keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Uskonnot löytävät toisensa ja yhteisen politiikanArkkipiispa ja poliittinen liittolainen
Arkkipiispa Kari Mäkinen avasi 4.11.2013 kirkolliskokouksen Turussa puheella, jossa linjattiin evankelisluterilaisen kirkkomme suhde ja asenne ilmastopolitiikkaan.  Havahduin asiaan mm. täällä ja täällä julkaistun uutisoinnin ansiosta. Olen seurannut valtakirkkomme kannanottoja laiskahkosti, ja siksi päätin tutkia tätä asiaa hieman tarkemmin. Löysin arkkipiispa Mäkisen koko puheen täältä. Seuraavassa on otteita puheesta kursivoituna ja osin lihavoituna. Omia kommenttejani olen sirotellut väliin tavallisena tekstinä.

Syyskuussa julkaistiin Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viides raportti. Raportin viesti on selkeä. Kasvihuonekaasupäästöt, jotka 95 % varmuudella aiheutuvat ihmisten toiminnasta, muuttavat paraikaa maapallon ilmastoa peruuttamattomasti. Muutokset ovat verrattain nopeita. Jos päästöt kasvavat nykyistä vauhtia, lämpötila maapallolla nousee 3-5 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Se merkitsee elämän olosuhteiden ratkaisevaa muutosta. Muutoksesta kärsivät eniten ne, joilla ei ole varaa sopeutua.

Arkkipiispa Mäkisen todistelu lähtee siis IPCC:n viidennestä arviointiraportista. Valitettavasti hän ei sitä lukenut eikä ehkä vähää lukemaansa ymmärtänyt. Tämä on aika selvää jo sillä perusteella, että tuota raporttia ei ole vielä julkaistu. Vain yksi osa ko. raportista julkaistiin viime syyskuussa, ja loput kolme osaa aiotaan julkaista ensi vuoden aikana. Vasta nuo osat käsittelevät niitä asioita, joita arkkipiispa pääosin puheessaan käsittelee.

…Lähes koko aineellinen hyvinvointi, jonka kasvattaminen on ollut viime vuosisatojen suurin kehityshanke maailmassa ja jonka hedelmiä me paraikaa nautimme, perustuu fossiilisten polttoaineiden käytölle ja siten hiilipäästöille. Siksi muutoshaaste on suurempi kuin mikään muu tähän asti ihmiskunnan historiassa.

Sanoisin, että yllä oleva pitää paikkansa, jos ensimmäisestä lauseesta ottaa lähes-sanan pois. Ilman fossiilisia polttoaineita me liikkuisimme edelleen polkuja pitkin kävellen, talvella hiihdellen, sulana aikana vesireittejä pitkin soutaen ja tuulen avulla purjehtien. Varakkaimmat ratsastaisivat, ajelisivat kärryillä ja rekipeleillä. Lentoliikennettä ei olisi. Aikamme käyttäisimme ruoan hankintaan metsästämällä, kalastamalla, keräilemällä ja kaskiviljelyn keinoin. Loppuosa valoisasta ajasta kuluisi polttopuiden, vaatetuksen sekä ruoan valmistukseen ja varastointiin, jotta selviäisimme seuraavan talven yli jäätymättä tai nääntymättä. Täällä Suomessa saattaisi asua lähes miljoona ihmistä, joista suurin osa ei koskaan näkisi 30. syntymäpäiväänsä, ja alle puolet varttuisi koskaan aikuisiksi. Katovuosina ilmastolliset olosuhteet karsisivat nälkiintymisellä ja sen aiheuttamalla altistuksella kulkutauteihin kolmanneksen väestöstä kertaheitolla pois.

Toivottavasti arkkipiispa ei kaipaa noita aikoja? Toivottavasti hän ei myöskään tarkoita sitä, että ne sadat miljoonat ihmiset, jotka syystä tai toisesta nykyisin elävät yllä kuvaamaani energiaköyhyyden aikaa, eivät saisi pyrkiä kohti paremminvointia? Nimittäin lyhyellä - siis muutamien vuosikymmenien - tähtäimellä meillä ei ole mitään muuta keinoa tuon energiaköyhyyden helpottamiseksi kuin luottaa pääosin fossiilisiin polttoaineisiin. 

Kun luen IPCC:n tutkijoiden viileän analyyttista viestiä, se tuntuu kuitenkin ravistelevan syvemmältä kuin vaatimus kestävää kehitystä edistävistä toimista. Ravistelu koskee myös kirkkoa. Tunnistan raportissa samaa kaihtelemattomuutta, joka on ominaista Vanhan Testamentin profeetoille. Profeetat asettivat ympäröivän todellisuuden Jumalan tahtoa vasten ja paljastivat sen, mikä särki Jumalan tarkoittaman elämän. Niin ilmastotutkijat nyt tekevät. Heidän viestinsä on tämän päivän profeetallinen viesti.

Kun luen arkkipiispan kehnosti argumentoitua viestiä, huomaan hänen rinnastavan ilmastotutkijat kollektiivisesti profeettoihin. Tämä on kovin kiusallista, sillä en saa mielestäni koulun uskonnon ja kirkkohistorian opetuksia, joissa varoitettiin vääristä profeetoista. Muistikuvani mukaan noita vääriä profeettoja on aina ollut moninkertaisesti oikeiden määrään verrattuna. Huolestuttavinta väärissä profeetoissa on ollut juuri samanlainen propagointi auktoriteettiin ja konsensukseen vetoamalla sekä pyrkimys kriittisten äänien vaientamiseen, jota nykyisessä ilmastotutkimuksessa harrastetaan. Hmmm… toisaalta myös kirkkokuntamme ovat harrastaneet prikulleen samoja menettelytapoja. Ehkä siksi ilmastotutkimuksen menetelmät tuntuvat arkkipiispasta kotoisilta ja sopivilta?

Viesti haastaa kirkkoja unohtamaan luonnontieteen ja kristinuskon väliset jännitteet ja historialliset ristiriidat. Tässä olemme samassa rintamassa. Kirkkojen profeetallinen viesti maailman elämän puolesta ei ole eri kuin IPCC:n tutkijoiden. Päinvastoin, kirkkojen on toimittava kaikupohjana tämän päivän profeettojen huudolle, ettei se huku maailman tapahtumien ja ongelmien loputtomaan virtaan.

Moderneihin luonnontieteisiin on kuulunut olennaisena osana metodiikkaa epäilys olemassa olevan tiedon täydellisyyttä ja eheyttä kohtaa. Tämä on ollut perussyy kristinuskon ja myös islamin jännitteille tieteiden suuntaan. Ainoa tietämäni luonnontieteiden tutkimusalue, joka on viime vuosikymmeninä ottanut toistuvia harppauksia poispäin tuosta skeptisyydestä, on ilmastotutkimus. Tässä suhteessa se on lähestymässä uskontoja. Olisiko tässä perussyy arkkipiispan halulle tarjota kaikupohjaa? Kirkko siis ei ole muuttumassa, mutta se on hyväksymässä periaatteiltaan uskonnoksi muuttuvan luonnontieteiden tutkimusalueen.

Ilmastonmuutos liittää meidät tiiviisti yhteen. Kun sanon meidät, tarkoitan koko ihmiskuntaa. Kristityn hiilijalanjälki ei eroa ateistin hiilijalanjäljestä. Vaikutus on sama. Ilma jota hengitämme ja tuuli joka puhaltaa eivät tunne kansallisia rajoja tai kirkko- ja uskontokuntien rajoja.

Arkkipiispa Mäkinen ja ilmeisesti koko evenkelisluterilainen kirkkomme ovat hyväksyneet IPCC:n mantran ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta siitä huolimatta, että empiiriset todisteet ilmiön olemassa olosta ja aivan erityisesti sen merkittävistä vaikutuksista ovat heikkoja ja ristiriitaisia. Tarkoitan tällä sitä, että jokseenkin kaikki ilmastonmuutokseenliittyvä voidaan edelleen selittää ikiaikaisena vaihteluna ilmastossamme. Tuo vaihtelu toki koskettaa kaikkia ihmisiä, mutta eipä se meitä aivan tasavertaisesti kohtele. Kehittyneessä läntisessä maailmassa ilmastollisen vaihtelun ääri-ilmiöitä kestetään nykyisin melko hyvin. Toisin on energianpuutteesta ja sen myötä kaiken muunkin puutteesta kärsivässä kolmannessa maailmassa. Ehkä tämä helposti unohtuu piispanlinnan yltäkylläisessä ruokapöydässä?

Tutkijoitten raportti perustuu elollisen ja elottoman luonnon merkkien tunnistamiseen. Sitä ajatellen muistan, mitä Jeesus sanoi seuraajistaan: ”Jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.” Nyt ääni kuuluu jäätiköiltä, merivedestä ja ilmavirtauksista.

Luonnon merkkien tunnistaminen saattaa olla hieman monimutkaisempi juttu, kuin mihin kirkonmiesten koulutus on perinteisesti riittänyt. Heillä taisi mennä muutamia satoja vuosia ensin sen havaitsemiseen, että naiset ovat ihmisiä. Noin 1500 vuotta tarvittiin kirkon kuulemien äänten vuoksi sen havaitsemiseen, että maapallo on pyöreä eikä kaikki pyörikään pannukakun ympärillä. En ole aivan varma, tunnustaako kirkkomme vieläkään darwinismin alulle paneman evoluutiohypoteesin periaatteita, vai kirkuvatko kivet, meri, ilma ja elollinen luonto edelleen luomiskertomuksen seitsemän päivän ihmettä.

Kyllä minä myönnän, että ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja myös ilmastoon, kuten useimmat eliölajit tekevät omaansa. Mutta mitään kovin hälyttäviä merkkejä en ole havainnut, ellei sellaisina pidetä mm. aavikkoseutujen nopeahkoa ja kiihtymään päin olevaa vihertymistä tai suurempia viljasatoja, joilla on yhteys elämän kaasuna pidettyyn hiilidioksidiin. Hiilidioksidin kierto, josta ihmiskunnan fossiilisten polttoaineiden käyttö edustaa muutaman prosentin osuutta, on muuten osa luontoa ja suorassa suhteessa kasvien kykyyn yhteyttää. Jos joku huutaa riemusta juuri nyt, se on kasvikunta, joka vähän suuremman hiilidioksidipitoisuuden vuoksi saa yhteyttämiseensä paremmin ravintoa. Sen mukana kaikkien kasveja ravinnokseen käyttävien luojan luomien olioiden pitäisi yhtyä ylistyskuoroon.

Muistutan arkkipiispaa vielä siitä, että Jeesuksen kannattajat eivät yhtyneet aikansa konsensuksen kuoroon, kuten arkkipiispa haluaa lampaidensa tekevän.

Ajattelen, että kirkot voivat olla niitä, jotka kutsuvat valtioita, talouselämää, kaikkia toimijoita, koko kulttuuria ei vain parannukseen ja oikeudenmukaisen vastuun kantamiseen, vaan myös yhteisen osallisuuden tunnustamiseen ja katumukseen. Se on kaiken muutoksen syvä ja välttämätön tausta. Rohkeus ja muutos edellyttävät nöyryyttä. Nyt on sen aika.

Ehkä arkkipiispan kirkko tarvitsee ahdistusta, katastrofeja, synnintuntoa niistä sekä alistumista ja yliluonnollisen pelastuksen toivoa selviytyäkseen - en tiedä? Nykyinen ilmastoparadigma poliittisine kannattajineen ainakin tarvitsee, joten ehkä intressi on yhteinen, ja voimia kannattaa yhdistää.

Kirkon jäsenmäärä näyttää hupenevan suurin piirtein samaa tahtia kuin suomalaisten edulliseen energiaan perustuva hyvinvointi on kasvanut. Angstia on siis arkkipiispan mielestä lisättävä, ja liittolaiseksi kelpaa ilmastotutkimus, jonka viime aikoina monisatakertaistunut tutkimusrahoitus vastaa hyvin varhaiskeskiaikaista anekauppaa. Ehkä arkkipiispa Mäkinen aikoo ottaa oppia paavi Leo X:stä, joka vuonna 1517 antoi määräyksen markkinoida aneita aktiivisesti Pietarinkirkon rakennustöiden rahoittamiseksi? Kiirastulellahan tuolloinkin - no vähän erilaisella - ihmisiä peloteltiin. Ennen kirkolliskokouksissa tai piispanistuimissa tehtäviä lopullisia päätöksiä haluan muistuttaa eräästä Martti Lutherista, joka sai paavin anekampanjasta kimmokkeen kuuluisien 95 teesinsä kirjoittamiseen.

En pidä siitä, että kirkkokunta sekaantuu anekauppaan tai nykyisin siihen verrattavaan vihreään politiikkaan. Jos ja kun se sen tekee, minulle jää kirkon nykyisenä jäsenenä kaksi vaihtoehtoa. Joko yritän palauttaa kirkkoni takaisin epäpoliittisille poluille tai etsin sellaisen yhteisön, joka ei lähde kalastelemaan poliittisille vesille. Aikataulusyistä taidan valita jälkimmäisen vaihtoehdon. 

En tuota ilmastonmuutosta tai ihmiskunnankaan pientä osuutta siinä kiellä, mutta en siitä ole suuremmin huolestunut. Käsitykseni mukaan viime aikoina kokemamme ilmastolliset asiat johtuvat pääasiassa luonnollisesta vaihtelusta. Minä olen teesini ilmastonmuutoksesta tähän blogiin kirjoittanut yli 200 osassa, ja lisää tulee samassa hengessä. Viimeisenä bloggauksena toivottavasti vasta vuosien päästä aion vapauttaa sisältämäni hiilidioksidin muun luonnon hyväksi krematoriossa. Sirotettakoon tuhkani nopeaan kiertokulkuun kasvien lannoitteeksi ja pitäkööt omaiseni poliittiset papit kaukana niistä seremonioista. Tuli varmaankin selväksi, että arkkipiispan kirkkoa pidän tästä eteenpäin poliittisena liikkeenä.

43 kommenttia:

 1. Näköjään minulla ja kirkolla on yhteistä se, että meillä kummallakaan ei ole mitään annettavaa tieteelle, tosin arkkipiispa sanoo sen ääneen...

  VastaaPoista
 2. Nykyiset piispat tekevät hartiavoimin töitä maksimoidakseen jäsenkadon. Tämä alkaa kohdallani olemaan niitä viimeisiä niittejä. Varsinaisen kristinuskon kanssa näillä hemmoilla on varsin vähän tekemistä. Mitä nyt jotain lainauksia repivät sieltä täältä poliittisen propagandan tueksi.

  Kristinusko opettaa, että jumala loi maan 7 päivässä. Jumala myös säätää tuulet ja tuiskut. Vuoretkin siirtyvät tuossa tuokiossa. Mutta näköjään ilmaston osalta piispan mielestä valta on ulkoistettu ihmisille. Mahtaako Jumala olla samaa mieltä?

  Puolueeton

  VastaaPoista
 3. No juu, yksi jumala sitte tai tänne, agw porukalla on oma jumalansa LICC ketä
  palvovat, nykyinen lienee Atte Korholan palvoma Mike Hulme, jonka kautta määräykset tulevat suommen ympäristöhallinnolle ja FMI lle.

  Ei tarvi uskoa......

  https://sites.google.com/site/myteurastaja/media/religion

  VastaaPoista
 4. "Kyllä minä myönnän, että ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja myös ilmastoon, kuten useimmat eliölajit tekevät omaansa. Mutta mitään kovin hälyttäviä merkkejä en ole havainnut, ellei sellaisina pidetä ............"

  Olisin hieman toista mieltä, tosin siinä pitää keskustelu laajentaa puristisesta ilmastokeskustelusta vähän, mutta ei paljoa, laajemmaksi. Ihmisten määrä kasvaa sitä tahtia, että se on se todellinen kestämätön kehitys. Tosin tätä tosiasiaa ei oikein haluta myöntää, ja jos se osio myönnetäänkin, asiaa ei haluta nostaa oikeasti esille. Se olisi se asia, jota meidän pitäisi saarnata tämän ilmastohölmöilyn sijaan massoille. Ihmisten määrän kasvu nimittäin todellakin muuttaa maapallon elinympäristöjä, ja ei oikeastaan koskaan parempaan suuntaan. Kohta me syömme toisiamme, kun muuta syötävää ei ole....

  [img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Population_curve.svg[/img]

  VastaaPoista
 5. Möläyttelin aiheesta jo aikaa sitten, ja kas kummaa, sitä ei ollutkaan
  deletoitu kuten yleensä.

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/10470584

  Ruopasin vuosia sitten vähän pintaa ja mätä purskahti silmilleni.

  Nää on niin ihimeellisiä asioita että ei oikein usko ittekkään, enkä odota
  muidenkaan uskovan.

  Voisinhan joutessani kutasta aiheesta pienen esseen ja räävittömän luonteenlaatuni johdosta roikkuisin ristillä kuten Timo K Mukkonojo aikoinaan.

  http://www.youtube.com/watch?v=NsRTPMIwZsc

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lisään vielä koska kukaan ei usko kuitenkaan.

   Yhteys suomen ev. lut kirkon, CRU,n ja ilmastouskon väliltä löytyy seuraavasta.

   Atte Korholan hyvä ystävä, joka ohjaa suomen ympäristöhallintoa WWF lähettiläs Timothy Carterin kautta eli Mike Hulme.

   Atte joutui sitten hyväuskoisen hölmön asemaan kun Climategate maileissa juuri Hulme pahoitteli Korholan EU rahoituksen loppumista
   itse lopetetettuaan sen Aten esiinnyttyä Mot ohjelmassa.

   Itse en halua moittia Attea koska näen hänen toimivan parhaan ymmärryksensä mukaan, ja se on paljon se.

   "date: Fri Dec 6 10:08:10 2002
   from: Mike Hulme
   subject: For January magazine
   to: Smith_Margaret

   Margaret,
   I wondered whether you would like to put this in line for the January church magazine?
   Mike

   Connecting with Culture?
   I guess for an increasing number of people in Holy Trinity, email is a
   dominant mode of communication and medium for the receipt of information.
   It certainly is for me. Amongst this non-stop flow of messages in my inbox
   - some important, some trivial, some junk - I am very grateful to receive
   twice a week a short Biblically-based commentary on topical issues in
   todays culture. It takes only 2 minutes to read, but it injects into my
   working day nuggets of Christian thought and perspective which compete
   effectively, and sometimes by surprise, with the constant flow of
   electronic information I receive. So whether it is a comment on Myra
   Hindley and the reality of repentance, the latest Harry Potter film as seen
   through Christian eyes, or a sharp analysis of the contrasts of abundance
   and poverty we see at Christmas, these 2-minute thought pieces are studded
   through my working week and bring Christ into the workplace. And on
   occasions, the comment is so apt and timely I find it appropriate to
   forward to a secular colleague.
   The service is free to anyone with an email address and is offered by the
   London Institute for Contemporary Christianity - of which John Stott is a
   founder and patron - and is called "Connecting with culture". For those
   interested simply send an email request to
   Mike Hulme "

   Jos jotain kiinnostaa avainsanat ovat

   Connecting with Culture

   Holy Trinity

   Siinä olisi jollekkin uskontotutkijalle tai tutkivan jurnalistiikan plantulle työmaata, itte en viitti enempää kun mulle valkeni jo ja kun on kädet kyynärpäitä myöten paskassa jo valmiiks'.

   Ilkka

   Poista
 6. Oletteko jo pitkällä IPCC:n uusimpaan raporttiin tutustumisessa? vai onko nk. ilmastoskeptikoiden strategiana jättää ko. raportti lukematta ja sitten väittää että "ilmastotieteellä ei ole todisteita" tjsp.? Eikös kaikissa sotastrategisissa teoksissa kehoiteta tuntemaan vihollisensa...?

  -L4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Noin yleensäottaen riittää että tutustuu siihen kuka raportin on kirjoittanut,
   jolloin selviää ettei se ole lukemisen arvoinen.

   Tietysti voi makustella valmiiksi poimittuja herkkupaloja, ja todisteiden etsiminen ko. raportista on turhaa koska niitä ei ole tarjolla.

   http://nofrakkingconsensus.com/2013/11/04/ipcc-summary-the-real-story/

   Ilkka

   Poista
  2. Ööö siis uskot kymmenien tiedeyhteisöjen salaliittoon niinkö? Oltiinkos siellä Kuussa käyty ja mitä tapahtui WTC7:lle...?

   -L4

   Poista
  3. Et viittis olla lapsellinen.

   Lyö todisteesi pöytään tai ole lyömäti, muttä älä yritä saada loputonta inttämistä aikaan tulevaisuudesta..

   Todisteita tulevaisuudesta ei voi olla ennenkuin se on kohdalla ja sitä
   kutsutaan silloin nykyisyydeksi ja todisteet ovat silloin nähtävillä jos vaivautuu katsomaan ympärilleen.

   http://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc

   Ilkka

   Poista
  4. öö takaisin sinnepäin. Pakkohan siellä joku (sala) liitto olla kun läpinäkyvyys
   IPCC: n päätöksenteossa on se mikä on. Siis salainen.
   Mikä näistä tuhansien tiedemiesten ennusteluissa on sitten ajan mittaan toteutunut?
   Ja ennustelemalla jatketaan 100v. eteenpäin ja takuuvarmaa on.
   Kuussa ei siis ole koskaan käyty ja tornit romahtivat ilmastonmuutoksen seurauksena, ja tämän totuuden takana on skeptikoiden salaliitto.
   Aurinko kiertää maapallo joka on litteä ja kuka uskaltaa kurkistaa reunan yli?
   Hulluja nuo skeptikot...

   Poista
  5. Onko tullut mieleen tutustua ilmastotieteen tilaan suoraan alkulähteellä, ts. katsomalla IPCC:n raporttia ja tarvittaessa itse tiedettä eli viitattuja julkaisuja? Onko sinulla mitään käsitystä siitä mitä planeetan tilasta tällä hetkellä oikeasti tiedetään? Lue vaikka havainno-osuus IPCC:n raporteista jos ilmastomallinnokset tulevaisuuteen ahdistavat.

   -L4

   Poista
  6. Kysytäänpä asia näin päin. Jos hylkäämme pieleen ennustaneiden ilmastomallinnusten tulokset, mitä meille jää jäljelle AR5:n ensimmäisen osan ilmastonmuutoksesta? Eipä jää kuin usko uskonnollisessa merkityksessä.

   Poista
  7. Kun miettii millainen järjestö koko IPCC oikein on, (selviää lukemalla LaFramboisen kirja 'The delinquent teenager') ja muistaa vielä kuinka paljon virheitä, vääristelyjä ja suoranaisia kusetuksia IPCC:n aikaisemmissa raporteissa on ollut, niin ei voi muuta kuin tulla siihen lopputulokseen että IPCCn harjottama 'tiede' on kertakaikkisen surkeata.

   Poista
  8. IPCC ei harjoita tiedettä, vaan raportoi tieteestä. Jos tiede ei sinua kiinnosta, ei sinun tietenkään kannata lukea ko. raportteja.

   -L4

   Poista
  9. IPCC raportoi tieteestä varsin yksipuolisesti, vain ja ainoastaan sellaisesta mikä sopii sen poliittiseen agendaan. Tiede kiinnostaa, politiikka ei.

   Poista
  10. Höpsis. IPCC:n raportit ovat neutraalisuudessaan valovuosia edellä ilmastonmuutoskieltäjien täysin yksisilmäisiä "raportteja" kuten esim. NIPCC. Täytyy olla aika kujalla tiedeasioista jos ei tätä huomaa.

   -L4

   Poista
  11. Taitaa nuo päättäjät olla aika kujalla tiedeasioista kun eivät noteeraa
   IPCC raportteja yleensäkään, ja IPCC,n neutraalisuutta erityisesti.

   http://australianclimatemadness.com/2013/11/08/coalition-to-un-climate-talks-f-off/

   Ilkka

   Poista
  12. Täytyy kyllä olla aika kujalla asioista ylipäätänsä jos ei tajua että IPCC on poliittinen järjestö joka ajaa poliittista agendaa tieteen varjolla.

   Jos kyse olisi oikeasta tieteestä, niin tämä CAGW teoria olisi hylätty aikoja sitten, mutta kun kyse on politiikasta niin eihän sitä hylätä niinkauan kuin siitä joku hyötyy.

   Kannattaa katsella esim eilinen päästökauppadokumentti, siinäkin pyörii satoja, ellei jopa tuhansia miljardeja, eikä sillä ole päästöihin mitään vaikutusta, ilmastosta puhumattakaan:

   http://areena.yle.fi/tv/2049954

   Poista
  13. Kujalla täytyy olla jos ei ymmärrä että IPCC raportoi tieteen valtavirran käsityksestä, ja se täyttää ko. tehtävänsä todella hyvin. Ei ole IPCC:n vika jos vaikka Energy & Environmentissa julkaistut pamfletit eivät nauti tiedeyhteisön luottamusta.

   -L4

   Poista
 7. No eipä nuo päättäjät näy noteeraavaan IPCC "tiedettä" kovinkaan korkealle koska YK,n & IPCC,n tavoitteena ollut kansainvälisesti sitova ilmastosopimus pakenee kohti horisonttia.

  Puolakin suorastaan nälvii pitämällä kansainvälisen hiilikonfrenssin COP 19 kokouksen kanssa samaan aikaan ja Australian ympäristöministeri ei edes vaivaudu paikalle koska hänellä on tärkeämpää tekemistä kotimaassaan eli hiiliveron saattohoito..

  Varsovassa punnitaan taas IPCC,n uskottavuus, eli se on mittari IPCC,n uskottavuudelle tieteellisenä toimijana.

  http://toryaardvark.com/2013/11/07/poland-cop19-and-the-international-coal-conference/

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. IPCC:n uskottavuus tieteen valtavirran tilan raportoijana on kova. IPCC AR4 WG1 raportista ei ole vieläkään löytynyt kovin montaa virhettä, mikä on hieno saavutus. Älkää uskoko kaikkea mitä blogeissa kirjoitetaan!

   -L4

   Poista
  2. Sinun uskosi IPCC raporttien virheettömyydestä ei merkitse yhtään mitään, ja neuvosi mitä pitäisi uskoa ei senkään vertaa.

   Kyllä tämänkin palstan lukijat pystyvät luomaan mielipiteensä ihan ilman uskottavuuden määrittelyjäsi saatikka ihan ilman ohjeitasi.

   http://newnostradamusofthenorth.blogspot.fi/2013/11/next-un-global-warming-jamboree-to.html

   Ilkka

   Poista
  3. Mitä enemmän IPCC:n mallit eroaa todellisuudesta, sitä varmempia ne ovat ihmisen syyllisyydestä, todella uskottavaa...

   Varsinainen pelleputka koko IPCC jonka uskottavuus on ympäripyöreä nolla.

   Tämä kuva keroo oikeastaan kaiken:

   http://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2013/10/hayden_ipcc_arrow.jpg

   Poista
  4. Nou hätä, kysehhän oli vain taistelusta ihmisten sielusta, ilmastoprofeettojen tarjotessa pelastusta ja ilmastoparatiisia
   hamassa tulevaisuudessa, realismin tarjotessa leipää ja sirkushuvia
   nyt heti.

   Ei siinä ole kaikki että ilmastomallit ja reaalimaailma ovat erkaantuneet,
   sama on käynyt ilmastokeskustetelulle sekä noudatetulle ilmastopolitiikalle.

   Tuolta ajankohtaisohjelmista on alkanut sinkoilla aika ilkeitä väkäsiä,
   eivätkä ne lähde liikkeelle itsestään, tarkoitan että hyvältä näyttää.

   Viitti länkyttää enempää median osuudesta, samahan se on BBC,llä
   joka oli yksi tartuntalähde.

   http://www.bishop-hill.net/blog/2013/11/8/the-voice-of-ex-corporate-man.html

   Ilkka

   Poista
 8. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 9. Hieno homma, jos joku on tajunnut, että puhutaan uskosta. Etenkin plokistin puolella usko näyttää olevan se dominoiva, ei suinkaan tosiasiat ja faktat. Todella upeaa, että arkkipiispa tunnustaa ja näkee uskon ohella myös puhtaat faktat reaalimaailmasta. Eikä kovastikaan kaunistele niitä. Tunnustaa suoraan, että ilmastonmuutos ja monet muutkin ikävät asiat ovat ihmisten aiheuttamia. Oikeassa on myös viitatessaan Nobel-palkinnon saanutta IPCC:tä, jota plokisti on jatkuvasti mollannut. Mikä plokistilla on ongelmana ettei voi hyväksyä tosiasioita? Maksaako siitä jokin taho, vain onko muuten vain tyhmä ja sairas? Ehkä plokistin kannattaisi keskittyä ainoastaan ja vain pölynimureihin, joka näyttää olevan hänen suurin huolensa maailmassa, ja siihen haki apua jopa kansanedustajilta. Kertonee kaiken blokistin maailmasta ja aivokapasiteetista!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, todella pahalta näyttää blokin pitäjän kannalta. Ei mene lainkaan faktat kohdalleen. Yhtä pahasti ovat blokistilla sekaisin niin paikalliset sääilmiöt ja ilmasto kuin usko ja tiede!

   Poista
  2. Vielä kun muistetaan että IPCC sai rauhan nobelin, rauhan nobel on poliittinen palkinto, ei mikään tiedepalkinto, mutta sehän sopii kuin nyrkki silmään poliittiselle lobbarijärjestölle.

   Poista
  3. Rauhan nuupelin on saman kuin ilmastopalkinnon on saanut mm. Jasser Arafat, joten laitammako kaikki
   maailman veturikuskit, jotka ovat luulleet saaneensa nuupelin pallkinnon samaan junaan.

   http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1994/

   Nykypäivän nobelistit sentään pyrkivät rajoittamaan liikennettä räjäyttämättä lentokoneita, syyttä että Malediiviveille on tulossa uusia loistohotelleita, eikä sinne pääse lentämäti, saatika IPCC mandaattia.

   Poista
 10. Eikö ollut muuta kuin tehdä palstan pitäjän väitetysttä uskosta olkiukko
  jota yrittää piestä.

  Kysehhän on siintä että Arkkipiispakin voisi pitäytyä herran sanassa, raamatun läräämisessä, sen sijaan että käyttää kirkollisia kanavia pakanallisen ilmastouskon levitykseen ja ilmastokauhun lietsomiseen.

  http://www.ecowho.com/foia.php?search=+licc

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olet oikeassa, siinähän pääarkkitehti ja arkkipiispa voisi pitäytyä. Mutta kyllä hänellä on myös oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, varsinkin elämää suuremmissa asioissa. Ja blokistin käymissä sellaisissa niistä on kysymys. Valitettavasti blokisti vain toitottaa jostain syystä joka toinen päivä ja vuosikausia väärää sanomaa ja viestiä. Ja mistäköhän syystä niin? Se kuitenkin on aivan väärää ja tuomittavaa. Pitäisi jokaisella suomalaisella kirjoitustaitoisella olla jokin vastuu ja moraali. Vai haaveiletteko kenties natsi-saksan uutta tulemista?

   Poista
 11. Ai natsi-saksan aatteiden uudelleen nousulta. Toivotaan ettei niin käy. Vaikka tämä bloki antaakin siihen valitettavia indikaatioita ja viitteitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Natsi Saksa ammensi nousunsa juuri ympäristöliikkeesta ja johtavien enviromentalistien suosimasta eugeniikka opista, rahoittajien ollessa samat tahot jotka nyt rahoittavar Greenpeacea ja WWF,ää joten natsikortin esiinvetäjän olisi syytä katsoa peiliin.

   WWF,n perustajiinhan kuuluu kuulu sotarikollinen, Prinssi Bernhard, SS,mies ja IG Fabrenin sodanaikainen johtaja ja orjatyövoiman käyttäjä
   eli Zyklon B-mies.

   http://www.climatechangedispatch.com/11798-the-church-of-climate-scientology-how-climate-science-became-a-religion.html

   Ilkka

   Poista
  2. Ku ette kuitenkaan usko, niin jotain todisteita sentään.

   " The Queen's husband, Prince Philip, and former Nazi SS officer Prince Bernhard of the Netherlands co‑founded the World Wildlife Fund (WWF) in 1961.

   The queens German husband, Prince Philip Mountbatten, alias Philip Battenberg has been quoted as saying:

   "In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus to solve the overpopulation problem".

   http://www.helpfreetheearth.com/news451_philip.html

   Ilkka

   Poista
 12. Johan meni natsikortin heilutteluksi hyvä Ilkka. Millähän perusteella prinssi Bernhard on sotarikollinen? Sodan sytyttyä siirtyi Englantiin ja työskenteli brittien tiedustelulle. Eikö voitaisi pysyä itse aiheessa?

  VastaaPoista
 13. Itse otit ko. kortit esiin, joten pelataan sitten niillä.

  Liekö tuo kirjoittanut elämänkertansa itse, mutta eihän YK,n pääsihteeri Waldheimkaan muistanut olleensa SS upseeri joka oli epäiltynä sotarikoksista.

  http://www.bilderberg.org/bernhard.htm#lied

  No nythän Englanninkin kruununperillinen on pukeutunut natsiunivormuun jo valmiiksi, eli ei noi kuninkaallisetkaan omenat kauas puustaan mätäne.

  http://celebs.answers.com/scandals/five-royal-scandals-that-shocked-the-world#slide1

  Ilkka

  VastaaPoista
 14. Risto Jääskeläinen12. marraskuuta 2013 klo 6.58

  Eihän Mäkinen ole pyrkimässä Mäkisen paikalle arkkipiispaksi? Vähän tuossa yhdessä kohdassa lipsahtaa kritiikki ironiasta pilkallisen puolelle?

  Vaan itse pääasiaan: רוח הקודש (ruah ha-qodesh) on Vanhan Testamentin termi Pyhälle Hengelle ja sanonnan toinen sana tarkoittaa myös tuulta. Kun arkkipiispa Mäkinen nostaa nyt ilmaston Pyhän Hengen rinnalle tai tilalle, hän ikäänkuin palauttaa aineettomaan tai taivaalliseen viittaavan sanan sen vanhaan aineelliseen tai maalliseen merkitykseen. Tässä voisi nähdä halua lopettaa uskonto tai aloittaa uusi. Ja siitähän blogisti Mäkinen juuri kirjoittikin.

  VastaaPoista
 15. Ehkä tämä artikkeli kuuluu tähän yhteyteen, eli 21 vuosisadan tieteellisestä inkvisitiosta ja uudenlaisesta papistosta tulkitsemassa tiedettä oikean uskonnon
  mukaisesti, kuten historiassa jossa vain papit saivat selittää ja tulkita raamatun
  sanaa.

  Sanoisimpa suoraan että arkkipiispa Mäkisen toimet haiskahtavat lahkolaisuudelta, ellei suorastaan kerettiläisyydeltä, ehkä sillä on Ferrari
  kaapissa että pääsee porhaltamaan isä Mitron Porchen ohi mediajulkkiksena.

  http://www.climatechangedispatch.com/11832-global-warming-activism-and-christianity-beware-of-modern-inquisitors-toting-bibles.html

  Ilkka

  VastaaPoista
 16. Lisäys.

  Luterilainen keskusjärjöstö on taas rahanvaihtopöydässä yhden
  nälkälakkopäivän jälkeen.

  Kutsuvat kaikki tosiuskovat osallistumaan Varsovan ilmastokokoukseen helisyttäen kolehtihaavejaan.

  Ei edelleenkään tarvitse uskoa että totuus on tarua ihmeellisempää.

  http://newnostradamusofthenorth.blogspot.fi/2013/11/the-lutheran-world-federation.html

  Ilkka

  VastaaPoista
 17. No näinhä se männöö, mutta se on siinä.

  http://www.cfact.org/2013/11/18/australias-john-howard-one-religion-is-enough/

  Ilkka

  VastaaPoista