maanantai 5. joulukuuta 2016

Ville Niinistön populismista paskapuheeksi

Ville Niinistö esitteli 3.12.2016 Vihreiden energia- ja ilmastolinjauksia puoluevaltuuskunnan kokouksessa Vaasassa. Lainaukset ovat tavanomaiseen tapaan sisennettynä ja blogistin vaatimattomat kommentit normaalitekstillä.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö
Vihreiden tavoitteena on, että Suomi on jo vuonna 2035 hiilineutraali maa, joka suojelee ympäristöä, panostaa ihmisten hyvään elämänlaatuun, luo työpaikkoja ja menestyy kestävän talouden edelläkävijänä. Hiilineutraalius saavutetaan 15 vuotta aiemmin kuin hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa.
- Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevaisuuden energiaratkaisuilla on keskeinen rooli. Suomen ei pidä jäädä maailmanlaajuisen ilmastoponnistuksen perässähiihtäjäksi. Valjastetaan osaamisemme koko maailman käyttöön ja otetaan se edelläkävijän rooli, joka meille sopii, sanoi Niinistö Vihreiden puoluevaltuuskunnalle Vaasassa pitämässään puheessa.
Uhkaako meitä perässähiihtäjän rooli? Ville Niinistö varmaan tarkoittaa siis, ettemme jää jälkeen Aasian ja Afrikan kehittyvistä maista saati putoaisi Euroopan ja Amerikan kehittyneiden maiden kelkasta. Katsotaanpa, mitä vastikään ilmestynyt alan vuosittainen ikoni, BP:n 65. tilastollinen katsaus, kertoo Suomen tilasta tässä energia-alan hiihtokilpailussa.

Jos mittarina pidetään ns. päästöttömän energian osuutta maan primäärienergiasta, emme ole kovin suuressa vaarassa joutua perässähiihtäjien joukkoon, vaikka pitäisimme pitkähkön hiihtotauon. Bp:n katsauksen mukaan koko maailman energiatuotannossa noilla päästöttömillä (vesi-, tuuli-, aurinko-, bio- ja ydinvoima) tuotettiin vuonna 2015 noin 14% kaikesta ihmiskunnan käyttämästä energiasta. Vastaava luku on Lähi-idässä 1%, Afrikassa 8%, Etelä-Aasiassa ja Oceaniassa 10%, Pohjois-Amerikassa 16%, Euroopassa (ml. Venäjä) 21% sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa 26%. Suomessa tuo prosentti on huikea 47%. Meidän edellämme ovat vain ydinvoiman suurvalta Ranska (49%) sekä vuoristojen ja vesivoimavarantojen kyllästämät Sveitsi (52%), Norja (67%) ja Ruotsi (68%). Kaikki muut maailman 190 maata hiihtävät perässämme, ja useimmat niistä ovat perässämme vuosikymmeniä tai -satoja. Uhka perässähiihtäjäksi joutumisesta on siis kaukainen ellei peräti olematon.
- Kestävä talous tarkoittaa koko kulutuksen ja tuotannon muuttamista. Se tarjoaa ihmisille uusia mahdollisuuksia liikkua puhtaasti, hyödyntää digitaalisia palveluja, tuottaa energiaa ja asua hiilineutraalissa talossa. Otamme kaikki suomalaiset energiapolitiikan tekijöiksi: tuottajiksi, vaikuttajiksi ja hyötyjiksi, Niinistö totesi.
Vihreiden energiavisiolla tavoitellaan 50 000 uutta, pysyvää työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä - lisäyksenä sille, mitä hallituksen energia- ja ilmastostrategia tuottaisi. Näistä 10 000 työpaikkaa tuottaisi jo Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitelty uusiutuvan energian pientuotannon vauhdittaminen seuraavan kolmen vuoden aikana.
Ville Niinistö ei valitettavasti avaa tarkemmin, miten kulutus ja tuotanto muutettaisiin hiilineutraaliksi. Minä tiedän yhden tuon tavoitteen mukaisen politiikan suunnan, jonka kestävyydestä en kuitenkaan mene takuuseen: Palataan 1600-luvun tasolle energian tuotannossa, kulutuksessa, elintasossa ja lopulta.väkiluvussakin. Digitaalisia palveluja lukuunottamatta tuon aikakauden mukainen elämä täyttäisi hyvin Niinistön muut toiveet tuottamisesta, kuluttamisesta, puhtaasta liikkumisesta ja hiilineutraalista asumisesta.

Jäin myös ihmettelemään, minne Vihreät ovat kadottaneet noin 40 000 uutta uusiutuvan energian työpaikkaa tavoitteistaan viimeisen vajaan kahden vuoden aikana? Nimittäin helmikuussa 2015 Vihreät tavoittelivat eduskuntavaaliohjelmassaan 50 000 uutta uusiutuvan energian työpaikkaa - ja ne jo vuoteen 2020 mennessä - nyt enää viidesosan siitä. Melkoinen pudotus vajaassa kahdessa vuodessa!
Tavoite on täysin realistinen, jos Suomi saavuttaa kestävän talouden edelläkävijän aseman, ja vientiyrityksemme pääsevät myymään ratkaisujamme maailmalle. Tarvittava osaaminen Suomesta löytyy jo. Vaasan energiaklusterissa on jo nyt 10 000 työpaikkaa, ja viennin osuus yrityksissä on 80 prosenttia. Kotimarkkinoiden vahvistaminen lisää myös viennin kasvunäkymiä, Ville Niinistö korosti.

Minua on aina kiinnostanut tuo Vaasan energiaklusteri. Kävinkin viimein selaamassa sen yritykset tältä sivustolta. Löysin sieltä kaksi aika merkittävää vientiyritystä, Wärtsilän ja ABB:n. Näistä ensin mainittu on tunnetuin korkealaatuisista diesel- ja kaasumoottoreistaan. Jälkimmäinen puolestaan tekee tuotteita mihin tahansa sähköjärjestelmään. Vain uusiutuvaan energiaan klusterissa suuntautuvat firmat olivat joko hyvin pieniä, kotimaan markkinoilla toimivia tai konsultoivia. Noiden jälkimmäisten voimin voimin vienti ei kyllä vedä maailman energiamarkkinoilla. Pääosa klusterin yrityksistä oli erilaisia metallin ja muovin työstöön keskittyviä konepajoja, joiden tuotteet varmaan sopivat minkä hyvänsä teollisuudenalan osavalmistukseen.
Wärtsilän mitä tahansa nestemäistä polttoainetta käyttävä voimala

En yhtään vähättele Vaasan energiaklusterin toimintaa, mutta mikään kovin merkittävä "uusiutuvan" energian teknologiakeskittymä se ei siis taida olla. Siitä huolimatta toivotan Ville Niinistön lailla menestystä yrityksille - aivan erityisesti Wärtsilän generaattoreille ja ABB:n hyvin laajalle tuotevalikoimalle sekä niiden alihankkijoille - vaikka ne enimmäkseen taitavat suuntautua fossiilisia polttoaineita käyttävälle energiasektorille. Saattaakin olla, että Wärtsilän dieselvoimaloilla ja ABB:n sähköverkkotuotteilla nostetaan enemmän maailman sähkötöntä kurjalistoa parempaan elämään kuin maailman kaikkien vihreiden tyhjillä puheilla, jotka Afrikan ja Aasia monsuunit vievät mennessään.
Vihreät vauhdittaisi uusiutuvan energian käyttöönottoa kaksi kertaa nopeammin kuin hallitus strategiassaan. Uusi, kustannustehokas kannustinjärjestelmä suuren mittaluokan uusiutuvalle energialle halutaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Ilmastolle haitallisista tuista halutaan eroon vuoteen 2025 mennessä. Energiantuotannossa eniten kasvavat tuuli, aurinko, peltobiomassa, jäteliemet ja maalämpö. Metsähakkuiden sijaan painopisteenä ovat tuuli, aurinko, sähköinen liikenne ja älysähköverkot.
Minä olen kuullut koko tämän kuluvan vuosituhannen ajan, että nämä ns. uusiutuvat energiantuotantotavat tulevat markkinaehtoisesti kilpailukykyisiksi. Siksi tukiaisia - siis Niinistön kannustinjärjestelmiä - tarvittiin aiempien perustelujen mukaan vain väliaikaisesti. Eivätkö ne olekaan saavuttamassa kilpailukykyä? Miksi ihmeessä Niinistö nyt puhuu uusista kannustinjärjestelmistä? Minä en enää ymmärrä asiaa! Niinistö siis haluaa kelvottomaksi osoittautuvalle energiantuotannoille uusia tukiaisia ja niiden vaatimia energiaveroja vaan lisää. Mitä ihmeen kustannustehokkuutta sellainen on.

Vihreät ovat kehottaneet kuntia kapinaan energia-asioissa. Kainuun Sanomien otsikko on toistettu muuallakin vihreiden toimittajien hallitsemassa mediassa. Suomen 100-vuotisjuhlien ja vuoden 2017 lähestyessä en pidä kapinakutsuja kovin viisaina, vaikka ne vihreissä piireissä tuntuisivatkin houkuttelevan nostalgisilta. Kapina nimittäin tarkoittaa hävittyä vallankumousyritystä. Sellaisesta maksaa kovan hinnan koko kansa ja aivan erityisesti kapinaan yhtyvät.

Kukaan ei varmasti vastustaisi sellaista uusiutuvaa energiaa tai energian käytön säätelyä, joka pärjää aidosti vapailla markkinoilla. Ei sellaisen käyttöönottoon tarvita mitään kapinaa. Kuluttajat tilaisivat sitä kilpaa, jos moista markkinoilta löytäisivät. Jos kotimaiset tuuli- ja  aurinkoenergiaratkaisut, sähköinen liikenne ja älysähköverkot eivät pärjää kotimaan markkinoilla ilman tukiaisia, eivät ne pärjää missään ulkomaillakaan, eikä niistä silloin mitään vientiklusteriakaan synny. Kilpailukyvyttömän tekniikan tukeminen tukiaisilla vain hidastaa puhtaiden ja kilpailukykyisten tuotteiden syntymistä ja käyttöönottoa.
Niinistö nosti puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa esille myös vuoropuhelun tärkeyden Suomessa aikana, jolloin länsimaissa ihmisten epäluulo politiikkaa ja mediaa kohtaan on kasvanut, poliittinen keskustelu kärjistynyt, ja ihmiset kokevat ulkopuolisuutta. Hänen mukaansa päättäjien on avauduttava avoimeen vuoropuheluun kaikkien, myös eri mieltä olevien kanssa.
- Uskon, että populismille on osin tehnyt tilaa se, että moni ihminen kokee päättäjien kääntäneen hänelle selkänsä. Tällainen ulkopuolisuuden tunne meidän on torjuttava. Hyvässä yhteiskunnassa kaikilla on sellainen tunne, että minulla on merkitystä, että minulle on tilaa. Päättäjien tehtävä on varmistaa, että tämä vuoropuhelu toimii, Niinistö sanoi puheessaan.
Anteeksi vaan, Ville Niinistö, mutta minä olen kokenut juuri Teidän puolueenne sellaiseksi ylimielisyyden linnakkeeksi, joka ei suostu avoimeen vuoropuheluun. Aivan erityisen selvästi tämä on tullut esille ilmasto- ja energia-asioissa, joista varsinkin jälkimmäiset ovat tällaiselle maailman pohjoisimmalle kansalle kohtalonkysymyksiä. Menisitte avoimesti väittelemään ilmaston lämpenemisestä vaikkapa televisioon. Kertoisitte siellä suoraan, monellako Celsius-asteella haluamanne ilmasto-, energia- ja elämäntapatalkoonne vaikuttaisivat meidän tai maapallon ilmastoon tämän vuosisadan aikana, jos ilmastomallinnusten tulokset sattuisivat joskus osumaan kohdilleen. Tai siis monellako asteen kymmenes- tai sadastuhannesosalla, jos rehellisiä ollaan? Olen aivan varma, että saisitte primetime-aikaa asialle vaikkapa A-studion suorassa lähetyksessä. Mutta teillä ei ole ollut rohkeutta ja rehellisyyttä tehdä sitä, koska koko tältä katastrofaaliseksi mainostamaltanne ilmastonmuutoshypetykseltänne saattaisi pudota hetkessä kaikki uskottavuus. Mitä teille sen jälkeen jäisi?

On älyllistä epärehellisyyttä nimittää oikeutettua kritiikkiä ja erimielisyyttä populismiksi tai syrjäytymiseksi. Se, että Te, Ville Niinistö, levittelette valheita energiaklustereista tai kansallisen perässähiihtämisen uhkakuvista ja kieltäydytte keskustelusta kaikkiin mahdollisiin argumentointivirheisiin vedoten, ei ole sen paremmin populismia tai edes politiikkaa. Kansankielellä sitä kutsutaan paskapuheeksi.

16 kommenttia:

 1. Vihreä politiikka on mennyt järjestelmällisesti liiallisuuksiin kaikessa, mihin on sekaantunut. Vielä 1960 luvulla tuollaista toimintaa pidettiin maanpetturuutena ja niin pitäisi tehdä vielä 2020 luvullakin.

  Korvaani käy kipeää aina, kun joku mainitsee päästöttömän energiantuotannon, koska sellaista ei ole olemassa eikä tule olemaan. Suurten massojen vähä-älyköille on uskoteltu vuosikymmeniä, että tuulivoima olisi päästötöntä energiaa. Totuus on kuitenkin toinen, sillä puhurin muuttaminen sähköksi tuottaa suuren määrän hiilidioksidipäästöjä, kaksinkertaisesti ydinvoimaan verrattuna.

  Näin itsenäisyyspäivän aattona on hyvä muistaa Väinö Linnan luoma hahmo, sotamies Honkajoki, joka (ilmasto)realistisesti myönsi tiedostavansa ongelmat ikiliikkujansa keksimisessä.

  Hyvää Itsenäisyyspäivää toivottaa Termostaatti

  VastaaPoista
 2. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan teettämän selvityksen mukaan tuulivoiman tuotantohinta on 65 euroa / MWh vuonna 2020, 60 eur vuonna 2030 ja se pääsisi 55 euroon vuonna 2050.

  s.23:
  http://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/909-Final_Energiamarkkinaskenaariot_vuosille_2020-2050_(loppuraportti_20161014).pdf

  Hinnan laskusta emme kuitenkaan pääse nauttimaan, sitä pitää huolen tuulitariffi jolla tuetaan vuosina 2011-2017 rakennettuja voimaloita.

  Tuotanto on "kilpailukykyistä" vain jos nielaisee Pöyryn visiot, joiden mukaan sähkön markkinahinta about tuplaantuisi vuoteen 2020 mennessä. Tämä on myös Temin laskelmien pohjana.

  http://jannesalonen11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227093-tem-arvaa-sahkon-hinnan-vaarin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pöyryn visio on aivan realistinen, jos markkinahinta esim. verotuksen keinoin nostetaan halutulle tasolle. Onhan Suomessa monia muitakin markkinahintoja säädelty tällä tavalla.

   Kummallista, että tuulitariffien kuluja ei ole vielä keksitty maksattaa verottamalla tarpeen mukaan muita energiamuotoja. Onko kenelläkään tietoa tai ajatusta siitä, mikä tähän voisi olla syynä?

   Poista
 3. "Kukaan ei varmasti vastustaisi sellaista uusiutuvaa energiaa tai energian käytön säätelyä, joka pärjää aidosti vapailla markkinoilla. Ei sellaisen käyttöönottoon tarvita mitään kapinaa. Kuluttajat tilaisivat sitä kilpaa, jos moista markkinoilta löytäisivät. Jos kotimaiset tuuli- ja aurinkoenergiaratkaisut, sähköinen liikenne ja älysähköverkot eivät pärjää kotimaan markkinoilla ilman tukiaisia, eivät ne pärjää missään ulkomaillakaan, eikä niistä silloin mitään vientiklusteriakaan synny. Kilpailukyvyttömän tekniikan tukeminen tukiaisilla vain hidastaa puhtaiden ja kilpailukykyisten tuotteiden syntymistä ja käyttöönottoa."

  Markkinataloudesta puhuttaessa kannattaa muistaa, että nykyinen talousjärjestelmämme ei ole "puhdasta" markkinataloutta nähnytkään: suuri kansainvälinen "kansaton, kasvoton" pääoma sanelee tällä hetkellä täysin myös useimpien valtioiden politiikan sisällön; rahanluonnista päättävien yksityisten liikepankkien tappiot sosialisoidaan käytännössä automaattisesti veronmaksajien maksettavaksi yms... Öljyn käyttö on kannattavaa siksi, että maailmantalous pyörii sillä ja valtiot tukevat sen käyttöä. Öljyn käyttö, kuten lähes mikä tahansa muukin poliittinen päätös tänä päivänä, on arvovalinta. Olennaisinta on mielestäni juuri nyt miettiä että millaisen yhteiskunnan haluamme nähdä tulevaisuudessa; mitkä ovat käytössä olevat energiantuotantoratkaisut, miten ruoantuotanto on järjestetty yms... Valtiot, kunnat ja muut julkiset instituutiot voivat ohjata kehitystä kaikkien kannalta hyvään ja kestävään suuntaan, mutta en itsekään usko "täysin markkinattomaan" talouteen. Ammennan näkemyksiäni aika pitkälti jälki-keynesiläisestä taloustieteestä, ja ehkä minua voisi pitää poliittisesti jonkinlaisena äärikeskustalaisena (jopa alkiolaisena, kun taas esim. Suomen Keskusta-puoluehan ei poliittista keskustaa ole pitkään aikaan nähnytkään, vaan lipsuu yhä enemmän oikealle käytännön politiikassaan, vaalipuheissaan ja retoriikassaan tietenkin hyödyntäen perinteisiä keskustalaisia arvoja).

  Nähdäkseni valtio voisi oikeanlaisella tukipolitiikalla (jopa jonkinlaista protektionismia alkuun harjoittaen) ensinnäkin parantaa kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuutta ja omavaraisuusastetta, ja toisekseen ajaa energiantuotantoa kohti kestävä(mmä)n kehityksen mukaista suuntaa päästöttömämmäksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Kun kotimaan tarpeet olisi tyydytetty, maailman markkinat olisivat valloitettavana. Olisiko esim. Nokiasta tullut Suomen vientimarkkinoiden menestystarinaa, jos valtio ei olisi alunperin lähtenyt NMT-verkon kehittämiseen mukaan 1970-luvulla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valtiot tukee öljyn käyttöä ? Taas ytämä kuuluisa Vihreä Valhe. Näemmä se muuttuu totuudeksi kun aitä tarpeeksi hoetaan. Näillä tuilla tarkoitettaneen veronalennuksia tietyissä tapauksissa. Tällä logiikalla annan ilmaisen vinkin, jolla tuulivoiman tukia voidaan jakaa loputtomiin: ensin verotetaan tuulivoimaa vaikka 100%. Sen jälkeen annetaan veroalennusta 80%. Ja näin saatiin tuulivoimalle huikea tukipaketti. Siis vaikka 100k€:n tuloksesta saatiin 80k€ verotukea. Jos tämä ei riitä,niin alkuperäisen veron voi nostaa vaikka 200%:iin jne. Tämä on on ihan sama tukimekanismi mitä fossiiliset saa ns. Tukena. Miksei samalla tavalla voi tukea uusiutuvia?

   Poista
 4. Vai alkiolainen?

  " Kun kotimaan tarpeet olisi tyydytetty, maailman markkinat olisivat valloitettavana. Olisiko esim. Nokiasta tullut Suomen vientimarkkinoiden menestystarinaa, jos valtio ei olisi alunperin lähtenyt NMT-verkon kehittämiseen mukaan 1970-luvulla?"

  Tuohan on selvästi äärivihreiden jorinaa, jota on jo kestänyt tämän vuosituhannen. Valtion tukiahan on mennyt kankkulan kaivoon miljarditolkulla ja joku haluaa aina vaan niitä lisätä.

  Sitten vielä toivotaan toivotaan osastoon tämä viheraatteen täysin tuulesta temmattu vertaus Nokiaan.

  TEKES ja SITRA pitäisi lakkauttaa, kun ne toimivat puhtaasti vihreän ideologian rahoittajina.

  VastaaPoista
 5. Energiapolitiikkaa olisi harrastettava laskennan ja voimassa olevan fysiikan avulla.
  En ole törmännyt sellaisiin laskelmiin, jotka lähtevät nykyisen toimivan inframme energian tarpeesta ja sen kapasiteetin määrittelystä, jolla jokahetkinen energiantarve tyydytetään. Ei riitä, että puhutaan nykyisen tuotannon kokonaisten sektoreitten hävittämisestä ja esitetään sìhen liittyviä utopioita.

  Energiatiheydeltään heikkojen lähteiden kasvava käyttö lisää säätö-ja varavoiman tarvetta, joka tarkoittaa päällekäisen tuotantokapasiteetin kasvua.

  Tästä on paradoksaalisesti yhtenä seurauksena energiakustannusten nousun ohella myös koko systeemin energian käytön/tarpeen lisääntyminen. Se on fysikaalinen, termodynamiikasta johtuva seuraus.

  Raha ei tunnetusti ole vihertaloudelle ongelma. Mutta edellä piirretty kehitys johtaa myös ekologisesti merkittävään energiatalouden infran raaka-aineiden ja maankäytön lisääntymiseen. Minun on vaikea nähdä tässä asenteessa kovinkaan suurta ympäristöystävällisyyttä, ihmisystävällisyydestä puhumattakaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En näe minäkään kuin propagandaystävällisyyttä ja vihreää kusetusta, millä "köyhä kansa" saadaan uskovaiseksi ja muka pelastamaan ilmastomme.

   Poista
 6. Näitä lisää.
  https://www.youtube.com/watch?v=8NAAzBArYdw

  VastaaPoista
 7. Tähän Niinistön tyhjänpäiväiseen energiakirjoitteluun liittyy jollakin tapaa myös perusvihreän tahon ylläpitämä facebook ryhmä ”uusi energiapolitiikka”. Siellä tuomasenbuske –tyyppiset itseään älykköinä pitävät besserwisserit ”tekevät” energiapolitiikkaa. Huvittavaa on se, että näillä vihreillä energiapolitiikan tekijöillä ei monellakaan ole minkään sortin perustietoja ja koulutusta energia-asioista. Siellä on laulutaitelijaa, tuulivoimayhdistyksen tiedottajaa, huu haa ministeritä yms. maallikoita, mikä ei sinänsä ole mitenkään erikoista, koska tekeväthän energiapolitiikkaa innokkaasti myös Sitran filosofian tohtori ja lihavuuteen perehtynyt entinen kansanedustaja, kuten tuo samaa skeidaa jauhava Niinistö. Tuo fb-ryhmä on sellainen, josta todelliset energia-asioihin syvällisesti perehtyneet ihmiset lempataan alta aikayksikön pois, kun erehtyvät sanomaan yhdenkin sellaisen sanan, jota nämä ”älyköt” eivät hyväksy. Siellä ei siis haluta vain poistaa sääntöjen vastaista kirjoitusta. Se on sitä samaa suvaitsemattomuutta, mitä vihreyteen vihkiytyneet ihmiset muissakin asioissa harrastavat, kun järkeviä puhuvat leimataan populisteiksi, natseiksi, rasitiksi jne. Tämä vihreys on uusi suomettumisen muoto ja tuo ”uusi” energiapolitikka on vain kovin huolestuttavaa kansalaisen näkökulmasta ja erityisesti pitkäjänteistä ja luotettavaa energiahuoltoa tekevien firmojen näkökulmasta, koska luotettavat energialaitokset tehdään 50-75 vuoden aikajänteelle ja nämä vihreä hihhulit yli puoluerajojen tekevät uutta energiapolitiikkaa 4 vuoden aikajänteellä.

  Yksi aivan erikoinen piirre tässä ”uudessa energiapolitiikassa” on se, että kaikkien hampaissa tuntuu olevan Helsingin energia-asiat. Sehän koskee myös mediaa. Jostakin syystä Helen Oy on vapaata riistaa kaikille, mutta Fortum saa kaikessa rauhassa tehdä hiilenmustaa energiaa sekä Meri-Porissa, Espoossa että Venäjällä. Jos Sipilä ja ekonomi Mykkänen vihreine kumppaneineen haluavat luopua hiilestä, sen asian voi helposti aloittaa valtion puoliksi omistamasta Fortumista. Yhtiökokouksessa päätetään luopua Venäjän fossiilisista voimaloista ja määrätään Meri-Pori ja Espoo polttamaan biopolttoaineita vuoteen 2025 mennessä. Fortumilla on kassa pullollaan, joten yhtiökokous voi päättää, että sillä rahalla rakennetaan tuulimyllyjä ja aurinkokennoja, niin ei mene verorahojakaan siihen touhuun. Sitä esimerkkiä on helppo muiden seurata ja varmaan myös Helen Oy:n. Kummallista on sekin, että Hesari ja muut mediat suojelevat henkeen ja vereen Fortumia, mutta Helen on niidenkin hampaissa. Kun nuo mediat puhuvat Fortumin Venäjän voimaloista, aina jätetään kertomatta paljonko fossiilisia polttoaineita siellä poltetaan ja mikä on hiilen osuus. Tulee vaan mieleen, että mitkä ovat ministerien omat sijoitukset, kun ovat Helsingin energiayhtiötä tuhoamassa. Ollaanko sitä kaappaamassa jonkun isomman syliin? Helsinkihän on iso talousalue, jonka energiahuolto varmasti kiinnostaa monia tahoja. Puhutaan että Mykkäsellä ja St1 Anttosella on erityisen lämpimät välit. Tällaisen miljardöörin rahanhimo on varmaankin pohjaton ja mikäs sen parempi asia, kuin tehdä valtauksia oman ministerin avustuksella. Tämä on sitä uutta energiapolitiikkaa, jonka Pekkarinen tuulivoimapuolella aloitti. Vai onko se vain politiikkaa, jota Sipiläkin Talvivaarassa harrasti?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hieno kommentti. Pitäisikö tämä nostaa parilla bloggaajan lisäkommentilla varustettuna huomiseksi pääaiheeksi etusivulle? Mitäs muut lukijat tuumaavat?

   Poista
  2. Kannatan lämpimästi! Varsinkin tuo Fortum-kuvio on "mainio".

   Poista
 8. Kiitos ystävät! Niin paljon jäi tuosta sanomatta, kun piti tiivistää asiaa, mutta kommenttien myötä voin jatkaa, jos Mikko jalostaa tästä kokonaisen kirjoituksen. Toivottavasti tämä aiheuttaa julkisuudessa enemmänkin keskustelua, vaikka eihän se mihinkään johda. Vihreä media ei näitä muita näkökulmia ota esille, mutta toivoa vain sopii, ettei ilmastonmuutos ole sekoittanut päättäjien enemmistön päitä ja Suomessa tehdään jatkossakin EU:n kanssa linjassa olevaa pitkäjänteistä energiapolitiikkaa jatkossakin ja turvataan arktisen Suomen energianhuolto ja sen taloudellisuus jatkossakin.

  Tuohon Fortum-kuvioon liittyen oli erityisen kummallista, että eduskunnan energiaremonttiryhmä oli Mykkäsen johdolla osoittamassa mieltään Hanasaaren hiilikasalla. Olisivat voineet edes mennä Meri-Poriin valtion oman yhtiön hiilikasalle, niin olisivat saaneet päivärahankin, tai vaikka Espooseen, josta Mykkänenkin on kotoisin.

  Tämäkin episodi on eriskummalinnen osoitus siitä, miten valtion johto on yhden oaskeyhtiön kimpussa ja yrittää kaikin keinoin tuhota sen talouden ja Helsingin energiahuollon Niinistön jutun kaltaisella energia diiba daaballa.

  Jos valtion johto ja Helsigin tuulimyllyjen halaajat, eli ilmastouskossa oleva valtuusto toimisi fiksusti, se kävisi keskustelua Helenin uusiutuviin liittyvästä staregiasta, joka avautuu linkistä. Nyt siellä Emma Karin tapainen teinipoliitikko puuhaa yksisilmäisesti hiilivoimalaitosten alasajoa ja sanoo, että lämmitysenergia saadaan kun lämmitetään talosta ulos menevää ilmaa. Energiavastuullisen henkilön näkökulmasta ensin lyödään pöytään realistinen vaihtoehto hiilivoimalle kustannuksineen ja kunnon suunitelma siitä, miten siihen siirrytään sekä tehdään realistiset laskelmat sen taloudellisista vaikuuksista ja pohditaan arktisen pääkaupungin eneriahuoltovarmuutta. Tiedän nimittäin, että Helsingin enrgiahuolto on jo nyt ollut aika veitsen terällä kovimpien pakkasjaksojen aikana. Nyt sitten tosiaan joku lapsipoliiikko toisessa polvessa kerää ääniä hokemalla, että hiilivoimalaitokset pitää sulkea.Ja vrmaan ääniä saakin, mutta aika moraalittomalla tavalla etenkin, kun Suomi on mukana EU:n tason päästökaupassa. Se on hyvä muistaa, kun Helsinki on 25 asteen pakkasella sähkötön ja lämmötön ja talojen putket ja vanhukset jäässä. Nimittäin niihin hajautettuihin lämpöpumppuihinkaan ei sähköä tule, ellei sitä joku tuota ja ainakaan aurinko ja tuuli ei sitä sydän talven pakkaisilla tuota.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Linkki unohtui:

   https://www.helen.fi/helen-oy/vastuullisuus/hiilineutraali-tulevaisuus/

   Poista