torstai 23. tammikuuta 2014

Vihreiden huono päivä EuroopassaOstaisitko tältä mieheltä ilmastopolitiikan?

Euroopan ja Suomen vihreille tämä päivä (22.1.2014) saattoi olla huono. Nyrkkeilytermein ilmaistuna tilannetta voisi kuvata seuraavasti. Tuli pahasti iskuja alavartaloon ja kylkiin, mikä heikentää hapenottokykyä. Pari pahaa iskua päähänkin aiheuttaa sumentumista ajattelussa. Katsotaanpa, mistä on kysymys. Kommenttini ovat perinteisesti normaalitekstinä ja Suomen Vihreiden (rp) ennakkohälytys alla sisennettynä ja kursiivilla. Lihavoinnit ovat kirjoittajan.

Euroopan komissio julkaisee huomenna esityksensä vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Viime vuosina Euroopan ilmastopolitiikka on polkenut paikallaan: hiilen hinta päästökaupassa on laskenut investointien kannalta liian alas, ja muu maailma on yhä pontevammin panostanut vähäpäästöisiin ratkaisuihin. EU uhkaa jäädä jälkeen vihreän talouden ja kestävän kasvun rakentamisessa. Samalla ilmastonmuutoksen tehokas torjunta edellyttää nopeita toimia

Tosiasiassa muu maailma - aivan erityisesti Kiina ja Intia - on panostanut kivihiilen käyttöön energiatuotannossa, koska se on kehitysmaille halvin ja nopein keino sähköistymiseen.
Ilmasto toki on ollut jatkuvassa muutoksessa miljardien vuosien ajan. Miksi tuo muutos nyt pitäisi torjua? Voisiko Vihreät kertoa, paljonko ilmasto on lämmennyt viimeisen 17 vuoden aikana? No? Siis 0 astetta? Miksi nollaa pitäisi torjua? 

EU-maiden talouden menestyksen ja työpaikkojen kannalta on tärkeää, että esitys on riittävän kunnianhimoinen. Yhtä lailla kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta EU:n esitys on kriittinen, jotta ilmastonmuutos voidaan kaikkien maiden yhteisillä toimilla yhä rajoittaa alle kahteen asteeseen

EU-alue on menettänyt ilmastopoliittisista syistä miljoonia työpaikkoja kasvavalla hiilienergialla toimiviin kehittyviin talouksiin. Suomen menetykset lienevät noin 100 000 teollista työpaikkaa. Tarvitaanko tuohon kehitykseen vielä lisää kunnianhimoa? Paljonko ovat CO2-päästöt pienentyneet, kun Suomen puhtainta teollisuutta on siirretty likaisimpien kiinalaisten ja intialaisten hoidettavaksi?

Edelleen toivoisin kantaa 17 vuoden lämpenemättömyyteen. Tai oikeastaan tuo lämpenemättömyys voi olla pidempääkin. Fennoskandian niemimaalla sitä nimittäin ei ole nähty yli 24 vuoteen.

Ennakkotietojen perusteella komissio asettaa aikaisempaa keskeisempään asemaan yleisen päästövähennystavoitteen. Yleisen päästövähennystavoitteen on oltava ilmastotieteen kannalta riittävän kunnianhimoisella tasolla, mikä on myös Suomen hallituksen kanta. 

Kauniisti on ilmaistu se, että komissio heittää roskakoriin mm. uusiutuvan energian lisäämisvaatimuksen. Ilmastotieteen kannattaisi kohtapuoliin selittää vakuuttavasti 17 vuoden lämpenemättömyys. Muuten joku muu asia alkaa lämmetä Suomen politiikassa, ja se ei tiedä hyvää ilmastotutkimuksen nykyjohdolle ja vihreälle liikkeelle.

Ison-Britannian hallitus teetti asiantuntijoilla laskelman, että 50 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 1990 verrattuna olisi EU:n suhteellisen ja kustannustehokkaan osuuden mukainen maailman päästöjen vähentämisestä. Ilmastotieteen kannalta vähintään 50-60 prosentin päästövähennystavoite olisi uskottava ja loisi hiilelle riittävästi hintaa päästökaupassa.

Valitettavasti tuo Sternin raportti, jota tosiaan ei voi paljoakaan laskelmaa kummemmaksi kutsua, ei ole tästä maailmasta. Pelkästään Kiina aikoo lisätä kivihiilen käyttöä seuraavan 16 vuoden aikana enemmän, kuin Yhdysvallat, Eurooppa, Venäjä ja Japani sitä tällä hetkellä käyttävät. Hiilidioksidipäästöt siis kasvaisivat vaikka kaikki länsimaat lopettaisivat kaikkien fossiilisten polttoaineiden käytön ja taantuisivat. Tämä kehitys muuten laskisi hiilen hintaa todella paljon.

Julkilausutun luvun lisäksi olennaista on se mitä kyseinen luku on "syönyt": jos EU-maiden kehitysmaissa toteuttamat ilmastotoimet ja niistä saatavat päästöyksiköt luetaan EU:n hyväksi, on sillä jopa yli viiden prosenttiyksikön vaikutus tavoitteen todelliseen kunnianhimoon. 

Että jos muutamme kehitysmaiden ihmisten pellot metsiksi tai omiksi energiapelloiksemme, saamme anteeksi muutaman prosentin vähennyksen? Tai patoamme heidän koskensa ja rakennamme sinne tekoaltaita? Tai uskottelemme heille, että he rikastuvat kannattamattomalla tuulivoimalla? Kaikki ovat niitä ratkaisuja, joita Vihreät ovat vastustaneet Suomessa ja Euroopassa. Te olette syömässä suomalaisten työpaikkojen lisäksi kehitysmaiden köyhien mahdollisuuden nousuun.

Päästövähennystavoitteen lisäksi keskeistä on päästökaupan rakenteen parantaminen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden asema.

Löpötilöpöti, mutta kaksi viimeistä sanaa tunnistin. Niiden suhteen voisin tehdä teidän kanssa yhteistyötä.

Päästökaupan hinta on valunut niin alas, että vähäpäästöiseen teknologiaan ei Euroopassa kannata investoida. Fortumin kaltaiset energiayhtiöt ovat vaatineet korjausta tilanteeseen, joka uhkaa jättää Eurooppaa jälkeen muusta maailmasta uuden teknologian käyttöönotossa ja energiahuoltovarmuuden toteuttamisessa. Siksi esityksessä on ratkaistava päästökaupan rakenteen ongelmat ja nykyisen ylijäämän hintavakautta heikentävä vaikutus. Hiilelle on saatava riittävä hinta, jotta esimerkiksi kivihiilen sijaan kannattaa ottaa ja kehittää kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja käyttöön heti - tästä saadaan pohjaa myös kasvuyrityksille vientiin.

Suomenkielellä ja kansantajuisesti tuo tarkoittaa sitä, että tuuli- ja aurinkovoima eivät pärjää hintakilpailussa. Se ei kyllä ole tullut yllätyksenä - ehkä vihreitä lukuun ottamatta - kenellekään. Siis Fortumkin vaatimassa lisää syöttötariffeja? Prkl, haiden ruuaksi yhtiön johto, jos sellaista vaativat!

Miksihän vihreät vastustavat mm. kotimaisen turpeen käyttöä? Tuota uusiutuvaa luonnonvaraahan muodostuu joka vuosi Suomeen enemmän kuin me sitä nykyisin käytämme. Metsätkin taitavat kasvaa nykyisin nopeammin ilmakehän kasvaneen CO2-pitoisuuden ansiosta?

Uusiutuvan energian kannalta on tärkeää, että sitä koskevia tavoitteita ei hylätä jäämällä pelkän päästövähennystavoitteen varaan. EU:n komissio on arvioinut, että kustannustehokkaampaa on jatkaa myös uusiutuvan energian tavoitetta ainakin jossain muodossa. Myös energiatehokkuutta pitäisi jatkossakin edistää EU:n laajuisilla ratkaisuilla: energiatehokkuus on usein kustannustehokkain ja ympäristön kannalta kestävin tapa vähentää päästöjä.

Pelkkä päästövähennystavoite voi johtaa kustannustehottomaan lukkiutumiseen välivaiheen ratkaisuihin: maakaasulla tai ydinvoimalla voidaan korvata kivihiiltä, mutta jos nojataan liikaa niihin, eurooppalaisen teollisuuden kestävän kasvun kannalta välttämätön puhtaan teknologian käyttöönotto viivästyy ja vuoden 2030 jälkeiset tarvittavat päästövähennykset muuttuvat paljon vaikeammiksi toteuttaa. Silloin ne tehtäisiin muiden valtioiden yritysten kehittämällä teknologialla.

Pelkkä päästövähennystavoite sieltä on tulossa - onneksemme. Kaksi muuta osaa vihreästä agendasta - siis sitovat tavoitteet ns. uusiutuvien osuudesta ja energiatehokkuudesta - katoaa. Kivihiili ja maakaasu tulevat olemaan Euroopankin kivijalat energiateollisuudessa, kunnes joku tulevaisuuden teknologia joskus markkinaehtoisesti korvaa. No hyvä on, ydinvoiman osuus varmaan voi kasvaa. Oleellista on se, että voimme itse päättää ainakin energian tuotantotavoista ja myös kulutustasostamme.

Mikään ei osoita, että jo nyt energiateollisuudessaan edistynyt Eurooppa olisi jäämässä jälkeen energia-asioissa, ellei sellaiseksi lueta vihreiden jarrutusta nykyaikaisten poraustekniikoiden käyttöönottamiseksi mm. maakaasun osalta. Eurooppalaisen maakaasun kasvava käyttö paitsi vähentäisi riippuvuuttamme Venäjästä ja Lähi-idästä raaka-ainetoimittajina myös vähentäisi merkittävästi CO2-päästöjä odotellessamme oikeasti markkinaehtoisesti kannattavia uusia energian tuotantomuotoja. 

Kaikilta mailta edellytetään seuraavan vuoden kuluessa esityksiä omista riittävistä toimistaan vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. 

Jaa, vai edellytetään esityksiä. No ehkä niitä pikemminkin toivotaan. Minä esittäisin ensimmäiseksi kysymyksen, miksi ilmasto on useimpien lämpöaikasarjojen mukaan viilentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Seuraavaksi esittäisin kysymyksen, miksi keisarilla ei ole vaatteita. Suomi olisi juuri sellainen sopivan pieni maa tuon jälkimmäisen kysymyksen tekemiseen.

Ilman mittavia päästövähennyksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamat, koko ajan kasvavat kustannukset sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja ruokaturvan heikentyessä uhkaavat koko talousjärjestelmäämme ja ihmisten hyvinvointia. Sen sijaan vähäpäästöinen teknologia on jo olemassa, valtioiden tehtävä on vaan varmistaa, että se taloudellisten kannustimien avulla mahdollista ottaa nopeasti käyttöön eri kehitysasteiden maissa.

Anteeksi nyt vaan, mutta edes hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n, mukaan sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä ei ole merkkejä. Ruokaturvakaan ei ole heikentynyt, ellei sellaiseksi katsota vihreän liikkeen halua muuttaa viljelyksiä energiapelloiksi. Miksi pitää valehdella kansalle?

Jos vähäpäästöistä uutta energiateknologiaa on olemassa, antaa sen tulla markkinoille reiluilla ehdoilla ja vapaasti kilpailemaan. Minä en vastusta tuulivoimaa, jos se korvaa luonnolle silppuamansa linnut ja lepakot, korvaa ihmisille melu- ja maisemahaitat sekä tuottaa sähköä kilpailukykyiseen hintaan. Nuo taloudelliset kannustimet eivät kuulu markkinatalouteen. Ne tarkoittavat suomeksi verojen ja maksujen korotuksia. Siksi ne eivät voi olla maailman pohjoisimman ja energiaintensiivisimmän kansan etu.

Minua eivät Vihreiden väittämät vakuuttaneet. Ymmärrän pettymyksen, mutta en ymmärrä syytä valehteluun.

PS. Kari K Arvolalla on mielenkiintoinen juttu samasta asiasta - joskin hieman eri näkökulmasta - täällä.

17 kommenttia:

 1. kataisen piti välttämättä päästä pääministeriksi.
  Niinistö, vihreä fanaatikko oli kutakuinkin otettava lisäämään hallituspohjaa.
  niinistö on tullut kalliikksi veronmaksajille ja toimii hallituksessa kuin suurenpuolueen edustaja.
  Kun tälläinen ministeri pääsee hääräämään maan edustajana eu:n energialinjoja mietittäessä ei siitä hyvää seuraa.
  Uskomatonta miten reaalimaailman ilmastoa koskevat tiedot eivät sen ihmeemmin vaikuta tuleviin ratkaisuihin näemmä.
  Kukaan ei lue, kukaan ei ymmärrä, tai sitten on muita päämääriä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tamä on sellainen "peilien erämaa" juttu, ettei mikään ole sellaista kuin näyttää.

   Aloitusaiheen selittäminen aamu teeveessä sai Vapaavurenkin sanomaan
   sekavia ja ristiriitaisia lauseita selittäessään mitä tämä uusin päästötavoitteen suunnitelma tarkoittaa suomen tulevaisuudelle eli mm. kilpailukyvylle.

   Mutta ei huolta niin kauan kun osaa lukea post modernia tekstiä rivien välistä.

   Suomi tilasikin Cleantec murtajan joka sopii myös ympärivuotiseen käyttöön eli Artiksille vesille.

   Cleanteckillä on kuin onkin työllistävä vaikutus, ja kaipa tuon nestekaasupannunkin rusnaaminen tuottaa rutkasti EU rahoitusta
   projektille.

   http://www.hs.fi/talous/Uusi+j%C3%A4%C3%A4nmurtaja+tilattiin+Arctechilt%C3%A4/a1390366325658

   Ilkka

   Poista
 2. Katainenkin on ikävä kyllä hurahtanut vihreeseen täysillä. Eikös juuri jyrkiboy kovasti kehunut aikaansaamaansa hienoa vihreää energiaverouudistusta ollessaan velkaministeri, outoa että kokoomus antaa ajaa teollisuutta ahdinkoon, kuka puristaa palleista?
  Ja vaikka EU:ssa käytetään jo pikkasen järkeä niin täällä koitetaan palauttaa maa kivikauteen.
  http://www.polttavakysymys.fi/blogi/komissio_epaonnistui-tarve_ilmastolaille_kasvaa/

  VastaaPoista
 3. Paria kohtaa minäkin haluaisin vielä kommentoida.

  Ensinnäkin, mitä hel... ihmettä tarkoittaa: "...viiden prosenttiyksikön vaikutus tavoitteen todelliseen kunnianhimoon."? Mikä on tuon kunnianhimon prosentuaalinen arvo nyt (ja mistä laskettuna)? Olisiko vihreiden peräämä takapajun vienti kehitysmaihin tätä prosenttilukua lisäävä vai vähentävä? Mikko ilmeisesti oli jotain tuosta ymmärtänyt, koska osasi kommentoidakin.

  Toinen: "...kasvavat kustannukset sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja ruokaturvan heikentyessä uhkaavat koko talousjärjestelmäämme ja ihmisten hyvinvointia. Sen sijaan vähäpäästöinen teknologia on jo olemassa..."
  - Niin, ääri-ilmiöiden lisääntymisestä ei ole näyttöä, mutta tuotannon laajamittainen siirtyminen halvan työvoiman ja halvan runsaspäästöisen energian maihin tosiaan uhkaa koko talousjärjestemäämme ja ihmisten hyvinvointia. Eikä pelkästään uhkaa vaan on jo vahingoittanut sitä merkittävästi.
  - Vähäpäästöiseksi teknologiaksi (energiantuotannossa) ei tietenkään ydinvoimaa hyväksytä, aatesyistä, vaan hyväksyttäviä ovat tehoton aurinkovoima ja tuulivoima Jonka tuotanto tapahtuu suurelta osin dieseleillä. Nykyisillä tukiastariffeilla tuulivoimaloita toki kannattaisi pyörittää markkinahintaisella sähköllä. Voittoa jäisi. (Toivottavasti eivät lue tätä ja hoksaa.)

  VastaaPoista
 4. Se kunniahimo piilee YK,n REDD+ projektista käyttää kehitysmaita hiilinieluina alkuasukkaiden kustannuksella.

  http://www.redd-monitor.org/2013/04/03/launch-of-no-redd-in-africa-network-redd-could-cause-genocide/

  Ilkka

  VastaaPoista
 5. En syöttäisi Fortumin johtoa ihan vielä haikaloille. Tai edes Vihreille mepeille. Taisivat olla vain vitsikkäällä tuulella ja liikkeellä kerätäkseen imagopisteistä. Tosiasiat ovat tarua ihmeellisempää. Sillä Fortum hankkiutuu eroon mm. tästä tuulivoimahankkeesta:
  https://www.nordnet.fi/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=242069007&sourcecode=omxnews

  Fortumin tuotantokapasiteetista (​14 675 MW) oli 31.12.2012 peräti ​96 MW tuotantotapa muut, jonka tulkitsen sisältävän tuulivoiman tuotannon:
  http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/energiantuotanto/pages/default.aspx
  Näköjään tarkempi tieto Fortumin tuulivoimakapasiteesita löytyy täältä:
  http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/tuulivoima/pages/default.aspx
  Onneksi nuokin vispilät heiluvat pääasiassa Ruotsissa ja osakkuusyhtiöiden kautta.

  Tariffit ei näin ollen hetkauta Fortumia suuntaan tai toiseen, paitsi korkeintaan imagomielessä. Osakkeenomistajan näkökulmasta tämä uutinen oli oikein positiivinen. Yllättävän pieni vaikutus sillä on toistaiseksi ollut pörssikurssiin.

  Kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvä uutinen. On todella huojentavaa nähdä, että ei siellä EU komissiossa olla aivan täysin Vihreiden vietävissä.

  Puolueeton

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jeps, minullakin oli tuo jos-sana tuossa kommentissa. Hyvää tietoa Puolueettomalta.

   Poista
 6. Kuvateksti kruunasi artikkelin (-;

  Kokonaisuutenaan satsaaminen Cleantechiin (vaimikäsenyton?) saattaa olla vähentämässä työpaikkoja, vaikka leimoja vaihtamalla tuolle sektorille saadaankin äkisti monia vanhoja nimiä. Esimerkiksi, missä myydään puhdastekniikka-älykapuloita, jos kiinalainen tuotanto on likatekniikkaa, mutta edullista ja toimivaa?

  Että olisiko siinä lopultakin kyse pitkälti ideologisesta haihattelusta, johon on joillakin varaa, jos se voi toisen rahoilla tehdä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu, työpaikoista tässä oikeasti kilpaillaan.

   Poista
 7. Vihreiden huono päivä näyttää muuttuvan huonommaksi päivä päivältä.

  Maailmalla epäillään että EU,n uudet päästötavoitteet eivät tule koskaan
  kohtaamaan täyttymystään, eli liekö kyseessä lopun alku EU,n äskettäiselle energiapolitiikalle, tapahtuman ollessa tietysti kauniisti AGW silkkipaperiin
  käärittynä mediasavuverhon kera?

  http://www.newscientist.com/article/dn24918-latest-european-climate-targets-may-never-be-met.html#.UuE451KxWXb

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuosta täyttymyksestä äänestetään 25.5.2014. On muuten tärkeä äänestys! Ja se näkyy tämänkin blogin tarjonnassa.

   Poista
  2. EU-vaalit on 22-25.5 eli samat hullut on siellä vielä hääräämässä.

   Poista
 8. kovasti eu-yrittää estää työpaikkojen syntymisen tukeutumalla nollan torjuntaan hiilidioksiidiverolla. on hiukan hutera olo suomalaisena, kun taantumaa vaan pukkaa ja työpaikkoja vähenee kaiken aikaa. onneksi rahaa edelleen riitttää tuuulimylljen tukemiseen ja sijoittajat ovat onnellsia. tähän kun vielä pätkäistään niinistön laatima ilmastolaki alkaa olla arkun kannet jo tiukasti kiinni.
  no maan teollisuus sitten investoi kiinaan ja muihin aasian maihin, jotka nauravat eu-hölmöilyille ja ympäristöveroille. samalla on kiva vaatia kompensaatioita pienistä tuulenpuuskista, jotka aiheutuvat hiilidioksiidin kasvusta länsimaisia tuotteita valmistettaessa.
  varsinkin kinkit sen osaa, muka kehistysmaa, hohhoijaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No olisiko jo aika miettiä miten tähän on päädytty, pilkkujen viilaamisen
   sijaan, kyllähän nykyinen ilmastotiede kiistelisi mieluusti viilatun pilkun paikasta hamaan tulevaisuuteen säilyttääkseen maailmalla Status Quon
   YK,n vaikutusvallasta eri maiden ilmastopolitiikkaan IPCC,n ja UNEPI,nMaailmanpankin sekä eri aktivistijärjestöjen voimin..

   Dr. Tim Ball julkaisikin eilen kirjan aiheesta, ja sitä pääsee osin lukemaan
   klikkaamalla "Look Inside" kirjan kannesta.

   http://www.amazon.com/The-Deliberate-Corruption-Climate-Science/dp/0988877740/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1390142974&sr=1-1-catcorr&keywords=tim+ball+corruption#reader_B00HXO9XGS

   Ilkka

   Poista
 9. Tietääkö Bloginpitäjä tai muut kommentoijat mitä tuossa kokouksessa päätettiin tai jätettiin päättämättä?

  -Byllis

  VastaaPoista
 10. Fortum on viimeisen vuoden aikana useampaan kertaan mainostanut kannattavansa hiiliveroja. Tämän löysin äkkiseltäni Googlaamalla, mutta niitä on lisää.

  http://www.taloussanomat.fi/energia/2013/04/16/fortum-euroopan-parlamentin-paatos-takaisku-ymparistolle/20135520/12

  Fortum kuten muutkin energiayhtiöt laskee verot ja kulut sujuvasti itselleen eduksi. Nettohinta veroineen ja maksuineen + siihen päälle normaali kateprosentti. Mitä kalliimpi lähtöhinta sitä suuremmat kate-eurot loppupelissä. Vähemmän työtä enemmän rahaa..

  Harri

  VastaaPoista
 11. Fortumin "omaa lehmää" tässä päästösopassa täytyy etsiä sen voimakkaasta
  satsauksista biopolttoaineisiin, jotka tässä uudessa päästömallissa osoittautunevat virheinvestoinneksi, koska eihän kukaan osta biopolttoainetta markkinahintaan jollei ole pakko, ja palmuöljynkin käyttö on kovassa vastatuulessa jopa EU,ssa.

  Tässä lienee kyseessä osakkeenomistajien etu, koska biopolttoainenden hinta
  ei muodostu markkinatalouden vaan markkinasosialismin oppien mukaisesti.

  Kyse ei todellakaan ole ilmaston pelastamisesta, vaan investointien pelastamisesta.

  Ilkka

  VastaaPoista