sunnuntai 27. huhtikuuta 2014

Epäilyksen siemeniä lämpöaikasarjoihin Australiasta ja muualtakin

Alberto Boretti on tutkinut lämpötilamittausten säätämistä Australian Pohjoisterritoriossa. Hänen tutkimuksensa on julkaistu otsikolla Australian Pohjoisterritorion lämpötilamittausten tilastoanalyysi Theoretical and Applied Climatology -tiedejulkaisun viime marraskuun numerossa. Katsotaanpa, mitä Boretti paperinsa yhteenvedossa kertoo:
Pohjoisterritorio Australiassa
Australian Pohjoisterritorio on ainutlaatuinen. Se on alueeltaan Ranskaa laajempi, mutta siellä asuu vain 200 000 ihmistä. Koko tuolla alueella on vain kolme sääasemaa, jotka ovat toimineet yli 40 vuotta. Ja vain kaksi niistä on tuottanut säädataa yli 100 vuotta. Nämä ovat Darwin, Tennant Creek ja Alice Springs, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat noita pidemmän ilmastohistorian asemia. Asemien väli tai niiden väli muihin Australian mantereen sääasemiin vaihtelee 500 kilometristä yli 100 kilometriin.

Tässä tutkimuksessa analysoidaan yksityiskohtaisesti eri mittausasemien datan yhdistelyä samaan paikkaan sekä naapuriasemien puuttuvien tietojen johtaminen täydentämään niiden tietoja ainakin 100 vuotta vanhoiksi katkeamattomiksi sarjoiksi. Samalla tutkitaan tuon toiminnan vaikutusta lämpötilatrendeihin.

Käyttäen asiallisesti yhdisteltyä data yli 130 vuodelta ja lineaarista sovitusta saadaan Alice Springsin maksimi- ja minimilämpötilojen trendiksi +0.009 ja +0.057 °C/10 vuotta sekä Darwinin vastaaviksi trendeiksi −0.025 and 0.064 °C/10 vuotta. Ainoa mahdollisuus tuottaa lämpeneviä trendejä on ylipainottaa 1970-luvun puolivälin kylmiä vuosia ja niitä seuranneita lämpimiä vuosia. Vuodesta 1980 alkaen Alice Springsissä on selkeästi lämpenevä trendi, Tennant Creekissä viilenevä trendi ja Darwinissa lämpenevä maksimilämpötilojen trendi mutta viilenevä minimilämpötilojen trendi.

Tuohan on Australian kuuminta aluetta, jonka lämpöennätykseksi englanninkielinen Wikipedia kertoo 48.3 °C vuodelta 1960 ja kylmyysennätykseksi −7.5 °C vuodelta 1976. Noista tutkijoiden kolmesta pitkäaikaisesta keskipisteestä lämpenevää trendiä osoittava Alice Springs ja viilenevää trendiä osoittava Tennant Creek ovat muuten ne läheisimmät sääasemat, joiden etäisyys on 500 km. En tunne tarkemmin em. kolmen aseman olosuhteita (ovatko asemien paikat muuttuneet jne.), mutta ainakin Darwinin ja Alice Springsin väkiluvut ovat satakertaistuneet viimeisen 100 vuoden aikana, millä on yleensä paikallisia lämpötiloja nostava vaikutus mm. maankäytön muutoksista johtuen. Vain Tennant Creekiä alle 4000 asukkaan kylänä voidaan pitää kaupungistumisilmiöstä jokseenkin vapaana alueena

No niin, siis liki kaksi kertaa Suomen kokoiselta alueelta on mitattu lämpötila kolmella mittarilla. Sehän vastaa sitä kuin Suomen lämpötila mitattaisiin enintään kahdella mittarilla, siis vaikkapa Helsingin Kaisaniemestä ja Sodankylästä. Hmm… ja sitten ekstrapoloitaisiin osin kaupunkisaarekeilmiön saastuttama data muualle Suomeen. Kyllä varmasti saataisiin ainakin eteläiseen Suomeen huikea lämpötilan nousu.

Kuva 2
Kävin katsomassa, mitä HadCRUT4- ja HadTS3 yhden maantieteellisen asteen hilapisteisiin adjusteeratut aikasarjat kertovat lämpötilakehityksestä keskimäärin Pohjoisterritorion alueella vuodesta 1901 alkaen (kuva 2). Keskimääräinen lämpötila on niiden mukaan noussut tuolla alueella 0,1 °C/10 vuotta, maksimilämpötila on laskenut 0,03 °C/10 vuotta ja minimilämpötila on noussut 0,06 °C/10 vuotta. Jotenkin nuo Hadley Centerin aikasarjat ovat minun mielestäni ristiriidassa paitsi keskenään myös Borettin tutkimuksen kanssa.

Borettikin on tämän tietysti huomannut ja jatkaa kirjoituksessaan kriittisesti:
Kuva 3
Ilmastonmuutostieteelle on ominaista kokeellisten tulosten valikoiva suodatus ja joskus niiden manipulointi, jotta voidaan tuottaa paljon todellisuutta suurempia lämpötilan tai merenpinnan korkeuden nousuja. Vaikka minkään paikallisen aseman mittaustulosten ei pidä odottaa olevan yhdenmukainen globaalin muutoksen kanssa, tuo globaali muutos pitäisi laskea paikallisten tulosten mukaan. Mikäli IPCC:n globaali lämpötilamuutos sisältää tietoja joistakin Australian aikasarjoista, ja tämä tieto on viallista, silloin globaalin keskilämpötilan tuloksiakin voi epäillä…

Tämä tutkimuspaperi on keskittynyt Australian Pohjoisterritorioon, mutta samanlaisia epäilyksiä voi esittää muiden alueiden suhteen ympäri maailmaa, mikä edelleen tukee väitettä, että lämpötilan nousua ja nousun kiihtymistä sekä myös merenpinnan nousuvauhdin kiihtymistä nykyisin yliarvioidaan.


Kuva 4: Yhdysvaltain 1930-luku
viileni 1990-luvulla GISSin mukaan by
Real Science
Tässähän ei ole sinänsä mitään uutta, sillä jo neljä vuotta sitten Willis Eschenbach ihmetteli WUWT-blogissa
Darwinin lentokentällä nykyisin sijaitsevan sääaseman lämpötilojen adjusteerauksia. Eschenbachin oheinen kuva 3 on hämmentävä, sillä siinä sinisellä pisteviivalla merkityt raakamittaukset osoittavat viilenemistä vauhdilla -0,7 °C/10 vuotta, kun ilmastotutkijoiden jälkikäteen adjusteeraama sarja näyttää lämpenemistä +1,2 °C/10 vuotta. Boretti näyttää siis asettuvan "asiallisine homogenisointeineen" jonnekin noiden puoliväliin, mikä tarkoittaa trendin olevan hyvin lähellä nollaa.


Kuva 5: NCDC:n adjusteeraukset
globaaliin sarjaan 2000-luvulla
Humlumin blogista
Mitään uutta ei ole siinäkään, että Boretti ja eräät muutkin esittävät epäilyksiään historiallisten globaalien lämpöaikasarjojen luotettavuudesta. Samaa ihmettelee myös norjalainen professori Ole Humlum, joka on omistanut osan mainiosta ilmastonmuutossivustostaan lämpöaikasarjojen jälkikäteiselle säätämiselle, missä poikkeuksetta menneitä vuosikymmeniä viilennetään ja viimeisiä vuosia lämmitetään mahdollisimman suuren lämpenemistrendin aikaansaamiseksi (kuva 5).
Olen itsekin ihmetellyt mm. Islannin odottamatonta 1930- ja 1940-lukujen viilenemistä, joka tosin tapahtui vasta aivan viime vuosina, sekä vastaavaa ilmiötä Uudessa Seelannissa.

Kuva 6: Merien harva historiallinen
mittausverkosto
Outojen adjusteerausten lisäksi Boretti nostaa esiin toisen ison asian, joka vaikuttaa yleisesti käytettyjen globaalien lämpöaikasarjojen luotettavuuteen. Se on tietysti mittausasemien harvalukuisuus, mikä on sitä kriittisempi asia, mitä pidemmälle taaksepäin menemme historiassa. Nykyisin kykenemme toki mittaamaan kaikkein ylimpiä ja alimpia leveysasteita lukuun ottamatta lämpötiloja myös satelliiteilla, mutta ennen oli toisin. Vielä nytkin noiden lämpöaikasarjojen perusteina olevien sääasemien väli monessa paikassa Afrikkaa ja Aasiaa voi olla tuhannen kilometrin luokkaa. Sata vuotta sitten toimintansa aloittaneiden ja jatkuvasti mitanneiden sääasemien määrä varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla on hyvin vaatimaton, mistä syystä harvojen mittausasemien tuloksia on jouduttu jonkinlaisen aikasarjan luomiseksi ekstrapoloimaan tuhansien kilometrien päähän. Kaikkein heikointa mittaaminen on tietysti ollut merillä (kuva 6), joiden pintaveden lämmöt on IPCC:nkin mukaan kyetty mittaamaan vasta 2005 alkaen Argo-poijujen avulla, ja yläpuolisen ilman lämpötiloista on satelliittidataa vasta 1979 alkaen. 

Satelliittiaikasarjojen aikana - siis vuodesta 1979 alkaen - pintailmakehä on kiistämättä keskimäärin lämmennyt 1990-luvun lopun tienoille muutamalla asteen kymmenesosalla. Mutta niissäkin näkyy isoa paikallista ja alueellista vaihtelua. Jotkut laajat alueet ovat lämmenneet vähän enemmän, jotkut pysyneet liki samassa lämpötilassa ja toiset ovat viilentyneet. Kaikkialla normaali vuosien välinen vaihtelu on ollut huomattavasti suurempaa verrattuna trendin muutoksiin.

Harvan mittausverkoston, niiden asemien lähellä tapahtuneiden maankäytön muutosten ja outojen adjusteerausten lisäksi kaikkiin aikasarjoihin kohdistuu myös neljäs haaste, joka tulee paleoklimatologisista tutkimuksista. Sitä mukaa, kun niitä ilmestyy, näyttäisi jonkinlainen ristiriita kasvavan puiden vuosirenkaista, sedimenttinäytteistä, jääkairauksista ja muista historiallisista lähteistä peräisin olevien lämpötilarekonstruktioiden sekä sääasemien mittauksista adjusteerattujen lämpöaikasarjojen välillä. Samalla nuo ensin mainitut osoittavat usein, että lämpötilan pitkäaikainen luonnollinen vaihtelu on viimeisten tuhansien vuosien aikana ollut paljon viime vuosikymmeninä nähtyä suurempaa.

Kuinka paljon ilmastomme on todellisuudessa lämmennyt vaikkapa 1930-luvusta tai 1880-luvusta nykypäivään, taitaa siis olla aika vaikea kysymys eksaktisti vastattavaksi. Borettin paikallinen tutkimus ja "ilmastonmuutostieteen" oudot adjusteeraukset ja ekstrapoloinnit jättävät tuon IPCC:n väittämän 0,7 - 1,0 asteen lämpenemiseen melkoisen epäilyksen varjon. En kuitenkaan epäile lämpenemisen ihmisperäisyyttä. Se on ainakin osin aiheutettu adjusteerauksilla, joista ei kai luontoa voi mitenkään syyttää. Mutta onko luonnon ja mahdollisten ihmisestä johtuvien muiden muutosten vaikutus 0,2 astetta vai 0,5 astetta, jää ainakin tässä bloggauksessa arvausten varaan.

Jaa, että miksi aikasarjoja adjusteerattaisiin osoittamaan lämpenemistä? No, ilman isoa viimeaikaista lämpenemistä ei tietenkään olisi syytä ilmastohälyytykselle ja sen varaan rakennetulle ilmastonmuutosteollisuudelle. Kummallista muuten, että adjusteerauksia on tehty kiihtyvästi 1990-luvun lopulta alkaen!

42 kommenttia:

 1. Olen aina korostanut originaalidatan merkitystä. Jos esim. Suomen lämpötilakehitystä tarkastellaan vaikkapa Helsingin ja Sodankylän originaalilukujen keskiarvojen perusteella, niin mitään lämpenemistrendiä ei löydy. Mikkokin on tainnut esitällä näiden paikkakuntien käppyrät jossain aikaisemmassa blogissaan.

  Hauskaa Vapun odotusta! Antero

  VastaaPoista
 2. Kirjoittelin samasta aihepiiristä aikanaan tällaiset kirjoitukset, jotka kyllä mietityttävät kovasti edelleen.

  Professorin ajatuksia: Ilmastonmuutos ja ilmastotilastojen muokkaus Australiassa

  ja jatko-osa

  Professorin ajatuksia: Australian ilmasto vaihtelee ennen näkemättömällä tavalla

  Lyhyesti kirjoitukset kertovat siitä, miten GISS:in tilastot Alice Springsin lämpötilastoista ovat muuttuneet kerta toisensa jälkeen. Ja ne ovat muuttuneet paljon. Miksi, sitä en tiedä, vaikka ensimmäiselle muutokselle joku kommentoijista anoikin järkevältä tuntuneen syyn. Se ei kuitenkaan selitä jatkomuutoksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jeps, aikamoisia muutoksia aikasarjan ajallisessa kestävyydessä. Mutta aikasarjoissa on eroja. Yhdysvaltalaisten GISS:n ja NCDC:n adjusteeraukset ovat selvästi 1900-luvun ensimmäistä puoliskoa jäähdyttäviä (ja näin aivan erityisesti 1920-1940 -lukujen osalta), kun taas brittien HadCRUT ja muut sarjat ovat adjusteerauksiltaan tasaisempia. Omien havaintojeni mukaan brittien sarjat yhtyvät 1980-luvulta alkaen myös paremmin satelliittiaikasarjoihin. Tuosta syystä välttelen GISS:n ja NCDC:n käyttöä niin pitkälle kuin mahdollista.

   Toinen asia, siis mittausten alueellinen kattavuus tai pikemminkin sen puute, on vakavampi, sillä se rajoittaa uskottavien aikasarjojen tekoa Euroopan ja Pohjois-Amerikan asuttujen osien ulkopuolisilla alueilla hyvin lyhyisiin jaksoihin. Väittäisin jopa, että kaikki globaalit sarjat ennen 1950-lukua ovat enemmän fiktiota kuin faktaa. Ja kova faktakin alkaa ehkä vasta satelliittimittauksista - siis 1979 eteenpäin.

   Poista
 3. Mitä helkuttia? Kuvan 3 adjusteerauskäyrä on aivan tuulesta temmattu. Vai mistä se oikein on kotoisin? Onko sille olemassa mitään perusteita? Siis muita perusteita kuin apurahan saannin tarve.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuvan 3 punainen murtoviiva taitaa olla ihan virkamiestyönä tehty. Mutta kahden asteen adjusteeraus ja samalla merkin vaihto on tietysti aika paljon ;-)

   Poista
 4. Kohta ne jää kiinni ja päästään samalla eroon epäfysiikasta, iso korvausvaatimus ei olisi pahitteeksi noille tunareille luonnon tuhoamisesta ja tutkimusrahojen väärinkäytöksistä. Totuus ei pala tulessakaan :)

  Henkka

  Henkka

  VastaaPoista
 5. Tulee mieleen, kun kerran mittauksia voidaan aivan vapaasti adjusteerata miten sattuu huvittamaan kuten kuvassa 5, voisihan sitä adjusteerata käppyrät näyttämään vaakasuoraa viivaa haluamallaan hajonnalla. Ei sitä kukaan voi väittää sen vähempää todenmukaiseksi kun nuo muut adjusteeratut käppyrät.

  VastaaPoista
 6. Tämä aihehhan on muhinut pinnan alla jo pari vuotta, nostamatta
  edes sen suurempia väreitä pintaan.

  Ehkä tilanne muuttuu kun vaalien jälkeen Aussien ilmatieteen laitos
  ei nauttine hallinnon ylenpalttista suojelua väärinkäytösten osalta
  kuten meilläpäin jossa paikalliset metereologian laitokset tuottavat
  "havaintoja" tukemaan harjoitettua ilmastopolitiikkaa, ja media on valjastettu
  levittämään näitä ilmasto-oppeja, sekä sensuroimaan eriävät mielipiteet.

  http://joannenova.com.au/2012/06/threat-of-anao-audit-means-australias-bom-throws-out-temperature-set-starts-again-gets-same-results/

  Jospa tuo kerä alkaa purkaantumaan Australiasta, kun käsittääkseni
  nämä BOM adjusteeraajat ovat nyt suojattomia, vapaata riistaa toivotttavasti.

  Ensitöikseenhän uusi PM hajoitti ilmastonmuutosministeriönsä (vastaa suomen ilmastopaneelin toiveita asemastaan) .

  Kaipa ainut keino lopettaa tämä ilmastosirkus on lopettaa epäpyhä allianssi
  valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten välillä ja perata niistä kahdella tuolilla istuvat
  NGO "tutkijat" ja kellokkaat jotka ovat saaneet nosteen virkoihinsa ei tieteellisten meriittiensä ansiosta, vaan saamalla näkyvyyttä erilaisten aktivistiryhmien kautta.

  Meillähän on tämä ihmeellinen ilmastopaneeli, josta voisi kysyä,
  ketä se edustaa?

  http://wattsupwiththat.com/2013/09/17/the-end-is-near-down-under-australia-dissovles-their-climate-change-ministry/

  Ei homma oikene ilman poliittisia muutoksia, mutta meille ei ole annettu selkeitä vaihtoehtoja, ja kohta on eurovaalit.

  Ilkka

  Siten opimme kantapään kautta, kun suomen hallinto ei näytä olevan kykenevä edes näkemään mitä esim. Saksassa tapahtuu energiarintamalla.

  VastaaPoista
 7. "Kaikkein heikointa mittaaminen on tietysti ollut merillä (kuva 6), joiden pintaveden lämmöt on IPCC:nkin mukaan kyetty mittaamaan vasta 2005 alkaen Argo-poijujen avulla, ja yläpuolisen ilman lämpötiloista on satelliittidataa vasta 1979 alkaen."

  ja mitäs Argo-projektilaiset itse toteavat nettisivuillaan Argosta:

  "The global Argo dataset is not yet long enough to observe global change signals. Seasonal and interannual variability dominate the present 7-year globally-averaged time series. Sparse global sampling during 2004-2005 can lead to substantial differences in statistical analyses of ocean temperature and trend (or steric sea level and its trend, e.g. Leuliette and Miller, 2009). Analyses of decadal changes presently focus on comparison of Argo to sparse and sometimes inaccurate historical data. Argo's greatest contributions to observing the global oceans are still in the future, but its global span is clearly transforming the capability to observe climate-related changes."

  http://www.argo.ucsd.edu/global_change_analysis.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meren lämmöstä on mittauksia ennen vuotta 2005, noin 90-luvun puolivälistä varsin kattavastikin. Tietysti Argo paransi tilannetta vielä paljon. Kuitenkin, väite että ennen vuotta 2005 meren lämpötiloista ei tiedetty mitään ei pidä paikkaansa.

   Poista
  2. Sen verran näköjään tiedettiin että sekin piti väärentää.

   Liekö ollut Lady Bukee' tai Onslow asialla.

   http://wattsupwiththat.com/2013/05/25/historical-sea-surface-temperature-adjustmentscorrections-aka-the-bucket-model/

   Ilkka

   Poista
 8. Hämmentävintä tässä adjustoinnissa on se, että niitä ei käytännössä pystytä selittämään mitenkään. Täytyyhän tuollaisille kuvan 5 adjustoinnelle olla jokin hyvä selitys, joka selittää juuri tuollaisen säätämisen tarpeen. Jos homogenointi ja säätäminen olisi täysin sattumanvaraista, niin erotuskuvaaja ei todellakaan olisi tuon näköinen.

  Nyt tilanne näyttää siltä, että lämpömittarit ovat olleet järjestelmällisesti rikki koko ajan tai sitten lämpömittarit ovat järjestelmällisesti sijoitettu väärin. Kumpaankaan ei ole tullut vahvistusta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ohessa varsin hämmentävä kuvaus GHCNM v3.x datasetin adjustoinneista.(NCDC technical report) Käytännössä tutkijat eivät edes yritä selvittää miksi heidän viritetyt mallinsa viilentävät vanhoja mittareita:

   Although the reason for the larger number of cold step changes is unclear, they may
   be due in part to systematic changes in station locations from city centers to cooler airport
   locations (Lawrimore et al. 2011). The greater rate of changepoint detection in v3.2.0 resulted in
   a 1901-2011 global land surface temperature trend of 1.07°C/Century, while the trend based on
   v3.1.0 is 0.94°C/Century (Figure 4). The greatest differences between the two versions occurred
   before 1970, and there was little change in the global surface temperature trend during the 1979-
   2011 period; 0.274°C/Decade for v3.2.0 and 0.275°C/Decade for v3.1.0.

   Poista
 9. No mutta Anterohan selitti sen jo ensimmäisessä kommentissa,
  kaipa sen sopii toistaa?

  "Olen aina korostanut originaalidatan merkitystä. Jos esim. Suomen lämpötilakehitystä tarkastellaan vaikkapa Helsingin ja Sodankylän originaalilukujen keskiarvojen perusteella, niin mitään lämpenemistrendiä ei löydy. Mikkokin on tainnut esitällä näiden paikkakuntien käppyrät jossain aikaisemmassa blogissaan.

  Hauskaa Vapun odotusta! Antero"

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saanen lisätä videon jossa Patrick J. Michaels selittää ilmaston
   lämpenemisen tunkeutumisen elämäämme ja halliintoomme, koska se
   se selittää samalla ihmeelliset tulokset selkeistä mittarinlukemista,
   myös suomesta, ettei vain Australiasta.

   Viestiketju on Agenda21 > YK > WMO> kansalliset ilmatieteenlaitokset >
   media > suuri yleisö > poliittiset päätökset.

   https://www.youtube.com/watch?v=SjCjEH7X_MA

   Ilkka

   Poista
  2. Lisään vielä pikkujutun.

   Olen tässä joutessani perannut S24 ilmastopalstaa, tarkoituksenani näivettää moinen gaia aktivistien keksimä ja luoma sivusto on tarkoitettu suurelle yleisölle.

   Nyt olen taas onnistunut niin hyvin että:

   "Keskusteluihin osallistuminen on estetty sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi. Huom! Osa operaattoreista käyttää jaettuja ip-osoitteita (esimerkiksi Saunalahden mobiililaajakaistat) ja ip-osoitteesi on voinut joutua estolistalle sen takia."

   Jos haluatte tukea pyrkimyksiäni, niin todistakaamme S24 rahoittajille eli mainostajille että uusia avauksia ei ole yhtään, mutta täti Aller myy mainostilaa sadolla avauksilla ja ja kymmenillätuhansilla lukijoilla.

   Pyydän sordiino päälle?

   Ilkka.

   Ps. Mikko, tämä ei suoraan kuulu aiheeseen, mutta välillisesti koska palstasi voi hyvin, ja tuskin haluat että tuon rekvisiitan mukanani tänne, mielummin tieteellisenä, ja taustallisena, tai miten vain.

   Poista
  3. Hei Ilkka jos asiallinen keskusteluun osallistuminen estetään ip-osoitteen perusteella, niin suosittelen käyttämään "Torbrowser" ohjelmaa joka toimii tor-verkon kautta vaihtaen ip-osoitettasi koko ajan. Ip-osoitteella blokkaaminen ei pitäisi onnistua. Lisäksi tällä voit surffailla rauhassa ilman, että kukaan pääsee jäljillesi.

   https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

   Poista
  4. Noinkohan tuolta palstalta mitään asiallista löytyy.

   Tapsa

   Poista
  5. Nou hätä kun mulla on aitoja iP osoitteita riittävästäs.

   En tietysti paljasta menetelmiäni, mutta mieluummin esiinnyn omana ittenäni koska Greenpeacella on anonyymipalvelimia joita eri maiden ilmastoaktivist käyttävät hyväkseen häiritessään keskusteluja ja peittääkseen jälkensä.

   Minä en kuulu noin visvaiseen porukkaan, vaan seison sanojeni takana.

   Ilkka Juhani Mononen, alias myteurastaja

   https://sites.google.com/site/myteurastaja/home

   Poista
  6. Ai niin, olihan mulla sama kuvallisestikkin jos lukutaito on heikko.

   https://www.youtube.com/?gl=FI&hl=fi

   Ilkka

   Poista
  7. tor-verkon exit-nodet ovat pääosin yleisessä tiedossa joten niiden blokkaaminen onnistuu varsin helposti. tor + joku puolituntematon proxy-palvelin voisi toimia parhaiten

   Poista
  8. Et viittis olla opettamatta netin väärinkäyttöä,
   minulla ei ole tarvetta olla anonyymi, mutta ymmärrän anonyymiyden joten en koskaan paljasta kavereitani keiltä saan sisäpiirin tieta instituutioilta jotka todistavat ilmastonlämpenemisen nimeen.

   Takaan että johtoon kohdistuu paineita oikean tieteen taholta, ja kunnianhimosta.

   Se on vain ajan kysymys kun ilmastokorttitalo sortuu.

   Ilkka

   Poista
  9. jaa että suoli24-palsta tuhoutuu kun ette enää kirjoita sinne? ruah hah hih niin varmaan

   Poista
  10. Näin me ollaan päätetty, eli ostetaan se sitten ilmaiseksi kun se on menettänyt lukijakuntansa, eikä kenenkään kannata laitta sinne mainoksia.

   Ei se elä ilmastouskolla ja sensuurilla.

   Sitten pääsen vapaasti olemaan pikkuinen Loka Laitinen,
   ja herjaamaan syämmeni kyllyydestä.

   Nasumakkaralle terviisiä, pokas valveill on.

   https://www.youtube.com/playlist?list=PL2A39430EF9AC767B

   Poista
 10. Saanen Mikko laittaa suomen virallisen ilmastolinjan, eli ilmastopaneelin näkemyksen energiapolitiikasta yleisen repostelun kohteeksi.

  http://www.katsomo.fi/?progId=330774

  Eli suomen johtavimmaksi ilmastoasiantuntijaksi on korotettu ekonomi mullikainen 18 johtavimman ilmastoasiantuntijan janssa jotka ovat tuossa.

  Eli suomen johtavimpia limatolookeja ilman oppiarvoa aiheesta.

  Varsinainen Rajamäen rykmentti ilman Taalksen vaatimaa julkaistua ilmamastotieteen artikkelia Nature aviisissa nobel palkintoineen ja valkoisen ruurun verurimerkkeineen.

  Fagerlund Erja, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö

  Haila Yrjö, professori, Tampereen yliopisto
  (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu Professori, ympäristöpolitiikka)

  Heikinheimo Pirkko, projektipäällikkö, Valtioneuvoston kanslia

  Honkatukia Juha, yksikönjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT,

  Houtsonen Lea, opetusneuvos, Opetushallitus

  Kellomäki Seppo, professori, Itä-Suomen yliopisto

  Korppoo Anna, johtaja, Ulkopoliittinen Instituutti UPI

  Kortelainen Pirkko, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE

  Kulmala Markku, professori, Helsingin yliopisto
  (on korvattu ekonomist mullikaisella.)

  Korhola Atte, professori, Helsingin yliopisto

  Kuusi Markku, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  Lehikoinen Esa, dosentti, Turun yliopisto
  (ornitologi ja lintukirjailija)

  Laaksonen Ari, professori, Ilmatieteen laitos IL,

  Lovio Raimo, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

  Luukkanen Jyrki, tutkimusprofessori
  (Tekn. tri, dosentti)

  Niinioja Markku, ulkoasiainneuvos

  Ojala Antti, erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus

  Ojala Jaakko, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
  (diplomi insinööri)

  Peltonen-Sainio Pirjo, professori, MTT
  (elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) professori Pirjo Peltonen-Sainio)

  Pikku-Pyhältö Raija, johtava teknologia-asiantuntija, Tekes (henkilökohtainen varajäsen: Suortti Tuomo, teknologia-asiantuntija, Tekes) (korvavalo)

  Pipatti Riitta, tilastopäällikkö, Tilastokeskus :

  Lapveteläinen Tuija, yliaktuaari, Tilastokeskus)

  Pirilä Pekka, professori, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Gaia

  "Pekka Pirilä | helmikuu 26, 2012 17:33. Yhdysvaltojen poliittisen kentän olennaisena osana ovat pitkään olleet Heartland Instituten kaltaiset "

  Rantala Olavi, tutkimusneuvonantaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

  Savolainen Ilkka, tutkimusprofessori,

  Vapaavuori Elina, erikoistutkija?

  Vehviläinen Anne, ympäristöylitarkastaja,

  Kulmala häippäsi ja mullikainen tuli tilalle.

  Montako maailman johtavaa ilmastotieteilijää löysitte, minä löysin 2 alaan perehtynyttä, ja pikanttina yksityiskohtana Antero Järvistä vissiin tyydyttää että ornitologi on valittu suomen johtavimmaksi ilmastoasiantuntijaksi ilman ilmastotieteen oppiarvoa.

  Muut valheet ja valheelliset ilmastomantrat jätän tässä vaiheessa käsittelemättä, mutta mainitsen Karhuvaaran olleen kunnioituksesta silmät hellanrenkaina loppulitviikissään kiittäessään ilmastopaneelia hienosta ilmastoasiantuntijatyöstä, vaikka ovat selvästi ilmastosyöttiläitä ja kyvyttömiä ilmastotieteessä paitsi Atte Korhola ja oletettavasti FMI tutkija, jollei ole Taalksen kaltainen WWF syöttiläs.

  Ilkka

  VastaaPoista
 11. Ja tämä kuulunee tähän.

  Siis ilmastotiede on hämmentänyt sellaisen sekametelisopan että sitä maistamalla on mahdoton sanoa mitään ilmaston lämpötilakäyttäytymisestä
  ajan funktiona, ja voinee päätellä hajatiedoista sen kylmenevän lievästi.

  http://wattsupwiththat.com/2014/04/29/one-way-adjustments-the-latest-alteration-to-the-u-s-climate-record/

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja myös Saksassa jossa sääpalvelun työntekijät manipuloivat tilastollisilla
   silmänkääntötempuilla kylmenemisen lämpenemiseksi.

   Voinee hyvällä omallatunnolla päätyä tulokseen että menettely on
   levinnyt kaikkiin länsimaisiin ilmatieteen laitoksiin.

   Siintä sitten etsimään niitä yhdistävä tekijä, joka on YK,n alainen WMO
   eli Maailman metereologinen organisaatio eli kansallisten meteorigisten organisaatioiden kattojärjestö.

   Sen tarkoituksena oli mm. yhtenäistää mittaus ja arkistointimenetelmät
   vertailukelpoisiksi keskenään ja kaipa on olemassa salainen lisäpöytäkirja myös mittaustulosten adjustoinneista vastaamaan vallitsevaa ilmastonlämpenemisliturgiaa.

   "Suomen pysyvänä edustajana WMO:ssa toimii Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas."

   http://notrickszone.com/2014/04/29/german-weather-service-employs-manipulative-statistical-sleights-of-hand-to-craft-warming-from-cooling/

   Ilkka

   Poista
 12. Heti kun ensimmäisen kerran mittadataa lähdetään "korjaamaan" tai "sovittamaan johonkin" ollaan jo luovuttu tieteestä ja siirrytty tekemään poliittista manifestiä.

  VastaaPoista
 13. Miten tai jotenkin ilmastoveijareilta pitäisi kieltää kokonaan sanan "tiede" käyttö. Alkaa tuntua, että nyt normaaliin empiiriseen tieteeseen liittyvä todellisuus alkaa hävitä kaikesta siitä mihin liitetään sana "ilmasto". Todellisten empiiristen tieteiden edustajien täytyy kaikkien lähteä välittömästi taistoon tätä tieteitä rapauttavaa ja halveksivaa pseuduhuuhaata eli "ilmastohömppää" vastaan!
  -PX

  VastaaPoista
 14. Saanen lisätä tuohon Helsingin Yliopiston näkemyksen aiheesta tanaisinsäteilyineen ja todisteluineen ilmaston lämpenemisestä mitä ei näy missään?

  https://sites.google.com/site/biologiajamaantiede/s%C3%A4%C3%A4-ja-ilmasto/ilmastonmuutosvideot

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri paljastui ettemme kuolekkaan, olkoos huoleti.

   https://www.youtube.com/watch?v=1TMiqpLL1pI

   Ilkka

   Poista
  2. Ja rahoituksen postaminen ja tai uudelleenohjaus sisäsiittoisilta veronmaksajarahoitteisilta organisaatioilta saanee Australiassa
   hälytyskellojen kilkatukset ja kalkatukset vaimenemaan.

   “These and other changes left CSIRO and the Bureau of Meteorology dominant providers of natural-resource information and policy advice; modelling, as the preferred methodology; bell-ringing as the preferred communication strategy; and public discourse by scientists, especially about organisational policies and direction muzzled.”

   Suomessakin saataisiin helposti kaivattuja säästöjä panemalla esim. turvonnut FMI laihdutuskuurille, tai lopettamalla se kokonaan tarpeettomana WWF,n etäispesäkkeenä.

   http://jennifermarohasy.com/2014/05/csiro-has-lost-its-way-and-soon-its-funding/

   Ilkka

   Poista
  3. FMI turvokista ilmat pihalle, kaunein sanankääntein.

   "Valtioneuvosto hyväksyi
   syyskuussa 2013
   tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevan
   periaatepäätöksen. Sen mukaan perustetaan strategisen tutkimuksen rahoitusväline, johon
   kootaan yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja tuke
   va kilpailtu tutkimusrahoitus
   asteittain vuosina 2015
   -
   2017 yhteiskunnan hyötyjen kasvattamiseksi ja monipuolistamiseksi.
   Muutos tulee asettamaan suuria haasteita IL:n tulevin vuosien tutkimustoiminnan rahoitukselle vastaten noin 42 htv:n suuruista leikkaus

   Kaiken kaikkiaan rahoitusmalli
   n uudistus
   johtaa tutkimuslaitosten
   suoran budjettirahoituksen
   pienenemiseen
   . Lisäksi vaarana on tällä hetkellä erinomaisten yliopistosuhteiden heikentyminen
   keskinäisen kilpailun vuoksi. Toisaalta IL on
   toistaiseksi ollut dynaaminen ja kilpailukykyinen
   ulkopuolisesta rahoituksesta kilpailtaessa."

   Siinä on Petterin pajan tulevaisuudennäkymät.

   http://ilmatieteenlaitos.fi/c/document_library/get_file?uuid=f8da93d9-144d-4fa4-99f3-2fdb99a64aaf&groupId=30106

   Ilkka
   ta budjettiin

   Poista
  4. Sorry toi kun FMI käyttää semmoisia tiedostomuotoja ettei kuin joku Commodore 64 toista niitä.

   Ilkka

   Poista
  5. Lisään vielä FMI,n tuottaman analyysin itsestään, edellisestä.

   "IL menettää asemaansa
   turvallisuusviranomaisena ja sääosaamisen
   huippuosaajana.

   Menetetään maksavia asiakkaita.

   IL:n datan mahdolliset virheet tuottavat kielteistä julkisuutta.

   Dataa käytetään vihamielisiin tarkoituksiin (ilmastokieltäjät).

   Avattu data tuottaa pettymyksen ja/tai
   vapauttaminen viivästyy."

   Ai ai miten osukin kohilleen, että konsensus on lähellä, mutta viivästyy.

   Etenkin datan käyttäminen vihamielisiin tarkoituksiin kertoo ettei työmme ole ollut turha, eli ilmastotieteilijät ovat lukeneet Mikon palstaa salaa silmät puoli metriä ulos päästä.

   Onnittelen Mikko, minkä teit, mutta en epäilykkään.

   https://www.youtube.com/watch?v=Rp6-wG5LLqE

   Ilkka

   Poista
  6. Ja saanen lisätä vielä oman näkemykseni,

   Tarkoitukseni on kunnianpalautus Antero Järviselle, Boris Winterhalterille
   Mauri Timoselle, ym "ilmastotieteen" syrjäyttämille tiedemiehille.

   Kohta se veri punnitaan, ja "ilmastotiede" kepiäksi havaitaan.

   Sen kunniaksi, kun FMI parkuu...........

   https://www.youtube.com/watch?v=u03QcymdCtg

   Ilkka

   Poista
  7. Ja kun väitti tää ei saa tunnustaa tulleensa uudestaan huijatuksi,
   onhan se olemassa.

   https://www.youtube.com/watch?v=Rp6-wG5LLqE

   Ilkka

   Poista
  8. Vielä lisää Australian "säädöistä"

   http://www.warwickhughes.com/blog/?p=2948

   Ilkka

   Poista
 15. Tilastoja manipuloidaan ja kasvihuoneilmiöllä pelotellaan selvästi, vaikka ilmasto ei viimeisten 15 vuoden ajan olen lämmennyt lainkaan. Perimmäinen syy on maailman valtaeliitin hanke maailmanhallituksen perustamiseksi (New World Order). Tarvitaan erilaisia uhkakuvia, joiden avulla kansakuntien itsenäisyyttä vesitetään. Tiedotusvälineet ovat merkittävässä osassa tässä hankkeessa.

  VastaaPoista
 16. Joku taisi kysellä CO2 raportin toimituskunnasta.

  No Gaiastahan ne, ainakin osin, koska lörsäyksen alla on kuulun
  ilmastoaktivistin Ari Jokimäen nimi.

  "Ari Jokimäki: Tietotekniikan insinööri. Ilmastotieteen harrastaja. On kiinnostunut erityisesti ... Kirjoittaa myös omaa blogiaan ”Gaia”.

  Voisi ihmetellä miksi verovaroja syydetään SYKE,n kautta levittämään GAIA,n
  ilmastopropahandaa.

  Mitä itse artikkeliin tulee, ihminen häkyy tuprutellen esiteollisena aikana
  yllättävästi niinkin paljon että tällä mielipuolisella väitteellä pyritään korjaamaan ilmastomallien mutkat suoraksi.

  Pitäisiköhän artikkelia vähän perata?

  http://www.co2-raportti.fi/?heading=Muuttiko-ihmiskunta-ilmastoa-jo-esiteollisena-aikana?&page=ilmastouutisia&news_id=4222

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jahas, se onkin tuon jutun mukaan lämpeneminen kiinni ihmisten tupruttelusta, mutta ei itse CO2-konsentraatiosta. Nytkö ne vasta tämän ovat keksineet? CO2-pitoisuudenhan pitäisi olla nyt korkeampi kuin ainakaan 20 miljoonaan vuoteen.

   Se vaan, että sekä konsentraatio että tupruttelu ovat nousussa, mutta lämpötila ei.

   Tapsa

   Poista
  2. No yhteenveto CO2 röppörin lörsäyksestä.

   "Muuttiko ihmiskunta ilmastoa

   ihmiskunta on saattanut muuttaa

   on saattanut aiheuttaa

   Esiteollista lämpenemistä on saattanut tapahtua

   ollaan melko yksimielisiä

   Monien tutkimuksien tuloksissa

   on usein oletettu aiheutuneen

   On kuitenkin olemassa tutkimuksia, joiden mukaan ihmiskunta on saattanut vaikuttaa ilmastoon jo esiteollisena aikana.

   Uudessa katsausartikkelissa Ruddiman ja muut (2014) raportoivat, että ilmastomallien simulaatioissa ihmiskunnan nostamat hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ovat saattaneet lämmittää ilmastoa

   Maankäytön muutokset ovat kuitenkin saattaneet aiheuttaa

   Viimeisen 150 vuoden aikana maapallon ilmasto on lämmennyt noin 0,85 celsiusastetta, joten ihmiskunnan esiteollisella ajalla aiheuttanut lämpeneminen olisi saattanut olla jopa suurempi kuin nykyinen lämpeneminen."

   Aivan hupaisa juttu, mitä siintä jäi käteen?

   No useita saattaa sanoja, ja suattahan se olla niinkin, tai suottaapi olla toisinniin.

   Ilkka

   Poista