torstai 18. huhtikuuta 2013

Merten lämpösisältö iso ongelma ilmastoaktivisteille

Uusimmat ilmastomallit kertovat lämpenemisestä, jota ei näy
reaalimaailman mittauksissa. Satelliittimittaukset (UAH ja RSS)
eivät osoita lämpenemistä kuten ylöspäin kiipeävät mallit.
Kuva Roy Spencer
Tässä blogissa on aika-ajoin väitelty ilmaston viimeaikaisesta lämpenemisestä tai lämpenemisen jatkumisesta. Tuo väittely on aika turhaa, sillä kaikki globaalin kattavuuden omaavat ilmakehän lämpöaikasarjat osoittavat lämpenemisen pysähtyneen jo 1990-luvulla. Globaali keskilämpötila poikkeaa joka vuosi yhä enemmän niistä mallinnuksista, joiden varassa hiilidioksidiin perustuva lämpenemishypoteesi huojuu. Tuota todistamatonta CAGW-hypoteesia lämpenemättömyydestä huolimatta puolustavat ilmastoaktivistit yrittävät jälkikäteen keksiä selityksiä sille, miksi sääasemat eivät ole havainneet lämpenemistä. Nämä selitykset saavat joskus hassujakin piirteitä. Usein selitykseksi tarjotaan lämmön katoamista meriin. No katsotaanpa, löytyisikö alarmistien etsimä lämpeneminen sieltä.

Merien lämpötilaa on kyetty mittaamaan maa-alueita huonommin, sillä merille on ollut aiemmin vaikeaa sijoittaa kattavaa havaintoverkkoa. Kattavuusongelma ratkesi oikeastaan vasta satelliittitekniikan käyttöönoton myötä 1970-luvulla. Satelliititkaan eivät kykene mittaamaan kuin pintalämpötiloja, jolloin keskimäärin 3800 metriä syvien valtamerien veden lämpötilat jäävät niiltäkin pääosin mittaamatta. Vasta vuodesta 2004 alkaen käytössä on ollut ajelehtiviin ja määrävälein sukeltaviin Argo-poijuihin perustuvaa mittaustietoa merien ylimmän kahden kilometrin lämpötiloista. Argo-mittauksetkaan eivät anna vielä täysin kattavaa kuvaa, sillä ne eivät kata alimmaista lähes kahden kilometrin vesikerrosta, eikä niiden määrä riitä edes tuon päällimmäisen kerroksen ajallisesti kattavaan mittaukseen.

Valtamerissä olevan Argojen kattaman veden tilavuus (päällimäinen 2km:n kerros) on suuruusluokkaa 760 miljoonaa kuutiokilometriä. Kun Argo-poijut suorittavat kuukausittain noin 3500 sukellusta, jää jokaiselle sukellukselle mitattavaa tilavuutta noin 220 000 kuutiokilometriä. Jos tämä suhteutetaan vaikkapa Suomen pinta-alaan, tarkoittaisi se siis lämpötilan mittaamista Suomen kokoisen alueen päällä olevassa 650 metrin syvyisessä vesialtaassa yhdellä mittarilla. Kun mittaustarkkuuden tuon kadonneen lämmön löytämiseksi lisäksi pitäisi olla asteen tuhannesosissa tai pidemmällä jaksollakin sadasosaluokassa, taitaa ihmisen aiheuttama lämpeneminen jäädä havaitsematta Argoiltakin. Muistetaan, että vuodesta 1955 nykyhetkeen tuo valtamerien kahden kilometrin kerros on lämmennyt huikeat 0,09 Celsius-asettta - siis keskimäärin reilun asteen tuhannesosan vuodessa.

Globaali merten lämpösisältö. Kuva Bob Tisdale
Vilkaistaan kuitenkin muutamia merien lämpötilaa kuvaavia aikasarjoja.

Argo-ajan alkaessa merten lämpeneminen loppui (sininen
viiva). Ihmisen lämmittävä vaikutus näkyy mittaustiedon
korjaamisessa (punainen viiva). Kuva Bob Tisdale
Aloitetaan globaalista merten lämpösisällöstä. Viereinen kuva kertoo, että merten lämpösisältö on kasvanut 1970-luvulta alkaen. Kuvaajien mittausperusta kuitenkin horjuu todella pahasti aina vuoteen 2003 asti. Nuo mittaukset on tehty pääosin hyvin satunnaisesti laivareiteiltä, jotka kattavat vain pienen osan meristä, ja muutenkin kontrolloimattomasti. Asiaa voisi verrata seuraavasti: Sinulla on sadassa ämpärissä eri lämpöistä vettä. Mittaat viiden ämpärin lämpötilaa. Laske noiden mittausten perusteella, mikä on kaikkien ämpärien veden keskilämpötila. No Argo-poijujen mukaan tulo viimeisen 10 vuoden aikana on osin korjannut tuon ongelman.

Pohjois-Atlantin lämpösisällön muutos
Viimeisen vuosikymmenen lämpösisällön kehityssuunta riippuukin siitä, kumpaa viivaa tuosta kuvasta uskot. Sinisellä on kuvattu enemmän raakadataan perustuva tieto (UKMO EN3) ja punainen (NODC OHC) esittää monin eri tavoin korjatun tai oikaistun tiedon. Ehkä hätkähdyttävintä viivoissa on se, että Argo-poijujen tuottaman datan mukaan tulo lopetti lämpenemisen (sinisen viiva) kokonaan jo 10 vuotta sitten. Punainen kuvaaja jatkaa lämpenemistä, koska sen dataa korjataan samoilla perusteilla ja menetelmillä kuin epäonnistuneita ilmastomallinnuksiakin. Merien päällimmäinen kahden kilometrin kerros siis ei ole lämmennyt lainkaan 10 vuoteen.

Itä-Grönlanninmeren lämpösisällön muutos
Katsotaanpa vielä, miten meitä lähimpänä olevien merialueiden lämpösisältö on muuttunut. Vieressä olevassa kuvassa näkyy Pohjois-Atlantin lämpösisällön kehitys. Alue on kääntynyt jäähtymisen puolelle vuonna 2007.

Seuraavissa kuvissa on esitetty vielä pohjoisempien ja pienempien alueiden lämpösisällöt. Arktisen alueen vedetkään eivät ole tilastollisesti merkittävästi lämmenneet. Toki pientä lämpenemistä näkyy 2000-luvulla verrattuna 1990-lukuun. Ehkäpä tuo selittää myös merijään samanaikaisen pinta-alan pienenemisen?

Barentsinmeren lämpösisällön muutos
Todettakoon vielä se, että nämä viimeiset professori Ole Humlumin Climate4you-sivustolta kopioidut kuvaajat edustavat NODC:n "lämpenevää" tietokantaa.

Pohjois-Atlanti on siis viilenemässä. Se tarkoittaa myös sieltä Jäämerelle virtaavan veden lämpösisällön vähenemistä. Olisi kummallista, jos se ei vaikuttaisi tulevina vuosina myös Grönlanninmeren ja Barentsinmeren lämpöihin.

Huippuvuorten merialueen lämpösisällön muutos
Ilmasto ei lämpene, kuten tietokonemallinnusten mukaan pitäisi tapahtua. Tämä on iso ongelma CAGW-hypoteesin puolustajille. Vielä isompi ongelma lienee se, että meret, joiden lämpökapasiteetti on tuhatkertainen ilmakehään verrattuna, niinikään kieltäytyvät lämpiämästä ennusteiden mukaisesti. CAGW-alarmistilta eivät siis jälkikäteen annettavien selitysten tarpeet näytä loppuvan. Minne se tietokonemallien osoittama lämpeneminen piiloutuu? Merten syvänteisiin, jonne Argokaan ei ulotu? Vai pitäisikö koko ajan enemmän erehtyviä malleja korjata realistisempaan suuntaan? Yleensä tieteessä toimitaan seuraavasti: Kun empiiriset mittaukset eivät tue teoriaa, jälkimmäistä korjataan. Ilmastotutkimuksessa taitaa olla päinvastoin?

30 kommenttia:

 1. Näin Mikko Alestalo kiusallisesta aiheesta, joka on tiedostettu jopa FMI,llä.

  "Alestalo: Suuri osa tästä ekstralämpenemisestä, minkä kasvihuonekaasut aiheuttaa, niin se menee valtameriin. Ihan 80 prosenttia siitä lämmöstä menee siis valtameriin. Niiden lämpökapasiteetti on aivan valtava verrattuna ilmakehään, jopa tuhatkertainen. Erittäin ratkaisevaa on, miten lämpö jakaantuu valtamerissä. Esimerkiksi El Niño ja La Niña -vaiheet vaikuttavat siihen, onko Tyynimeri keskimäärin vähän lämpöisempi vai kylmempi, ja se vaikuttaa globaaleihin keskiarvoihin.

  Oma näkemykseni on, että tällä hetkellä saattaa olla sellainen tilanne, että lämpöä siirtyy merissä vielä syvempiin kerroksiin, viiteen kilometriin ja sinne asti, ja niitä kaikkiahan ei mittauksilla saada esille. Eli merissä on tämä lämpövarasto iso. Tavallaan tämä luo vaihtelua, joka vaikuttaa koko maapallon tilanteeseen. Jos katsottaisiin vaan pelkästämän sellaista planeettaa, jossa meriä ei olisi, olisi pelkkää maata, niin meristä johtuvaa isoa luonnollista vaihtelua ei olisi ja mentäisiin melkein kuin juna eteenpäin."

  http://ohjelmat.yle.fi/mot/viikon_ohjelma/lisatietoa/mikko_alestalon_haastattelu_syyskuu_2008

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu. Alestalolla on ongelma, sillä kasvihionekaasujen aiheuttamaa "ekstralämpenemistä" ei meristä löydy. Eikä sitä löydy Tyyneltämereltäkään: http://climate4you.com/images/NOAA%20CPC%20EquatorialAverageSeaTempUpper300m%20130E-80W%20Since1979%20With37monthRunningAverage.gif.

   Olisi joskus hauskaa kovistella Alestaloa tuosta syvänteisiin piiloutuvasta lämmöstä. Mihin hänen uskonsa perustuu? Miten se lämpö sinne syvyyksiin ryömii? Ja miten 5 km:n syvyydessä lymyävä ehkä asteen sadasosan "ekstralämpö" vaikuttaisi ilmakehäämme?

   Argo-mittaukset osoittavat, että suurin vaihtelu merten lämpösisällössä tapahtuu päällimmäisessä 500 metrin kerroksessa. Mitä syvemmmälle aina kahteen kilometriin mennään, sitä pienempiä ovat muutokset. Tämäkään ei taida Alestalon uskoa horjuttaa?

   Poista
 2. Sopineekohan tähän FMI,n viimeisimmät näkemykset reposteltavaksi.
  FMI nimittäin on havainnut että ilmastonmuutos on alkamassa näkyä
  luontaisen vaihtelun takaa(?).

  FMI,n luento aiheesta videolla.

  http://www.youtube.com/watch?v=RorGviHV4dc

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 3. Jos kieltää satelliittialtimetriset tulokset merenpinnan noususta on toki helpompaa uskoa että meret eivät lämpene.

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minkä mantereen missä sijainnissa on tästä valtavasta merenpinnan noususta evidenssiä? Onko näitä kenties tasaisesti ympäri tätä hienoa palloamme? Käsittääkseni jokunen saarivaltio olisi jo pitänyt hukkua, jos on animaatioihin uskominen.

   Puolueeton

   Poista
 4. Kuka nyt Envisat satelliittidataa kiistäisi, jollet sinä itse.

  http://stevengoddard.wordpress.com/2011/04/26/hiding-the-decline-envisat-sea-level-falling-since-2008/

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Envisat-prosessoinnista löytyi etumerkkivirhe ja vuoden 2008 jälkeen merenpinta on spurtannut ylös nopeammin kjin koskaan satelliittiaikana:

   http://www.aviso.oceanobs.com/en/news/ocean-indicators/mean-sea-level/

   -L4

   Poista
 5. Envisat satelliittidata siis kiistettiin heti, vedoten johonkin etumerkkivirheeseen,
  josta ei ole näyttöä.

  Minähän sanoin että satelliittiamatööri kiistää oman väitteensä alta aikayksikön.

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Satelliittidataa reprosessoidaan koko ajan virheiden pienentämiseksi ja eliminoimiseksi. Etumerkkivirhe löytyi revieweissä, näin instrumentti-insinööri minulle kertoi.

   -L4

   Poista
  2. Minä taas kuulin hevosmiesten tietotoimistolta kyseen olleen siintä, että
   Envisat data adjusteerattiin vastaamaan ilmastomalleja ESA,n ja CRU,n
   mennessä kihloihin.

   "O Johanessen remarked that Augstein and he are on the ESA Advisory Committee and it was important to bring ESA closer to European Climate science."

   "Thanks
   J P Hart Hansen thanked Anver Ghazi and the rest of the meeting for their contributions. He reminded us that polar science is a very broad field covering the natural and also social and medical sciences and the humanities. There were many useful comments on the sharing logistics and facilities and on communications to politicians and it is clear that bi-polar science must continue."
   .

   http://www.ecowho.com/foia.php?file=0700.txt&search=ESA+

   Ilkka Mononen

   Poista
 6. Lisään vielä muistinne virkistykseksi.

  Rising sea levels 'the greatest lie ever told'
  "Nothing but a colossal scare story"
  By Christopher Booker

  page delimiter


  28 Mar 09 - (Excerpts) - Although the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) only predicts a sea level rise of 59cm (17 inches) by 2100, Al Gore in his Oscar-winning film An Inconvenient Truth went much further, talking of 20 feet, and showing computer graphics of cities such as Shanghai and San Francisco half under water.

  But if there is one scientist who knows more about sea levels than anyone else in the world it is the Swedish geologist and physicist Nils-Axel Mörner, formerly chairman of the INQUA International Commission on Sea Level Change. And the uncompromising verdict of Dr Mörner, who for 35 years has been using every known scientific method to study sea levels all over the globe, is that all this talk about the sea rising is nothing but a colossal scare story.

  Despite fluctuations down as well as up, "the sea is not rising," he says. "It hasn't risen in 50 years." If there is any rise this century it will "not be more than 10cm (four inches), with an uncertainty of plus or minus 10cm". And quite apart from examining the hard evidence, he says, the elementary laws of physics (latent heat needed to melt ice) tell us that the apocalypse conjured up by Al Gore and Co could not possibly come about.

  The reason why Dr Mörner, formerly a Stockholm professor, is so certain that these claims about sea level rise are 100 per cent wrong is that they are all based on computer model predictions, whereas his findings are based on "going into the field to observe what is actually happening in the real world".

  When running the International Commission on Sea Level Change, he launched a special project on the Maldives, whose leaders have for 20 years been calling for vast sums of international aid to stave off disaster. Six times he and his expert team visited the islands, to confirm that the sea has not risen for half a century. Before announcing his findings, he offered to show the inhabitants a film explaining why they had nothing to worry about. The government refused to let it be shown.

  Similarly in Tuvalu, where local leaders have been calling for the inhabitants to be evacuated for 20 years, the sea has if anything dropped in recent decades.

  When I spoke to Dr Mörner last week, he expressed his continuing dismay at how the IPCC has fed the scare on this crucial issue. When asked to act as an "expert reviewer" on the IPCC's last two reports, he was "astonished to find that not one of their 22 contributing authors on sea levels was a sea level specialist: not one". Yet the results of all this "deliberate ignorance" and reliance on rigged computer models have become the most powerful single driver of the entire warmist hysteria.

  See entire article:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5067351/Rise-of-sea-levels-is-the-greatest-lie-ever-told.html
  Thanks to Roger Oomkens for this link

  • For more information, see Rising_Sea_Level_Claim_a_Total_Fraud;
  or email Dr Mörner (morner@pog.nu) to purchase a copy of his booklet
  'The Greatest Lie Ever Told'

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 7. Entäs avomerellä tapahtunut merenpinnanousu? Mitä Mörner siitä sanoo?

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sehän merkitsisi vesivuoria avomerellä ja niiden aikaan saamia hirmuisia tsunameja!

   Poista
 8. Tuossa olisi Nils Axel Mörnernin haastattelu, jos aihe kerran kiinnostaa.

  http://www.youtube.com/watch?v=Av6A_dkf0HQ

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 9. valtamerten keskellä ei ole tide-gaugeja, joten mitä Mörner voi kommentoida merennoususta siellä? Satelliittialtimetriallahan El Ninot sun muut näkyvät koko valtameren yli.

  Mörnerin painoarvo ei ole lähelläkään nk. tiedeyhteisön yhteistä painoarvoa.

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Onko ns. tiedeyhteisö kenties sama kuin surullisenkuuluisa konsensus,
   ja mikä olikaan ns. "konsensuksen" painoarvo?

   Kyllä avomerien pinnannousu pitää näkyä myös rannoilla, kyse on ns.
   yhtenevät astiat periaatteesta, jos olet kuullut.

   Ilkka Mononen

   Poista
  2. Pinta on noussut rannoillakin tide-gaugejen mukaan, vaan Mörnerin uskottavuus on näköjään täysin mennyttä jo aiemmin:

   http://www.skepticalscience.com/Nils-Axel-Morner-wrong-about-sea-level-rise.html

   Ilmeisesti Mörneri ajaa denialistiagendaa? Muultakaan ajatukselta ei voi välttyä kun ylläolevaa lukee.

   Ajatus että satelliitti-insinöörit ja sea-level heebot olisivat jotenkin liittyneet salaliittoon kuulostaa varsin naurettavalta.

   -L4

   Poista
  3. (Un)skepticalscience nyt on kyllä sellainen huuhaasivusto että siihen ei kannata luottaa palaneen puupennin puolikkaan vertaa.

   http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/John_Cook_Skeptical_Science.pdf

   Poista
  4. Suosittelen luottamista vertaisarvioituun tieteeseen, se on oikesssa useammin kuin muut lähteet.

   -L4

   Poista
  5. Suosittele L4:lle luottamista uskottavaan datalähteeseen kuten ARGO -poijuihin satelliittidatan monitulkintaisuuden sijaan.

   Poista
 10. Tässä kirjoituksessa aiheena ei ollut meriveden pinnan muutos. Siksi tuo satelliittialtimetriasta alkanut keskustelu johtaa harhapoluille.

  Satelliittialtimetrian käyttö meren lämpölaajenemisen mittaamiseen ja sitä kautta lämpenemisen selvittämiseen on erittäin vaikeaa ellei mahdotonta. Ensin kun pitäisi tarkasti tietää kaikki muut merenpinnan korkeuteen vaikuttavat tekijät, jotka ovat nekin vastaa karkeasti tunnettuja.

  Jos satelliittialtimetria siihen soveltuisi, miksi meren lämpöä nyt mitataan erittäin hintavalla Argo-projektilla? Satelliittien käyttö olisi tn. paljon Argoa halvempaa.

  Mielenkiintoisempi aihe keskustelulle tämän kirjoituksen kohdalla olisi se, miksi meret eivät lämpene.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Miksi sanot että merenpinnan korkeuteen vaikuttavat tekijät tunnetaan "vasta karkeasti"? Olisiko perustelua tai lähdettä moiseen?

   Argo-poijusto auttaa merenpinnan korkeuteen vaikuttavien tekijöiden erottamista toisistaan:

   http://www.tos.org/oceanography/archive/24-2_leuliette.pdf

   -L4

   Poista
  2. Kevin Trenberth: "The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t."

   Palautan tuolla yllä olevalla lauseella tämän kirjoituksen aiheen takaisin keskusteluun.

   Poista
 11. Kun kerran näitä merien lämpöjä adjustoidaam tällä tavalla sopimaan mallinnuksiin,
  esitettäviksi mediassa sekä IPCC raporteissa, uskokoon ken tahtoo.

  "Mike
  re using the Genie model for millennial studies, deep ocean temperature & sea-level,
  which we discussed, please see messages below... It sounds as though the tuned version
  (parameters chosen statistically to get best fit to the data, which we can do because
  the model is so fast) is doing pretty well, as good as (or better than) most GCM's, so I
  think this could be a runner....
  John"

  "James has spurred me on to look at the results for the other deep ocean
  basins...
  The mean of our tuned ensemble is about 1.5 degrees too warm in the
  Atlantic and Southern Oceans, about 0.5 degrees in the Pacific and 0.25
  degrees in the Indian, The 1 std spread of the ensemble is of the order
  of one degree. Errors in the upper ocean are bigger!
  jules
  James D. Annan wrote:"

  http://www.ecowho.com/foia.php?file=1754.txt&search=ocean+temperature+

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 12. Bob Tisdale aiheesta.

  Ongelma on sama, kuin ilmastotieteessä, eli mallinetaan saadakseen mallinnetut tulokset.

  http://wattsupwiththat.com/2012/01/26/october-to-december-2011-nodc-ocean-heat-content-anomalies-0-700meters-update-and-comments/

  Ilkka Mononen

  VastaaPoista
 13. Merivesi nousee, mikä todistaa lämpenemisestä.

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meriveden nousu ei todista lämpenemisestä. L4:n logiikka ei toimi.

   Maailmalla pumpataan pohjavesiä pitkin poikin Intiaa ja Afrikkaa. Pohjaveden pinta laskee ja pohjavettä joudutaan hakemaan sadankin metrin syvyydestä.

   Kaikki tämä pumpattu vesi päätyy merien pinnan nousuksi.

   Poista
  2. Meriveden nousu todistaisi ehkä lämpenemisestä jos sitä olisi olemassa.

   http://www.youtube.com/watch?v=cUObjw9wQKc

   Ilkka Mononen

   Poista
  3. No, niin, olen kyllä samaa mieltä siitä.

   Poista
  4. Halusin vain tuoda esille sim satelliittidatan tulkinnan vaikeuden, enkä viisastella.

   http://www.nasa.gov/topics/earth/features/india_water.html

   Kun immeisillä on ihme usko että satelliittimittaukset tuottavat eksaktia tietoa,
   sattumoisin olen sekaantunut aiheeseen ja etsinyt kohinasta jotain jonka voisi kalibroida johonniin, ja kas kummaa, lämpötilat ovatkin sadasosa asteen tarkkuudella, ja jäätkin on mitattu.

   Tuskin ketään kiinnostaa, itse aihe.

   http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffoto.hut.fi%2F~markus%2FTeaching%2Fkkyk%2Fmaa57351_2007_02.ppt&ei=MeZyUZOIDuja4ATWvYCABA&usg=AFQjCNEyqSE0fkgdATVpHHnJRDIXiX6AUQ&sig2=1CZt40A2kHXs-GUW71AIog&bvm=bv.45512109,d.bGE

   Ilkka Mononen

   Poista