warming-prayer-day-pope-francis-announces-world-day-of-prayer-for-the-care-of-creation/

  Ilkka.

  VastaaPoista
 17. Joo-o.
  Olikohan se edesmennyt Michael Crichton joka totesi, että "enviromentalismista on tullut uskonnon korvike nykypäivän urbaaneille ateisteille." AGW-teorian ja uskonnon välillä on tosiaan huomattavasti yhtäläisyyksiä, joten ei ihme jos myös Ev. lut kirkko haluaa apajille. Listalta löytyy mm:

  -Pyhät tekstit (IPCC:n raportit)
  -Tekstejä tulkitseva papisto
  -Sanoma: "Ihmisten syntinen elämä johtaa tuhoon"
  -Ratkaisumalli: "Aneet maksamalla pelastuminen on mahdollista"

  Jne... Vuosituhannet vierivät, mutta jotkut jutut vain kiertävät kehää!

  -Zuul

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nin, muissa tieteissä asiat muuttuvat. Lääketieteessä ja ravitsemustieteessä asiat muuttuvat jatkuvasti, mutta ilmastotiede on ja pysyy samoissa uomissa. Se johtuu tietenkin siitä, että falsifioitavuus ei kuulu ilmastotieteeseen.

   Tapsa

   Poista
  2. Petteri Taalas sanoi, että onneksi ilmaston pelastaminen on halpaa, se maksaa vain 0,01 % kansantuotteesta. On tainnut tuo summa mennä meiltä jo moneen kertaan. Mikähän se FMI:n budejetti onkaan? Taitaa se 50 miljoonaa kulua jo sinne, mutta mitähän se Petteri mahtaa tähän pelastamisoperaatioon laskea?

   Jos ihan kaikki lasketaan, mitä tähän pelastamiseen nyt työnnetään, niin muutama miljardi on taatusti todellinen summa. Mitään hyötyä sieltä ei ole vieläkään saatu, vaikka vihreät ovat vuosikaudet toitottaneet tämän torjunnan olevan Suomelle mahdollisuuden.

   Jokatapauksessa rahaa kuluu vuosittain aivan jotain muuta kuin Taalaksen 50 miljoonaa (0,01 % bkt:sta).

   Tapsa

   Poista
  3. Se uskonto ei taida olla perimmältään se enviromentalismi, vaan se enviromentalismi kumpuaa uskonnosta jota tunnustaa suurin osa esim. Suomen vihervasemmiston johtohahmoista. Se uskonto on teosofia ja sen spinoffit eli ruusuristiläisyys, androposofia/steinerilaisuus ja new age. Erittelemättä kuka kannattaa mitäkin lahkoa, näitä äiti gaian uskovaisia ovat tiettävästi ainakin Pekka Haavisto, Tarja Halonen, Heidi Hautala, Satu Hassi, Oras Tynkkynen, Pekka Sauri, Kaarina Järventaus,Tuomo Kuosa, Mika Aaltonen, Pentti Malaska, Markku Wilenius, Minerva Krohn, Irina Krohn, ilmeisesti myös Erkki Tuomioja ja Ville Niinistö. Lisäksi esim. Rajendra Pachauri kuuluu joukkoon.

   Aika ihmeellinen yhteensattuma että kaikilla noilla on omat yhteytensä näihin Madame Blavatskyn sanalla sanoen mielenkiintoisten oppien jälkeläisiin...

   Poista
  4. Eikö kannattaisi tarkistaa tietokirjoista syyt ja seuraukset ennen kuin esittää julkisesti uskonnollisia satujansa ?

   1739 Benjamin Franklin valittaa jätteiden dumppauksesta yhdessä environmentalistien kanssa tekemässään vetoomuksessa ja saa vastaansa teollisuuspiirit.
   1859-64 Thoreau, Ruskin ja Marsh kääntävät jenkkejä luonnonsuojelijoiksi
   1863 Britit asettavat ensimmäiset modernit ilmansuojelulait Alkali Acts koska saivat tarpeekseen vetykloridikaasupäästöistä.
   1866 Termin "Ekologia" esittelee Haeckel.
   1872 perustetaan maailman ensimmäinen luonnonpuisto: Yellowstonen luonnonpuisto

   MUTTA:

   Vasta 1875 perustetaan teosofinen seura (jolloin Steiner on vielä 14 vuotias kakara), ja madame Blavatsky julkaisee pääteoksensa 1. osan 1888.

   -H

   Poista
  5. Niin? Mikä ei muka täsmää? steinerilaisuus on teosofian spinoff aivan kuten sanoinkin. Se erosi teosofiasta oppiriidan vuoksi joka koski erästä "inkarnaatiota" jossa Steiner kieltäytyi palvomasta ulkomaalaista tummaa poikaa Blavatskyn väitteiden pohjalta. Ja todellakin kaikki nuo ammentavat Thoreausta ja muista omaan oppiinsa, taidat tietää asiasi ;-)

   Poista
 18. Paavi odottaa jumalan näyttäytyvän ennen Pariisin ilmastobakkanaalia
  jotta vallansiirto kansallisvaltioilta YK eugeniikoille tulisi allekirjoitetuksi.

  http://www.climatedepot.com/2015/06/18/pope-urges-prayers-for-un-climate-treaty-tells-faithful-to-to-ask-god-for-a-positive-outcome-to-the-present-discussions-of-the-un/

  Ilkka

  VastaaPoista