torstai 12. helmikuuta 2015

Ville Niinistö ei halua kuulla...

Eduskunnassa vajaa viikko sitten tapahtunut tavanomaisesta poikkeava episodi sai Vihreiden puheenjohtajan ja entisen ympäristöministerin purkautumaan blogistanissa. Seuraavassa on Ville Niinistön bloggaus (sisennettynä ja kursivoituna) kokonaisuudessaan ja kommenttini normaalitekstillä. Niinistö kuohahti siitä, että eduskunnan melko vaikutusvaltainen talousvaliokunta ei löytänyt perusteita ilmastolain säätämiseksi.
Ympäristöministerinä esittelemäni ilmastolaki on eduskunnassa käsittelyssä.
Ville Niinistö
Tjaah... Minun lukutaitoni mukaan eduskunnan käsittelyyn tuo lain on antanut pääministerin sijaisena toiminut ministeri Tuomioja, ja eduskunnan arkistojen mukaan esittelijänä toimi ympäristöministeriön ympäristöneuvos Cederlöf. No, ei takerruta pikkuasioihin. Tosiassa ilmastolain tarpeen selvittäminen oli Vihreiden ehto Kataisen hallitukseen osallistumiseksi. Mutta nyt te Vihreät olette oppositiossa. Miksi Stubbin hallituksen pitäisi viedä teidän vaatimuksenne läpi?
Sen tavoitteena on tehdä Suomesta pitkäjänteisen ilmastonsuojelun edelläkävijä ja talouden uudistamisen menestyjä... Nyt eduskunnan talousvaliokunnassa kaikki puolueet vihreitä lukuunottamatta ovat lausunnossaan ottaneet kriittisen kannan ilmastolakiin. Se osoittaa, että ilmastotyön merkitystä ja koko talouden uudistamisen tarvetta ei muissa puolueissa ymmärretä.
Voisiko tuo ymmärtämättömyys johtua siitä, että lain perusteluissa ei esitetä ainuttakaan laskelmaa tai asiantuntija-arviota taloudellisista vaikutuksista? Jokainen lakiesityksen läpi lukenut tajuaa sen lisäävän valtavasti yritysten, valtiotason toimijoiden ja kuntakentän raportointivelvoitteita ja byrokratiaa, millä ei yleensä ole saatu aikaan hyvää taloudellista tulosta.
Talousvaliokunnan kritiikki on tuttua konservatiivisten lobbareiden puheista. Tosiasiassa siinä asetutaan vastustamaan päästövähennysten ennakoivaa ja suunnitelmallista toteuttamista, vaikka se puetaan hallinnollisen kritiikin kaapuun.
Upeaa retoriikkaa Ville Niinistöltä. Joskin tuon kaiken konservatiiveista ainakin vanhempi väki on kuullut monta kertaa ennenkin. Tuoksahtaa vähän 70-luvulta mutta samalla tuoreen punavihreältä. Mutta eipä talousvaliokunta päästövähennyksiä vastusta. Se on aidosti huolissaan siitä, tarvitaanko tähän maahan kenties tuhansia uusia ilmastotarkastajia ja -raportöörejä. Hallinnosta ja raportoinnistahan tuossa laissa on kysymys.
Ilman fiksua ilmastosuunnittelua ja päästövähennyksiä uhraamme niin taloutemme kuin ilmastommekin tulevaisuuden. Jarrumiehiä meillä ei ole enää varaa kuunnella.

Ohhoh! Että oikein uhraamme - siis kaikki on kohta menetetty? Vaikka samaahan kokoomuslainen Eija-Riitta Korhola on Vihreiden aikaansaamasta hiilivuodosta sanonut jo monen vuoden ajan talouden osalta. Minä Ville Niinistöä vanhempana ja enemmän kokeneena en ole havainnut aiempaa suurempia ongelmia ilmastossa paikallisesti tai globaalisti, mutta ei takerruta tässäkään yksityiskohtiin.

Hämmästyin tuota ylempänä olevaa lihavoitua virkettä, sillä Vihreät ovat aiemman käsitykseni mukaan halunneet diskuteerata asioista uskoen omaavansa paremmat argumentit. Kumpi on pettämässä - avoimuus vai argumentit. Niinistö kuulosti kuin uhmaikäiseltä lapselta, joka sulkee korvat käsillään, kun vanhemmat kieltävät jonkin mukavalta tuntuvan asian.
Kansainvälinen maineemme, kunnianhimoisen ilmastosopimuksen edistäminen ja taloutemme uudistaminen ovat kaikki pelissä.
Nyt on pakko rauhoitella Niinistöä. Kansainvälinen maineemme ei tässä ole minkäänlaisessa vaarassa. Kukaan ei meiltä vaadi ilmastolakia, jollaista useimmilla mailla ei ole olemassa. Eikä kukaan pidä meitä hölmöinä, jos emme perusta muutamia tuhansia ilmastobyrokraatin virkoja - sanoisin päinvastoin! Myöskään taloutemme uudistamisen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä, ellemme ole siirtymässä kohti Neuvostoliiton mallista keskitettyä suunnitelmataloutta viisivuotiskausineen.
Ilmastolaki on ollut usean vuoden työ, jolle on omistautunut niin päättäjiä, asiantuntijoita kuin satoja kansalaisiakin. Ilmastolailla Suomi tavoittelee asemaa vähähiilisen yhteiskunnan edelläkävijänä ja menestyjänä. Se yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan talouden menestykseen ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ilmastolaki parantaa Suomessa julkisen sektorin toimia fiksussa yhteiskuntasuunnittelussa, jotta Suomi pärjää samalla kun vähennämme ilmastopäästöjä.
Ovathan Vihreät propagandayksiköineen varmasti uhranneet paljon aikaa lakiesityksen lobbaamiseen. Mutta mitään positiivista yhteyttä lakiesityksellä ei ole sen paremmin talouden menestymiseen kuin hyvinvoinnin vahvistamiseen. Lain perusteluissa ei laskelmia kummastakaan osoiteta. Eikä siinä esitetä laskelmia myöskään byrokratian kasvusta, joka taitaa jäädä ainoaksi vaikutukseksi. Ei kai kukaan oikeasti kuvittele vaikuttavansa Suomen eduskunnan päätöksillä globaaliin ilmastoon?
Lain keskeisin sisältö on siinä, että se nostaa vuoden 2050 tavoitteen vähintään 80 prosentin päästövähennyksistä lain tasolle ja ohjaa hallituksia tehokkaalla ja avoimella suunnittelujärjestelmällä lyhyen aikavälin toimien saattamisessa tälle polulle.
Mitään muuta uutta laki ei todellakaan toisi nykyisiin tavoitteisiimme kuin niiden sementoinnin lainsäädännön tasolla. Eivätkö Vihreät luota nykyisten tavoitteiden pysyvyyteen? Tuhansien ilmastotarkastajien ja -raportöörien lisäämisellä en usko olevan yhteyttä hallinnon tehokkuuden tai avoimuuden parantamiseen - päinvastoin.
Se velvoittaa kaikkia viranomaisia omassa suunnittelussaan huomioimaan päästövähennysten toteuttamisen ennakoivasti. Se kannustaa sektorirajat ylittävään ja hallintoa tehostavaan uusien teknologioiden käyttöönottoon. Siten se luo edellytyksiä elinkeinoelämän kestävälle kasvulle ja puhtaalle teknologialle maailmantalouden suuressa murroksessa. Suomesta voi tulla kansainvälinen menestyjä ja ympäristöratkaisujen viejä.
Jos laki tehostaisi tai loisi edellytyksiä, olisi kaiketi kannattanut esittää asiasta jonkinlaisia laskelmia. Kun talousjaostolle sellaisia ei näytetty, suhtautuminen jäi nuivaksi.
Erityisen outoa talousvaliokunnassa oli vasemmistoliiton Jari Myllykosken kriittisyys ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vihreiden tavoin vasemmistoliitto on väittänyt toivovansa tiukempaa ilmastolakia kuin tämä hallituspuolueiden neuvottelujen tuloksena aikaansaatu esitys on. Nyt Myllykoski haluaisi vesittää tämänkin edistysaskeleen. Luulisi puoluejohtaja Arhinmäen laittavan edustajansa ruotuun, jos ilmastonsuojelu on puolueelle tärkeää. Ilmastolaki on tärkeä ensiaskel Suomen nostamiseksi keskikastista ilmastosuojelun kärkimaiden joukoon.
Vai että ihan ruotuun pitäisi kansanedustaja Myllykoski laittaa? Hmm... Niinistö käy eduskuntavaalikampanjaa punavihreistä sieluista, mutta epäilen siellä punaisemmallakin reunalla kriisitietoisuuden taloudesta kasvaneen sen verran, että ilmastolaki ei enää ole Vihreiden tapaan valtakunnan tärkein asia. Kyllähän Myllykoski on asian toverien kesken käynyt läpi.
Onneksi eduskunnan ympäristövaliokunta muodostaa lopullisen mietinnön eduskunnan hyväksyttäväksi. Siellä kannat ovat positiivisempia. Nykyisen hallituksen keskeiset ministerit pääministeri Stubbista alkaen ovat vakuuttaneet tukeaan ilmastolaille ja ilmastonmuutoksen torjunnalle. Se on saanut paljon kansainvälistä kiitosta ilmastoneuvotteluissa ja esimerkiksi Al Goren kehut edelläkävijyydestä. Eduskunta ei saa mokata tätä tilaisuutta nostaa Suomi kestävän talouden edelläkävijäksi ja suunnitelmallisen ilmastotyön tekijäksi. Valittamisen aika on ohi. Änkyrät on laitettava kuriin, jotta emme tuhoa lastemme tulevaisuutta. Ihmiset ja ainoa planeettamme odottavat päättäjiltä määrätietoisia toimia. Siksi tarvitsemme ilmastolain. Nyt jos koskaan.
Vai että änkyrät kuriin ja lapsikortti päälle! Minä olen aika huono arvaaja Stubbin jo lähes entisen hallituksen vaikutusmahdollisuuksista, mutta varmuudella tiedän, että planeetassamme - siis sen ilmakehässä, vulkaanisissa prosesseissa tai laattatektoniikassa - ei havaita ainuttakaan värähdystä eduskuntamme ilmastolakipäätöksen seurauksena. Näin on tuloksesta riippumatta myös pitkäaikaisvaikutusten osalta. Mutta Vihreät tietysti lain läpimenoa tarvitsisivat, jotta Töölön paikallisyhdistykselle voitaisiin todistaa katastrofaaliseen Kataisen hallitukseen osallistumisen olleen edes jollain tavalla tuloksellista. Ilmastolakihankkeella Vihreät haluavat saada uskonnolleen säätönupin, jolla voi vaikuttaa kaikkeen suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne kaikki uutta työpaikkaa odottavat ja Vihreitä äänestävät työttömät ilmastotarkastajat haluavat tietenkin lain läpimenoa. Siksi sitä tarvitaan. Nyt on viimeinen hetki, sillä veikkaukseni mukaan menee ainakin kaksi vaalikautta, ennenkuin mikään isommista puolueista haluaa Vihreät hallituskumppanikseen.

Talousvaliokunnan jäseniä potretissa 2011
Minua jäi askarruttamaan se, ettei talousvaliokunta varsin aiheellisen kritiikkinsä perusteella päätynyt esittämään lakiesityksen hylkäämistä. Useimmilla puolueillahan on nousevana vaaliteemana turhan tai haitallisen säätelyn purkaminen. Silti vain valiokunnan kahdella perussuomalaisella jäsenellä oli rohkeutta jättää eriävä mielipide, jossa yksiselitteisesti esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä. Nostan hyväntahtoisesti hattua Perussuomalaisten Martti Mölsälle, Kaj Turuselle ja Teuvo Hakkaraiselle, joiden eriävä mielipide löytyy valiokunnan lausunnon lopusta.

En osaa näillä perusteilla sanoa mitään varmaa ilmastolakiesityksen läpimenon mahdollisuuksista. Se ratkaistaan joko lähipäivinä ympäristövaliokunnassa, joka koostaa muiden valiokuntien lausunnot yhteen, tai sitten maaliskuun alussa suuressa salissa. Jos järki voittaisi, laki jäisi säätämättä. Mutta politiikka on ihmeellistä. Kun kokoomuslaisilta pääministereiltä näyttää tällä vaalikaudella jäävän säätämättä kaikki isot lakiuudistukset, saatetaan tyytyä pieniin aikaansaannoksiin. Siksi ilmastolaki kaikessa hyödyttömyydessään voi mennä läpi.

Lakiesityksen käsittelyn ratkaisevat vaiheet ovat meneillään eduskunnan ympäristövaliokunnassa, jonka lausunnon valmistuminen on aikataulutettu päivämäärään 18.2.2015. Jos haluat osallistua asian käsittelyyn, voit vielä yrittää vaikuttaa lähettämällä sähköpostia valiokunnan jäsenille. Sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

39 kommenttia:

 1. Ville Niinistö muutoinkin tietää mikä on totta ja mikä on hänen roolinsa:

  7.4.2011 Ville Niinistö (Vihreät De Gröna)

  Julkisuudessa Timo Soini on pitänyt vihreitä ylimielisinä. Ei, me emme ole ylimielisiä, vaan me haluamme puolustaa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia ja ajatella myös tulevia sukupolvia ja luontoa – nöyrästi, koko ajan etsien uusia ratkaisuja tiedon, tieteen ja sivistyneen keskustelun pohjalta. Me haluamme rakentaa reilumpaa Suomea jokaiselle.
  Ylimielistä sen sijaan on katsoa vain omaan napaansa, pitää itseään kansan tahdonilmauksena ja nostaa omat mielipiteensä modernin tieteen todentamien haasteiden yläpuolelle. Toisin kuin Soini, minä en väitä tietäväni mitä kansa haluaa – se ei ole poliitikkojen tehtävä. Meidän tehtävämme on kertoa, mitä me haluamme tehdä paremman Suomen rakentamiseksi – tämän perusteella kansalaiset valitsevat, mitä politiikkaa he haluavat tukea.

  VastaaPoista
 2. Lupauksia herättää se, ettei ympäristövaliokunnassa näytä olevan kuin yksi vihreiden edustaja.

  Kannattaa tosiaan mailailla näille jäsenille. Persujen eriävä mielipide oli asiallinen, mutta siten muotoiltu, että eivät joudu hirvittävälle skeptikko-listalle.

  Tapsa

  VastaaPoista
 3. Raapaisin äkkiä mailin Juha Väätäiselle. Tällainen lähti:

  "Tervehdys!

  Jos olen oikein ymmärtänyt, et ole enää ehdolla uuteen eduskuntaan. Sinulla on kuitenkin vielä yksi tilaisuus oikeasti toimia isänmaan hyväksi, koska kuulut ympäristövaliokuntaan. Sinne kohta tuleva ilmastolaki on täysi susi jo ennen syntymäänsä. Tämä vihreä vallankumous on syytä torpata täysin tarpeettomana byrokratian lisääjänä.

  Vihreät ovat jo vuosikausia jankuttaneet, että ilmastonsuojelu olisi muka suuri mahdollisuus Suomen teollisuudelle, Yhtään esimerkkiä tästä ei ole, mutta kuten Eija-Riitta Korhola on väitöskirjassaan osoittanut, EU on karkoittanut teollisuutensa kaukoitään ja tuo vahvasti paikallista hengitysilmaa saastuttavilta tehtailta tänne tavaraa, joka olisi voitu tehdä puhtaammin täällä, jos ilmastopolitiikka ei olisi ajanut paikallista teollisuutta alas.

  Ilmastonsuojeluun on sitten keksitty uusi käsite: cleantech! Mitä tämä pitääkään sisällään? Tähän klusteriin voi näköjään ilmoittautua firma kuin firma ja valtion tukiaiset ovat varma nakki. Hauska yksityiskohta tässä touhussa on ikivanha Woikoski Oy. Se on ilmoittanut yhdeksi toimialakseen hiilidioksidin talteenoton, joten paikka cleantechissa on varma ja tukiaiset myös. Mitä tämä talteenotto sitten tarkoittaa? En tiedä mistä se tämän hiilidioksidin ottaa, mutta se pullottaa tämän tavaran ja myy teollisuuteen ja kasvihuoneviljelijöille. Ei siis vähennä CO2-päästöjä grammaakaan, mutta tässä prosessissa tarvitaan tietenkin energiaa, joten päästöt hitusen kasvavat.

  Samanlaista touhua riittää. Tämän lain pitäisi saada aikaan joukko byrokraatteja, jotka valvovat kaikenlaista toimintaa, jotta ilmastolain henkin toteutuisi. Globaaliin ilmastoon meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, mutta taloutemme saamme helposti kuralle. Tuulivoimaloiden pystytysvauhti on sellainen, että kohta syöttötariffit hipovat miljardia vuodessa, josta suurin osa menee veroparaiiseihin ja rahanpesuun.

  Surkuhupaisa anekdootti on, professori Lovion hehkutus, kuinka ENSTO on myynyt 10 miljoonalla sähköautojen latauspisteitä ulkomaille. Kohta tämän jälkeen ENSTO:ssa alkoi YT-neuvottelut ja firma uutisoi investoivansa juuri saman summan uuteen tehtaaseensa Viroon.

  Toivotan Sinulle hyviä ja toiminnallisia eläkepäiviä! "

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä viesti, jota varmaan saa käyttää oman viestin valmistelupohjana?

   Poista
  2. No tokkiinsa!

   Tapsa

   Poista
  3. Kiinnittäisin huomiota alun sanamuotoon, joka on täsmäleen oikea: "Tosiassa ilmastolain tarpeen selvittäminen oli Vihreiden ehto Kataisen hallitukseen osallistumiseksi." Siis tarpeen selvittäminen, eikä yhtään enempää. Jollakin keinoin vihreät kuitenkin saivat hallituksen suostumaan jopa siihen, että esitys valmistellaan ja viedään eduskuntaan. Vielä toukokuussa 2013 kokoomus esimerkiksi oli omasta mielestään täsmälleen hallitusohjelman kannalla.

   Poista
 4. Kyllä Ville tai kuka tahansa muu poliitikko elää mennessä maailmassa, jos hän kuvittelee, että "ruotuun laittamisen" kaltaiset puheet tehoavat nykymaailmassa! Minä en ainakaan sellaista maailmaa halua.

  Antero

  VastaaPoista
 5. Ympäristövaliokunnan käsissä on siis koko maapallon tulevaisuus :) .
  Kyllä ovat ylimielisiä tai sitten toi suhteellisuuden taju on täysin hukassa.

  VastaaPoista
 6. Persujen eriävän mielipiteen allekirjoitti myös edustaja Mölsä, joka istuu talousvaliokunnan lisäksi sattumoisin myös ympäristövaliokunnassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olinpa huolimaton. Korjaan tekstiä ja lisään kansanedustaja Martti Mölsän oikeaan kohtaan. Kiitos, Pasi, tarkasta luvusta!

   Poista
 7. On se hyvä, että ilmastorealismin kannattajilla on edistyksellinen ja ilmastopropagandaan täysin immuuni puolue, Perussuomalaiset.

  VastaaPoista
 8. Se on aika mielenvikaista kun energia-asioista eduskunnassa keskusteltiin niin yks "tasa-arvoinen" vasemmistolainen huusi isoon ääneen että onko tässä salissa vielä joku joka kiistää ilmastonmuutoksen. Että eipä siellä suunnallakaan paljon järjen valo loista kun kukaan ei sitä luonnollista muutosta kiistä ja se ihmisen aiheuttamakin olematon osuus on pikkasen kiistanalainen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu, muistan tuon tapahtuman. Kyseessä oli Vasemmistoliiton Silvia Modig.

   Poista
  2. Tais Oinosen puheen jälkeen tulla toi HUUTO, mutta ei tullut Perussuomalaisilta paljon kommenttia siihen. Taitaa se todellinen ilmastoasiantuntija, joka pystyisi asiallisilla argumenteilla hiljentämään tollaset huutelijat, puuttua niiltäkin vielä toistaiseksi.

   Poista
  3. Tuommoiset hölmöt huutelut eivät ansaitse vastauksia.

   Poista
 9. Toivottavasti Vihreät ei ikinä pääse todelliseen valtaan. Villen kirjoituksessa näkyy selvästi kuinka "väärät" mielipiteet pitää kitkeä pois vaikka väkivalloin ja kansa pitää alistaa Vihreiden oikeaan oppiin. Ilmastolaki joutaa hylätä. Sehän tuotiin hallitusohjelmaan juuri Vihreiden vaatimuksesta. Nyt kun Vihreät on ulkona, ei tätä älytöntä lakia tarvita säätää lainkaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vihreille ympäristö on vain tekosyy länsimaisen demokratian ja talouden hävittämiseen, entisiä kommuinistejahan nuo lähes kaikki, nykyään ns vesimeloneita, pinta vihreä, sisus tulipunainen.

   Poista
 10. V. Niinistön palopuheista paistaa mielestäni selvästi läpi, että nämä vihreilijät kisaa ennen kaikkea siitä, että saavat hengenheimolaisilleen muista maista elvistellä sitä kuinka paljon meillä on saatu "aikaan". Oman kansakunnan etu ja realimaailman lainalaisuudet ei siinä paljon paina, kun haetaan kruunua vertaistensa joukossa.

  VastaaPoista
 11. Tulikos seurattua eduskunnan kyselytuntia?

  Vapaavuori on hukkunut miljoonaviidakkoon, kun pieni apuraha, 50 M€ Ahvenanmaan tuulitukiin oi jonkinlaisen sympatian osoitus.

  Persujen suunnalta myös kysyttiin valtion sitoutumista tuulivoiman tukemiseen siltä osin, kun sitä ei ole vielä rakennettu. Vapaavuoren vastaus oli, että politiikan pitää olla pitkäjänteistä, jotta kotimaiset ja ulkomaiset investoijat pystyvät siihen luottamaan.

  Vai niin, mitä Suomi hyötyy tästä lojaalisuudesta?

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei ehkä Suomi hyödy mutta vapaavuori saanee pankkiviran palkaksi verovarojen siirrosta tariffiin muodossa oikeille ihmisille. En kyllä pääse yhdenkään tuulivoimaa tukevan politiikon logiikkaan käsiksi että mitä ne oikeasti sillä luulee saavuttavansa, siis mikä on se hyöty?

   Poista
  2. En minäkään ymmärrä, mutta en olekaan ekonomi. Laitetaan 3 miljardia rahaa alalle, joka toimii vapailla markkinoilla. Onko tuo sitä markkinataloutta? Valtio kuulemma työllistää sillä tuulimyllymiehiä. Kannattaako työllistää valtion rahoilla alaa, jossa tuote jää Suomen markkinoille ja toimii häirikkönä vapailla säähkömarkkinoilla? Voisiko tuolla 3 miljardilla työllistää sellaista alaa, josta tavaraa lähtee vientiin ja saadaan valuuttaa? Tuulivoimassahan valuuttaa pakenee ulkomaille, koska myllyt ostetaan ulkomailta. Taitaa olla pähkähullua kansantaloutta.

   Sama koskee biovoimaa. Kannattaako valtion tukea miljardeilla sitä, että puusta tehdään energiaa? Työllistetään valtion tukirahoilla muutama metsuri ja siirretään rahaa metsänomistajien taskuihin. Silleenkö Suomi nousee jaloilleen? Eikö valtion kannattaisi tukea sellaista puuteollisuutta, josta tuotteita viedään ulkomaille ja saadaan valuuttaa? Jotenkin insinööristä tuntuu, että verorahojen sisäisessä siirtämisessä on sama idea kuin siinä, että pesemme valtion tukirahoilla toistemme paitoja. Toki on niin, että halvalla ulkomaisella polttoaineella pitää saada aikaiseksi enemmän vientiä, mitä ulkomainen polttoaine maksaa. Mutta pomminvarmaa on se, että noilla tukimiljardeilla ei valuuttaa tule Suomeen centin vertaa. Myllyjen ulinaa ja pilattuja maisemia sen sijaan syntyy neliökilometreittäin.

   Ehkä ekonomit osaavat kertoa insinöörille mitä hyötyä noista tukimiljardeista on kansantaloudelle.
   Pave

   Poista
  3. Minusta Paven kysymys kuuluu kansanrunouden, tai satujen piiriin.

   Ihanko vakavissaan Pave kysyi?

   http://www.kouvolansanomat.fi/Mielipide---Sana-on-vapaa/2008/11/08/Valoa+s%C3%A4kill%C3%A4+tupaan/200825853355/69

   Ilkka Mononen

   Poista
  4. Kai nämä ollikaiset ja loviot yrittävät väittää, että saamme tuulimyllyillä päästöoikeuksia. Nekin vaan menevät myllärien taskuihin ja sitä kautta rahanpesuun. Näistä on mitä kummallisimpia esimerkkejä. Intian kaatopaikkaslumeissa elävät kierrättävät tavaraa lähes ilmaiseksi länsimaisillle rikollisille, jotka saavat näistä päästöoikeuksia markkinoille myytäviksi.

   Voiko olla totta, että Suomen päättäjät oikeasti kuvittelevat pelastavansa ilmastoa, vai onkon niin, että raha puhuu suoraan heidänkin pusseihinsa? Tätä korruptiota ei voida pysäyttää ennen AGW-uskonnon romahtamista.

   Tapsa

   Poista
  5. Ilkka, en tietenkään ole tosissani, koska kaikkihan tuon vihreän hölmöyden kustannukset ja kansantaloudelliset vaikutukset ymmärtävät. Kansanhölmöys harmittaa vaan niin paljon, että välillä on "satuiltava" uudestaan, kun on noi vaalitkin tulossa. Toki tiedän senkin, ettäi vaikka Al Gore kuinka tyhmyyttämme ylistäisi, noilla uhratuilla miljardeilla ei saavuteta yhtikäs mitään, koska niiden perusteluna olevat päästöt syntyvät alati kasvasti ja 90 -prosenttisesti muualla kuin Europaassa, joissa Suomi on yksi pienimmistä co2 päästäjistä, kun tuottaa energiansa puulla, vedellä ja ydinvoimalla sekä tuo sitä naapurimaista Suomeen. Ruotsi on lähes puhdas ydinvoima+vesivoima maa ja Norja puhdas vesivoimamaa. Tanskasta tulee hiililauhdetta ja Venäjältä mitä sattuu energiaa.

   Päästökaupassa on rajallinen määrä päästöoikeuksia tarjolla ja kun tuulimyllyjen vuoksi CO2-oikeuksia vapautuu, ei niitä kukaan revi kappaleiksi, vaan joku ne käyttää hyödyksi ja tässä tapauksessa Saksa, jonne nousee pari uutta isoa hiilivoimalaa joka vuosi.

   Pave

   Poista
  6. Niimpa huvinniin.

   Mutta kysyisinkin milloin saamme huoltamoille Saksalaista tuulivoimasta
   jalostettua Biobensiiniä kun se on kuulemma kilpailykykyistä laskiessani päässäni litrahinnaksi ainakin 20€?

   http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy

   Ilkka.

   Poista
  7. Päissäänlaskutaitoa kannattaa jalostaa.

   Tästä voisi aloittaa, vaikka ihan hiukan menee Villestä ohi, mutta hänellekin voisin kyllä pientä harjoitusta suositella, kun tähän mennessä ei laskuoppi oikein ole kolahtanut.

   Tilastotieteilijä meni taloon, jolle isäntä sanoi: "Minulla on kolme lasta, joiden ikien tulo on 72 ja ikien summa sama kuin taloni numero, minkäikäisiä lapseni ovat?"

   Tilastotieteilijä vastasi, että valitettavasti noilla tiedoilla hän ei vielä pysty ikiä laskemaan. Isäntä antoi lisätiedon: "Nuorin lapsistani on tytär."

   Tilastotieteilijä vastasi: "No niin, nyt asia on selvä."

   Minkäikäisiä lapset olivat?

   Tapsa

   Poista
  8. Tapauksessasi on ollut ns. kylänmies asialla, isännän näyttäessä
   valoa taskulampulla, tilastotieteilijän ällistellessä suoritusta.

   http://blog.kansanperinne.net/2010_02_01_archive.html

   Ilkka

   Poista
 12. CRU onnistui turmelemaan myös Antero Järvisen esimerkkinä
  mainitseman Hubert Lambin maineen väärällä historiantodistuksellaan.

  http://www.breitbart.com/london/2015/02/12/green-scientists-caught-tampering-with-the-historical-record-again/

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 13. Onneksi vihreät ovat nytten paitsiossa. Toivottavasti pitkään. Vai on oiken al corekin kehunut... kyllä sen vuoksi kannattaa oma talous tuhotakkin.

  VastaaPoista
 14. Ote artikkelista:
  " ... Mutta eipä talousvaliokunta päästövähennyksiä vastusta. Se on aidosti huolissaan siitä, tarvitaanko tähän maahan kenties tuhansia uusia ilmastotarkastajia ja -raportöörejä. Hallinnosta ja raportoinnistahan tuossa laissa on kysymys."

  Oliko se -80 luvulla kun MMM alaiset soiden ojittajat ja vesistöjen uitto- ja tulvasuojeluperkaajat yhdistettiin Ympäristöministeriön alaisiksi. Tällöin varmaan suuri joukko entisiä kunniakkaita ja lahjakkaita vesi-insinöörejä koki joutuneensa kuin 'dispoliniteettiiin'. Eli tilaan, jolloin palkka juoksee, edut säilyy loputtomiin, mutta ei saa tehdä mitään hyödyllistä rakastamansa maan hyväksi.

  No, heistä usea kuitenkin yritti. Syntyi mm pienkiinteistöjen vesien kontrolliohjelma ja laki, ns. paskalaki, jolla mummojen huussit pantaisiin 'kuntoon' ja samalla työllistettäisiin kavereita.

  Sitten kuin taivaan lahjana tuli tämä hiilidioksidi-mörkö. Sehän sitä vasta työllistääkin, kun voi loputtomasti tutkia, tarkastaa ja ohjeistaa ja taas tutkia tarkastaa ja ohjeistaa loputtomiin. Kun tekee jaloa työtä, ei oo väliä jos vaikka yhden tuhannen euron laskennallisen hyödyn vuoksi tekee miljoonan kulut valtiolle, eli yhteiskunnalle eli meille.

  On vakava asia miten heitellään satoja ellei tuhansia aitoja ihmisiä. Vihreistä en odotakaan mitään inhimillistä ymmärrystä tai miljoonan euron inhimillistä arvoa. On kuitenkin hyvä huomata, että Vasureissa olisi ainakin Jari Myllykoski ollut asialinjalla. Herättää toivoa.

  Terveisin, punakommunisti luonnonsuojelija Vesa Tanskanen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Liekö 80-lukua, kun ympäristöministeriö perustettiin?

   Nykyään nämä ELY-keskukset ovat asemassa, jonka pätevyysvaatimuksia eivät ollenkaan pysty kantamaan. Oliko nimi aiemmin TE-keskus? Samapa se. Näille on annettu järjettömästi valtaa jo kauan sitten, kun ovat päättämässä mm. alueellisista tukiaisista, vaikka mitään käsitystä liiketoiminnasta ei ole.

   Hyvin tuntemani, Suomen ensimmäinen yrittäjäprofessori, Arto Lahti tätä voimakkaasti kritisoi jo silloin, kun nämä keskukset perustettiin. Näihin jopa panostettiin puhtaasti valtion rahoitteisia investointeja, joilla kilpailtiin yksityisten yritysten kanssa. Ei tolkun häivää, kun lisäksi henkilökunta tällä alalla, jonka tunnen oli täysin osaamatonta. Rahaa meni hukkaan ja heidän asiakkaansa viivästivät kuukausia tuotteidensa markkinoille pääsyssä näiden osaamattomien puuhastelijoiden takia suurin kustannuksin.

   Tämä touhu jatkuu ja voi hyvin hirveillä kustannuksilla ja surkeilla tuloksilla.

   Auta meitä, kuka lienetkään.

   Tapsa

   Poista
 15. Olisko tossa vihreässä hirttolangassa leviävässä tuubassa kirjoituksen aihetta?
  http://www.vihrealanka.fi/blogi-v%C3%A4h%C3%A4n-vinossa/suomi-tarvitsee-energiavallankumouksen
  Kopsu tekstistä.
  "Tuulivoima on erinomainen esimerkki energiamuodosta, jota juuri nyt kannattaa tukea. Tuulivoiman syöttötariffi kannustaa investointeihin ja auttaa toimialan kehitystä, mikä ennen pitkää mahdollistaa tuista luopumisen. Suuri osa tuulivoiman tuesta myös palautuu takaisin kuluttajille ja yrittäjille halvempana sähkön hintana, sillä jokainen tuulivoimalalla tuotettu lisäwatti syntyy ilman lisäkustannuksia. Tämä syrjäyttää markkinoilta kalliimpaa ja saastuttavampaa tuotantoa"

  VastaaPoista
 16. Näitä myrkynvihreitä kasvaa nyt jokaisessa puolueessa:

  http://filatovtarja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187621-ilmastolaki-tulee

  Pitääkö tuosta muka ymmärtää, että ilmastolaki olisi jo hyväksytty?

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tapsa, kyselyn mukaan myrkynvihreitä näyttäisi vähiten olevan yhdessä puolueessa, joka ymmärtää sen, missä päin maapalloa on vaikkapa fossiilisiin liittyvät ongelmat ja erityisesti sen, mitkä ovat Suomen tekemisten vaikutukset niihin asioihin, kun globaalia asiaa lähestytään kustannustehokkuuden kautta.

   http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7345532.html

   Paljon kirjoitellaan (mm. ilmastohysteeriset vanhemmat tänään Hesarissa) siitä, että Helsingin valtuuston pitää tänä vuonna lyödä sinetti sille, että Helsinki alkaa polttamaan biopolttoaineita. Vaikka nuo tulevat biopolttoainneet ostettaan halvalla Kanadasta, Puolasta ja Venäjältä, Helsingin asukkaiden tuleva energialasku nousee yli miljardi euroa, joka on pois kunnan taloudesta. Kun ennen helsinkiläisten energialaitos tuotti rahaa Helsingille, tulevaisuudessa kuntalaiset jotuvat maksamaan sille rahaa, jotta saavat biopolttoaineensa ostettua ja poltettua.

   Vasemmiston ja Vihreiden mielestä tämä miljardin polttoainelisä on ok, koska jos ilmasto sadan vuoden kuluttua lämpenee, kustannukset ovat suuremmat. Sitä minä vaan ihmettelen mihin se perustuu, koska tällaisina talvina helsinkiläiset säästävät helposti sata miljonaa euroa, kun ei tarvitse lämmittää, eikä tehdä moninaisia lumitöitä ja lumen ajoa. Jos tällaiset talvet saataisiin Helsinkiin, se olisi lottovoitto Suomelle, eli ei helsinkiläisten kannata ensimmäisenä miljardia uhrata puun polttamiseen, koska hiilen käytöstä on pelkkää hyötyä ja sen käyttö lisääntyy maapallolla ihan joka ikinen päivä noin 500 000 tonnilla siksi, että Kiina, Intia ja Aasian maat sikiävät/lisääntyvät osin sen käytön ansiosta.

   Pave

   Poista
 17. Mitähän se Ville vauhkoaa? Kovin ainakin YLE:n uutisissa oltiin varmoja, että ilmastolaki hyväksytään. Persut on ainoa vastustaja. Voihan tuossa olla YLE:n tavanomaista propagandaa.

  Sanni oli ruudussa onnellinen, että Suomeen saadaan "kunnianhimoinen" ilmastolaki!

  Perskules, että vihaan tuota lainausmerkeissä olevaa sanaa.

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No sehän on ihan sama saadaanko suomeen ilmastolakia vai emme
   kun se lakitarjokas on aivan mitääntekemätön.

   Jos ne nyt haluaa ilmastolain, annetaan se niille suopeasti hymyillen että saavat riemuita, mutta siintä seuraa ilmastolakikrapula kun huomataan ettei se velvoita yhtään mihinkään, paitsi palkkaamaan jonkun tuhat ilmastotarkastajaa valtion laitoksiin.

   Elä ärsyynny " " merkeistää, nevain kertovat paljon kohutun ilmastolain olleen kunnianhimoinen vitsi.

   Ilkka

   Poista
 18. Joko olette paikalla?

  http://www.polttavakysymys.fi/?p=714

  Tapsa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En ollut paikalla, ja ennenaikaisista riemuhuudoista huolimatta ilmastolakiäänestys näkyy kadonneen mediaverkosta?

   Ilkka

   Poista
  2. Mistäköhän se kertoon?

   Tapsa

   Poista