tiistai 25. kesäkuuta 2013

Obaman ilmasto- ja energiastrategia

Presidentti Obama pitää tänään (25.6.2013) Georgetownin yliopistossa puheen, jossa hän linjaa Yhdysvaltain ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Valkoinen talo on jakanut tiedotusvälineille sekä puheen että tiivistelmän. Molemmat löytyvät jo netistä, ja annan niiden linkit kirjoituksen lopussa.

Obaman linjauksia on odotettu sekä innolla että kauhulla näkökulmasta riippuen. Yhdysvaltain kongressi on ollut jo pidemmän aikaa hyvin polarisoitunut ilmasto- ja energiapolitiikan osalta. Kun Obamalla on ollut kongressin kanssa vaikeaa muillakin politiikan alueilla, on ilmastopolitiikka noussut asiaksi, josta on veikkailtu uusia ongelmia. Nostihan Obama toisen kautensa ensimmäisessä kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan ilmastopolitiikan prioriteettiensa kärkisijoille. Katsotaanpa, mitä presidentti linjasi. Puheen keskeisimmät asiat ovat sisennettynä kursiivilla ja kommenttini perustekstillä.

Obama jakoi Yhdysvaltain toimet kolmeen laajempaan kategoriaan, jotka olen erottanut toisistaan väliotsikoilla.

Hiilisaasteiden leikkaukset Amerikassa

Obaman hallinto asettaa kovat uudet (ympäristö)määräykset hiilisaasteille - jollaiset meillä on muille myrkyille kuten elohopealle ja arsenikille - jotta voimme suojella lastemme terveyttä ja siiirtyä taloudessamme kohti puhtaiden amerikkalaisten energialähteiden käyttöä, jotka luovat hyviä työpaikkoja ja alentavat kotitalouksien energialaskuja.
Obaman hallinto rinnastaa hiilidioksidin oikeasti myrkyllisiin aineisiin. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta juuri tuo rinnastus saattaa altistaa siihen perustuvat lakialoitteet koville poliittisille kiistoille ja myöhemmin lakitupareissuille. Hiilidioksidi nimittäin on monien mielestä kasvien ruokaa, eikä se ole myrkyllistä edes nykyistä paljon suurempina pitoisuuksina. 
Strategia 
 • ohjaa Ympäristövirastoa (EPA) työskentelemään tiiviisti osavaltioiden, teollisuuden ja muiden osallisten kanssa hiilisaasterajoitusten aikaansaamiseksi sekä uusille että olemassa oleville voimalaitoksille.
Tämä tullee olemaan juuri se osa strategiaa, joka tullaan haastamaan oikeudessa. Obama nimittäin ei saane läpi lakia noista rajoituksista kongressissa, jolloin hän joutuu tukeutumaan olemassa olevan lainsäädännön sallimiin hallinnollisiin määräyksiin ja niiden tulkinnanvaraisuuksiin. Voisin kuvitella, että useammallekin amerikkalaiselle energiayhtiölle on halvempaa käydä lakituvassa viivytystaistelua kuin taipua nopeasti kalliisiin investointeihin. Moni yhtiö saattaa laskea myös sen varaan, että hallinnolliset määräykset voivat muuttua, kun seuraava presidentti hallintoineen astuu virkaan alle kolmen vuoden kuluttua.
 •  antaa jopa 8 miljardin dollarin lainatakuut investointien tukemiseksi innovatiivisille teknologioille ja kehittyneille projekteille, joiden tarkoituksena on parantaa fossiilisia polttoaineiden puhtautta ja tehokkuutta
Tämä on suuri pettymys hiilipolttoaineiden vastustajille. Obaman hallinto nimittäin on sallimassa nykyaikaisimpien hiilivoimaloiden  käytön.
 • ohjaa Sisäministeriön sallimaan riittävästi mahdollisuuksia uusiutuvan energian projekteille - kuten tuuli- ja aurinkovoimalle - julkisyhteisöjen omistamilla maa-alueilla ja tuottamaan energiaa yli 6 miljoonaan kotiin
Isojen tuuli- ja aurinkovoimaloiden sijoittaminen kansallispuistoihin ja muille valtion omistamille maa-alueille tullaan niinikään haastamaan oikeudessa. Kuusi miljoonaa kotia ei kiitä tulevaisuudessa 2-3 kertaa kalliimmasta sähköstä.

 • asettaa tavoitteen tuottaa uusiutuvilla tavoilla 100 megawattia  energiaa julkisesti tuetun asumisen käyttöön vuoteen 2020 mennessä,
Sosiaalisesti tuetun asumisen asukkaat huomaavat sähkölaskunsa kasvavan. No 100 megawatin teholla noita korotuksia ei onneksi tule kuin murto-osalle USA:n köyhistä, sillä kyse on noin viidesosasta pienehkön ydinreaktorin tehosta.
 • ylläpitää sitoumuksen sijoittaa uusiutuvaa energiatuotantoa sotilaskohteisiin,
Yhdysvaltain asevoimat joutuu jo nyt maksamaan 1,5-3 kertaa kalliimpaa hintaa polttoaineistaan verrattuna muihin kerosiinin, dieselin tai bensiinin käyttäjiin. Nyt siis sähkölaskukin on kallistumassa, ja lasku lankeaa lopulta ylipäällikkö Obaman hallinnolle. Taleban, Kim Jong Il, Kiina ja Putin kiittävät.
 • kiinnittää huomiota kaupan ja teollisuuden rakennusten sekä asuinkerrostalojen jätteiden vähentämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä,
Tässä on sinänsä hyvä tavoite. Vastaavia on yritetty mm. Euroopassa. Tuloksena voi olla säästöjä mutta myös hometaloja ja remontteja, jotka eivät koskaan maksa itseään takaisin.

 • asettaa tavoitteen vähentää hiilisaasteita kumulatiivisesti vähintään 3 miljardilla tonnilla vuoteen 2030 mennessä nykyistä tiukemmilla määräyksillä kotitalouksien koneiden ja laitteiden sekä liittovaltion rakennusten energiatehokkuudesta,
Tuo määrä vastaa noin puolta Yhdysvaltain nykyisistä vuosittaisista päästöistä. Seuraavan 16 vuoden aikana se olisi siis  noin kolmen prosentin keskimääräinen vähennys. Se ei tietysti ole kovin paljoa, mutta jyvitettynä kotitalouksien laitteille ja liittovaltion rakennuksille se on aika kova tavoite. No, kansalaiset joutuvat uusimaan jokseenkin kaikki kotitalouskoneensa ja -laitteensa. Ehkäpä tämä onnistuu ja saa republikaanienkin tuen.
 • sitoutuu kumppanuuteen teollisuuden ja muiden asianosaisten kanssa raskaiden ajoneuvojen polttoainetehokkuusmääräysten kehittämiseksi, jotta perheellisten polttoainelaskuja voidaan pienentää ja edelleen vähentää riippuvuutta tuontiöljystä vuoden 2018 jälkeen
Tätä tehdään jo kiihtyvällä vauhdilla Yhdysvalloissa. Kotimainen ja halpa liuskekaasu on se polttoaine, joka taitaa palaa yhä useamman rekan moottorissa Obaman hallinnosta riippumatta. Olen aika skeptinen kotitalouksien polttoainelaskujen pienenemisen suhteen, mutta polttoainetehokkuuden parantamisessa ei tietysti ole mitään väärää. Yhdysvallat saattaa päästä lähes energiaomavaraiseksi jo 2020-luvulla.
 • etsiä uusia mahdollisuuksia rajoittaa halogenoituja hiilivetysaasteita ja ohjata virastoja kehittämään kattava metaanistrategia sekä
Tässä valmistaudutaan uuteen Montrealin sopimukseen.
 • sitoutuu suojelemaan metsiä ja tärkeitä maa-alueita.
On mielenkiintoista seurata, miten juuri alkaneen puukaupan Amerikasta Iso-Britanniaan käy. Jälkimmäisessä maassa kun on alettu miljardi-investointien jälkeen polttamaan voimalaitoksissa USA:ssa kaadettua puuta.

 Yhdysvaltain valmistautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Vaikka otamme uusia askeleita leikataksemme hiilisaasteita, on meidän myös valmistauduttava ilmastonmuutokseen, jonka vaikutuksia on jo havaittu kaikkialla maassamme. Edellisen neljän vuoden aikana koetun kehityksen pohjalta strategia
Obama on joko huonosti informoitu tai sitten enviitsisanoamikä. Ilmasto ei ole äärevöitynyt Yhdysvalloissa miltään osin, mikä näkyy selvästi muutamasta Alabaman yliopiston tohtori John Christyn kuvasta ja niihin liittyvästä teksistä. Mutta tämä nykyinenkin ilmasto ääri-ilmiöineen tietysti vaatii järkevää suojautumista. 
 • ohjaa virastoja tukemaan paikallisia ilmastokestävyyttä parantavia investointeja poistamalla niille vastakkaisia toimintatapoja ja muita esteitä
Juu, parempaa kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä. Niitä tarvitaan.
 • kokeilee innovatiivisia toimintamalleja Sandy-hurrikaanin koettelemilla alueilla yhteisöjen vahvistamiseksi tulevien sään ääri-ilmiöiden varalle,
New York taitaa saada tulvavallit, jotka olisi pitänyt rakentaa jo 200 vuotta sitten.Sandy ei muuten ollut edes hurrikaani rantautuessaan.
 • kehittämällä uuden ja kestävän tulvariskien mallin sekä Sandyn alueelle että kaikkien liittovaltion projektien perustaksi,
Ehkä yksinkertaisinta olisi kieltää rakentaminen alueille, joissa tulvii säännöllisesti.
 • aloittaa kumppanuushankkeen yksityissektorin kanssa ilmastonmuutoksen kestävien sairaaloiden kehittämiseksi,
Niinpä. Sairaaloita ei pitäisi rakentaa ensimmäiseksi tulvien uhkaamille alueille.
 • ylläpitää maatalouden tuottavuutta antamalla viljelijoille, karjankasvattajille ja maanomistajille olosuhteisiin sopivia ja tieteeseen perustuvaa tietoa,
Ei mitään uutta tässä.
 • auttaa yhteisöjä valmistautumaan kuivuuteen ja maastopaloihin aloittamalla kuivuudensietoon tähtäävän kansallisen kumppanuusohjelman sekä laajentamalla ja priorisoimalla metsien ja laidunmaiden vahvistumiskykyä maastopaloja vastaan,
Ehkäpä ohjeet maastopalojen luonnonmukaisen sammutuksen  (=sateen) odottelusta unohdetaan. Huono juttu monille kuloalueista riippuvaisille eliölajeille, mutta muutama paloherkän metsän keskelle rakennettu talo saattaa säästyä.
 • tarjoamalla osavaltioille, paikallisviranomaisille ja yksityissektorin johdolle tietoa ja työkaluja ilmastouhkiin valmistautumiseksi sekä vapauttamalla näiden käyttöön kerätyn ilmastotiedon.
Muutama softayritys löytää tästä liiketoimintamahdollisuuden. Hyvä niin.

Kansainvälisen toiminnan johtaminen ilmastonmuutoksen vuoksi

Mikään maa ei ole immuuni ilmastonmuutoksen vaikutuksille, eikä mikään maa kykene vastaamaan noihin haasteisiin yksin. Siksi on tärkeää, että Yhdysvallat yhdistää kotimaiset toimet kansainväliseen johtajuuteensa. Yhdysvaltain täytyy auttaa edistämään aidosti globaalin ratkaisun löytymistä tähän ongelmaan rohkaisemalla merkittäviin päästövähennyksiin, ilmastokestävyyttä lisääviin toimiin ja eistymiseen kansainvälisissä (ilmasto)neuvotteluissa. Esimerkiksi strategia
Tässä on ehkä syytä todeta, että ilmastomme 1900- ja 2000-luvuilla ei ole oleellisesti poikennut siitä, mitä ihmiskunta on edellisen 10 000 vuoden aikana kokenut. Minä en siis näe erityistä ongelmaa, mutta kannatan kyllä ilmastosta riippumattomista syistä energiatehokkuuden lisäämistä ja myös asteittaista irtautumista hiiliperäisistä polttoaineista, kunhan huolehditaan siitä, että nuo korvaavat ratkaisut eivät nosta energiakustannuksia. Tähän viimeiseen ehtoon Obaman puhe ei antanut neuvoja, joten minulle hänen johtajuutensa ei valitettavasti kelpaa.
 • sitoutuu merkittäviin uusiin ja olemassa oleviin kansainvälisiin aloitteisiin ml. kahdenväliset aloitteet Kiinan, Intian ja muiden suuripäästöisten maiden kanssa,
Kiina ja Intia tarvitsevat edullista energiaa nostaakseen edes osan kansalaisistaan pois äärimmäisestä köyhyydestä. Voi olla vaikeaa tavoitella tuolle päämäärälle vastakkaisia sopimuksia. Tai sanonpa suoraan: Ei onnistu.
 •  johtaa globaalia julkisen sektorin rahoitusta puhtaamman energian puolesta päättäen lopettaa USA:n hallituksen rahoituksen ulkomaiselle hiilivoimalle paitsi kaikkein kehittyneimmän hiilivoiman rakentamiselle maailman köyhimpiin maihin ja hiilen talteenottoa ja varastointitekniikoita käyttäville laitoksille,
Kukaan ei ole pitkään aikaan luottanut maailman velkaantuneimman talouden julkiseen rahoitukseen. 
 • vahvistaa maailmanlaajuista ilmastonmuutoksen sietokykyä laajentaen hallitusten ja paikallisten yhteisöjen suunnittelu- ja vastekapasiteettia.
No juu, jos puhutaan kyvystä sopeutua ja vastata sään luonnollisiin ääri-ilmiöihin. On kiistämätöntä, että monessa maailman kolkassa tuota kykyä ei ole.

Ehkä puheen sisältöä merkittävämpää on se, mitä siitä puuttui. Obama ei maininnut sanallakaan hiilidioksidiveroa, joka on republikaaneille mahdoton hyväksyttäväksi. Myöskään bensiinin tai dieselin veronkorotukset eivät kuuluneet puheen aiheisiin. Kanadan öljyhiekka-alueilta Meksikonlahdelle suunniteltu Keystone XL -öljyputki, jota ilmastoherkimmät demokraatit, useat hiilidioksidiallergiset ympäristölobbarit ja -järjestöt ovat vastustaneet jopa fanaattisesti, jäi mainitsematta puheessa. Kun nämä kaikki asiat ovat olleet keskeisiä vaatimuksia radikaaleja muutoksia ilmasto- ja energiapolitiikkaan vaatineille piireille, epäilen strategian olevan niille syvä pettymys.

Pettyneitä ilmastoaktivisteja saattaa vähän lohduttaa Obaman retoriikka, jossa siis hyödyllinen kaasu - hiilidioksidi - nimetään saasteeksi ja puhutaan ilmastonmuutoksesta uhkana. Mutta niin vähän Obama lupasi, että lähipäivinä luemme rajua kritiikkiä strategiaa kohtaan. Tuota kritiikkiä kyllä sataa myös republikaanien puolelta, ja sen kärki suuntautuu kahteen strategiasta seuraavaan asiaan - nousevaan energian hintaan ja kasvavaan säätelybyrokratiaan.

Epäilen Obaman hallinnon ilmastostrategian olevan siis sellainen, että kumpikaan äärikanta ei ole siihen tyytyväinen. Se taitaa olla laimea kompromissi, jolla ainakin joiltain osin voi olla mahdollisuus toteutua. Ilmastoaktivistien kaipaamaa maailmanpelastusta se ei tuo, mutta toisaalta ei se johda myöskään realistien pelkäämään talouden romahdukseen. Ehkä sillä siksi on mahdollisuus ainakin osittain toteutua.

Strategia paljastaa Obaman hallinnosta yhden ison asian. Kun talouden siipisulat on leikattu, ei raskaalla ankalla ole mitään mahdollisuuksia nousta lentoon. Ensi viikolla huomaamme, että paljon odotettu puhe ei muuttanut mitään. Ankkalammikolla käy nykyinen kaakatus.
Alailmakehän globaali lämpötila presidentti Obaman aikana

Obaman puheen ydinkohtien tiivistelmän löydät täältä ja koko 21-sivuisen ilmastostrategian täältä.

Maailman suosituimman ilmastoblogin, WattsUpWithThat:n, ensiarvion Obaman hallinnon strategiasta voit lukea täältä.

PS. Maapallon ilmasto ei ole lämmennyt yhtään sinä aikana, kun Obama on ollut Yhdysvaltain kongressin jäsen tai maansa presidentti. Hänen ensimmäisellä presidenttikaudellaan se on tosiasiassa viilentynyt. Ehkä avustajat unohtivat kertoa asian maailman mahtavimmalle miehelle?

PS2. Korjataan sen verran, että Obaman puhe ei tietenkään ollut sisälukua ilmasto-ohjelmasta, jonka linkitin kolme kappaletta ylemmäksi. Se oli verbaalisesti taitavampi mutta myös harhaanjohtavampi.
PS3. Tässä vielä rehellinen kanadalainen käsitys Obaman ilmastopuheesta:

19 kommenttia:

 1. Hieno analyysi jollaista kaipaisi valtamedialta, muuta sellaista emme tule näkenään, jos minkäänlaista.

  Maailmalla aavistellaan käytetyn retoriikan viittaavan siihen että Obama tulee hyväksymään kiistellyn öljyputken.

  Donna Lamfranboise on tehnyt analyysin käytetystä retoriikasta.

  http://nofrakkingconsensus.com/2013/06/25/obama-dresses-co2-in-a-big-bad-wolf-costume/

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiinnitin samaan asiaan huomiota Donnan kanssa. Hassua, että joku pitää hiiltä jotenkin vaarallisena. Meissä kaikissa on sitä aika paljon. Karmeaa, jos maailman vaikutusvaltaisin mies on käsittänyt asiat väärin!

   Veikkaanpa, että Keystone-öljyputki saa luvan, kunhan aktivistit ovat saaneet huutaa keuhkonsa tyhjiksi hiilidioksidista ;-)

   Poista
  2. Eli co2-saastutusta pitää lisätä?

   Saako pulloja myös rikkoa uimarannalle, mites jos kippaan jäteöljyt naapurin pihalle? Ilmeisesti on OK, muuhan olisi viherpiiperrystä eikä kunnon äijämeininkiä?

   Asia selvä.

   Poista
  3. Hiilidioksidi nyt vaan ei ole saaste, vaikka huonosti informoitu Obama niin sanoikin. Vähäisessä hiilidioksidipitoisuudessa kasvit kuolevat ja korkeammissa pitoisuuksissa ne voivat hyvin. Tuollainen 600-1000 ppm saattaisi olla kasveille optimaalinen taso.

   Noihin muihin kysymyksiin kannattaa hakea vastausta vanhemmiltasi. Jos et tiedä niihin vastauksia, heillä on jotain jäänyt kertomatta ;-)

   Poista
  4. Toivomme siis että tuo kytkentä kasvihuonekaasujen konsentraation ja ilmaston lämpötilan välillä ei realisoidu vaan jostain löytyy kompensoiva takaisinkytkentä / ilmiö. Nykyisin käytetyt viljalajikkeet taitavat menettää tuottavuuttaan jos lämpötilat nousisivat.. Kompensoituisikohan tämä hiilidioksidin lisääntymisen kautta?

   Mutta kun kerran 16 vuoteen ei ole lämmennyt ebempää niin taitaa olla turhanaikaista spekulointia vaikka tosin huomattavan moni lämpimimmistä vuosista maapallolla on mitattu saman ajanjakson sisällä.

   0^0

   Poista
  5. Hiilidioksidipitoisuuden kasvu lisää merkittävästi kasvien yhteyttämistä, kasvua ja myös kuivuuden sietokykyä. Tämä koskee myös viljakasveja. Edes lämpötilan nousu ei kokeiden perusteella vähennä em. nettohyötyä. Tarkemmin asiaan voi tutustua vaikkapa täällä .

   Poista
  6. Tuosta hiilidioksidin ja lämmön yhteis- ja erillisvaikutuksesta löytyy erilaisia tutkimuksia ja löydöksiä. Eivätkä nämä näytä suoraviivaisen selvästi tukevan sitä että enemmän on parempaa.

   Timessä oli muutama vuosi sitten artikkeli joka summailee sen ajan näkemyksiä, mutta se mitä eri paikkoja selailin näytti viittaavan siihen että parempi kun co2 ja lämpötilat jäisivät kohoamatta.

   http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1954190,00.html

   Tuota linkkiäsi ihmetellessäni löysin muutaman huolestuneen kommentin koska oli havaittu sen esittäneen jonkin tutkimuksen tulokset harhaanjohtavasti..

   http://blogs.nature.com/climatefeedback/2008/08/more_for_the_annals_of_climate_1.html

   Saitilla näyttäisi myös olevan (ainakin joidenkin mukaan) läheiset suhteet tahoihin joiden taloudelliset intressit ja hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ovat voimakkaasti ristiriidassa

   http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Center_for_the_Study_of_Carbon_Dioxide_and_Global_Change#Funding

   Ihmiskunta on elellyt jotakuinkin näissä lämmöissä ja kaasuissa viimeisen jääkauden jälkeen. Parempi ettei heilahtaisi liikaa puoleen tai toiseen.

   0^0

   Poista
 2. Kuuntelinpa muutama minuutti sitten päättyneen puheen livenä. Eipä ole lisättävää. Vihreäkään ankka ei lennä, kun talouden siipisulat on leikattu.

  VastaaPoista
 3. YLE,kin uutisoi. Jotenkin seuraavasti.

  Obama lupasi vähentää päästöjä 2030 mennessä puolella vuotuisen
  kulutuksen tuottamien päästöjen määrällä.

  Tuo onkin jo YLE,n omaa (?)verbaalista akrobatiaa, kun ymmärrän että puolet on tässä tapauksessa onkin 10% vuoteen 2030 mennessä joka saavutetaan joka tapauksessa siirtymällä halpaan liuskekaasuun.

  Maailmalla kitinä puheen sanomasta onkin jo alkanut, kuten sopi odottaa.

  http://mobile.theverge.com/2013/6/25/4463116/president-obamas-plan-fix-climate-change-flawed-say-experts

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kitinä kasvaa, kunhan selviää, millainen vaikutus Obaman ilmastopolitiikalla olisi enimmillään ilmaston lämpötilaan. Oletetaan hetken verran, että hiilidioksidin ilmastoherkkyys on 2 astetta per pitoisuuden kaksinkertaistaminen. Silloin asteen nostattamiseen pitäisi polttaa hiiltä noin 1750 miljardia tonnia. Obaman yrittämät leikkaukset päästöissä vastaavat noin 9 miljardia tonnia. Vaikutus siis olisi 9/1750=0,005 astetta, mitä ei kyetä edes mittaamaan.

   Kunhan vihreät saavat tehtyä laskutoimituksensa ja saavat saman tuloksen - siis viisi asteen tuhannesosaa - heille selviää, että maailma ei vielä tainnut pelastua

   Poista
  2. Luuletko että vihreät ei tuota tietäisi? Enemmän kuin maailman tuhoa, vihreät pelkäävät että tuo totuus selviää muillekkin...

   Poista
 4. Tuossa vähän aihetta sivuten.

  Ei tarvitse ihmetellä miksi suomessakin tietyt tahot ajavat innokkaasti ilmastolakia
  (US. Clean Air Act) jonka seurauksena energiapolitiikkaa voisi ohjata erilaisilla viranomaismääräyksillä, eduskunnasta piittaamatta.

  Tälläisen tuloksena tulee kaikenmaailman paskalakeja, viimeisin kukkanen on mielipuolinen
  energiatodistus joka ei aiheuta kuin lisää byrokratiaa ja luo lisää kaikenmaailman energiatarkastajien virkoja.

  http://newnostradamusofthenorth.blogspot.fi/2013/06/the-wall-street-journal-on-obamas-war.html

  Ilkka

  VastaaPoista
 5. Oivaltavia lausumia.
  Ja maailma menee tosiaan ympäri ämpäri.

  Kuunelkaapa tämä. Sopii tähänkin aikaan eikä vaan heräämiseni aikaan:

  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=InRDF_0lfHk&feature=fvwp

  Tere Vesa Tanskanen

  VastaaPoista
 6. Olen itse käyttänyt tuota kuvaamaan tilannetta, kun nää raukat eivät tiedä kenen asialla liikkuvat.

  Toivottavasti Mikko ei pahastu jos aiheita kuvaillaan musiikin keinoin, kun näen koko ilmaston
  tarvittaessa musiikkina ja harmoniana, ja hämmästyksekseni toinen rusnari eli Timoteus
  kertoi blogissaan näkevänsä samoin.
  Johtuneeko samanlaisesta eli kirjavasta taustasta?

  http://www.youtube.com/watch?v=fbOal2sRglI&list=PL8B68FEF8438ECEFA

  Ilkka

  VastaaPoista
 7. Toivottavasti tähän sopii KGB näkemys vuodelta 1984 siintä,
  mitä nyt on tapahtumassa USA,ssa, vai onko teillä ennakkoluuloja?

  "Upotaan sitten samassa veneessä, liput liehuen".

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/06/27/1984-kgb-defector-explained-exactly-what-was-going-to-happen-to-america-over-the-next-30-years/

  Ilkka

  VastaaPoista
 8. Saksan median reaktioita Obaman "onttoihin sanoihin".
  Suomen mediallahan ei ole minkäänlaisia reaktioita, vai onko joku nähnyt?
  CO2 raportti kyllä näki oltavan oikealla tiellä, mutta minne?

  http://notrickszone.com/2013/06/28/german-media-reaction-to-obamas-plan-hollow-words-bruising-and-potentially-costly-political-battle/

  Ilkka


  VastaaPoista
 9. Vihreät ovat sitten epätoivoisia, kun tulivat siihen tulokseen että Obaman puhe tarkoitti kuin tarkoittikin Keystone putken rakentamista.

  http://hotair.com/archives/2013/06/27/desperation-green-groups-asking-begging-state-dept-to-redo-their-keystone-xl-report/

  Ilkka

  VastaaPoista
 10. Lisään vielä jälkijättöisen HS näkemyksen.

  Muistin oikein ihmeellisen lausevenkulan jolla 10% muuttuu puoleksi.

  "Määrä vastaa yli puolta Yhdysvaltojen energiateollisuuden vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä"

  http://www.hs.fi/ulkomaat/Yhdysvallat+kirist%C3%A4%C3%A4+odotetusti+ilmastopolitiikkaansa/a1372126523001

  Ilkka

  VastaaPoista